Informationssaekerhet-med-ABAX-Triplog.jpg

Är du noga med informationssäkerheten vid val av körjournal?

Det finns många leverantörer av körjournaler på marknaden, men hur många av dem investerar i kundernas informationssäkerhet? I digitaliseringens tid är informationssäkerhet något du borde prioritera högt upp på listan vid val av körjournal.

ISO 27000

En av ABAX styrkor är att vi är ISO-certifierade inom ISO 27000-familjen. Därmed kan du vara trygg med att vi hanterar din information på ett säkert sätt. Din data – alltså körningarna till och från olika platser, syftet med dina resor och all annan information som registreras via din elektroniska körjournal är skyddat på bästa möjliga sätt i vårt informationssystem. 

Men alla leverantörer har väl informationssäkerhet?

Om du kollar på elektroniska körjournaler hos andra leverantör som inte är ISO-certifierade, bör du vara medveten om att risken är betydligt större att all din data kan försvinna, hamna i fel händer eller bli felaktigt hanterad om du väljer att bli kund hos dem. Om du till exempel använder elektronisk körjournal för att vara skattesäker kan du inte veta helt säkert att de behandlar din information på ett tryggt sätt. När Skatteverket hälsar på för en skatterevision räcker det att bara en liten del av din reseinformation saknas för att du ska bli upptaxerad med flera tusen kronor, beroende på vilken biltyp du har och vilken information som saknas.

Säkerhet på ABAX

Som en ISO-certifierad leverantör av elektroniska körjournaler och utrustningskontroll måste ABAX hålla toppklass inom lagring och förvaring av kunddata. För att säkerställa hög informationssäkerhet gör vi riskanalyser, letar efter säkerhetsbrister och ställer höga krav på våra samarbetspartners. Vi håller också säkerhetsutbildningar med våra medarbetare och ser till all kundinformation behandlas enligt riktlinjerna från ISO. Som kund hos oss är din data alltid skyddad mot obehöriga. ABAX är en leverantör som du kan lita på.

Målet med ABAX informationssäkerhet

- Bidra till en säker informationsbehandling och skydda all kundinformation från omständigheter som går emot sekretess och integritet
- Förebygga, hitta och omedelbart säkerställa överträdelser för att minimera skador
- Se till att ABAX arbetar enligt industrins nuvarande lagar och regler
- Se till att ABAX medarbetare, även tillfälligt anställda, har all nödvändig säkerhetsinformation och kompetens
- Använda och stödja ABAX affärsmässiga mål

Mer information om ISO 27000-familjen hittar du här.