ABAX, NORWAY. PHOTO BY MORTEN RAKKE

Ändringar av cabotageregler är välkomna av bransch och myndigheter

Nuvarande cabotageregler är svåra att kontrollera för myndigheter och lämnar utrymme för fusk. De nya reglerna (linked cabotage) välkommnas av branschen och tar ett steg närmare att utjämna konkurrensvillkoren.

Begränsade kontrollmöjligheter av antalet cabotage transporter idagIdag finns bestämmelser för cabotage transporter (transporter i Sverige utförda av utländska transportörer) och begränsas antalet till 3 transporter. Svårigheten ligger i att kontrollera att transportörer inte gör flera idag. Regeringen håller nu på att titta på att ändra reglerna, så att det blir lättare att kontrollera och att de efterlevs. Det har diskuterats om att använda elektroniska hjälpmedel (GPS tracking, FleetManagement system) men det blir ändå svårt att kontrollera antalet transporter. Finns även indikationer på att chaufförer bara åker över gränsen väntar några timmar och åker in i Sverige igen (lagligt idag).GPS tracking, fleet management och begränsning av antalet i SverigeDen ena lösningen det lutar åt är att inte begränsa antalet transporter utan korta ner antalet dagar en utländsk transportör kan vara i Sverige från idag 7 dagar till ner tilll 4 dagar ("linked cabotage"), vilket då automatisk begränsar möjligheterna att genomföra cabotage transporter. Om man samtidigt utnyttjar GPS tracking eller FleetManagement system tillsammans med färdskrivare borde systemet bli mycket enklare att kontrollera och efterlevnaden öka. De stora faran för svenska åkerier blir dock de sk. "Unlinked Cabotage" transporterna, där utländska transportföretag kan stationera en bil kontinuerligt i Sverige och bemmana med en förare som bytes var 50:e dag (om bilen uppfyller Euro 5 miljökrav). Det blir dock stora svårigheter att kontrollera unlinked cabotage, så lösningen som ligger nära till hans är en övergång till nya regler för linked cabotage.Titta på systemet i Norge med bombrickorI Sverige skulle vi kunna införa samma regler som finns i Norge vad gäller bomavgifter, dvs en utländsk transportör måste ha ha en godkänd bombricka vid körning i Norge, annars blir det böter. I Sverige måste utländska bilar ha en godkänd GPS tracker eller fleet management system installerat tillsammans med färdskrivare. Vid flygande kontroller skulle det vara mycket enklare att kontrollera antalet dagar bil har varit i Sverige och bötfällas om de varit mer än de 4 dagar som är tillåtet.

De nya reglerna (linked cabotage) välkommnas av branschen och tar ett steg närmare att utjämna konkurrensvillkoren, så vi får en sundare konkurrens på marknaden.

Vill du läsa mer om cabotage och hur systemet fungerar idag?:

- http://www.akeritidning.se/svensk-akeritidning/nyheter/2015/12/14/fler-an-tre-cabotagetransporter-at-gangen-i-framtiden

- https://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Nya-regler-om-cabotage-en-mardrom-for-facket/

- http://cabotagestudien.com/sv/om/

- http://mag.volvotrucks.com/sv-se/sweden/article/?art=4119&ref=1

- https://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Arbetsgivarforbund-till-storms-mot-oklara-cabotageregler/