ABAX trippel-godkända i sex länder - imponerar på NEMKO

NEMKO har genomfört sin revision av ABAX och godkänt företaget i tre ISO-standarder i hela sex länder, alla utan avvik. Det internationella certifieringssystemet ISO skapar en internationell referensram som säkerställer för kunden att företaget kontinuerligt förbättrar sig och lever upp till de internationella kraven.

I juni 2012 genomförde NEMKO sin första revision av ABAX och godkände då teknologiföretaget i alla tre standardeer på rekordtid. Vidar Skjeggestad från Steria, uttalade sig den gången att det måste vara Norgerekord. I dag, tre år senare har ABAX gjort det igen, och denna gång i hela sex länder.

  • Vi är väldigt nöjda med att revisionen från NEMKO har blivit genomförd utan avvik. Senast nu har vi blivit godkända i Nederländerna och i England. ABAX kan därmed visa upp tre ISO-certifikat i hela sex länder, berättader Mathias Elliasson, CEO för ABAX Sverige.

Har ett företag blivit certifierat i ISO har detta skett enligt de internationella kraven. Som kund kan du vara säker på att företaget kan leverera tjänster som avtalat, och har goda stöd- och supportfunktioner, samt att företaget systematiskt kontrollerar sina aktiviteter så att skadliga effekter på miljön minimeras.

Internationell referensram

NEMKO har mer än 20 års erfarenhet med systemcertifieringar och har tidigare certifierat ABAX i standarderna Kvalitet, Miljö och Informationssäkerhet; ISO 9001, den internationella standarden för kvalitetsstyrning. Standarden visar att företaget bland annat arbetar med att kontinuerligt förbättra sina processer. ISO 14001, standarden ställer strängare krav inom miljöområdet och bidrar till att företaget reducerar sin påverkan på den yttre miljön. Den sista standarden, ISO 27001, gäller informationssäkerhet. Den säkerställer att ABAX upprätthåller och säkerställer både sin egen och kundens data på ett bra sätt. Standarderna är krävande, och kräver att man fokuserar bra på de rätta tilltagen för att öka säkerhetsfokuset i företaget. I NEMKO-rapporten från juni 2015 står det:

  • ABAX as framstår som ett väldrivet och bra strukturerat, mycket god grundläggande struktur för kontinuerlig förbättring.

Ett växande företag

ABAX har de senaste åren haft en tillväxtratio på hela 30%. I augusti stärks företaget med hela 40 nya anställda. Internationella referensramar och krav på lednings och organisationsstyrning är därför väldigt viktig.

  • Vi är i dag ledande inom vår bransch där det är en stor internationell konkurrens och skyhöga krav till service och kvalitet. Att fokusera på ISO-standarderna, varje dag, är viktigt för att kunna möta morgondagens krav och behålla dagens position i marknaden, avslutar Mathias Elliasson, CEO för ABAX Sverige.

För ytterligare informaton:

Mathias Elliasson, CEO, ABAX Sverige, +46 769 489 659, mae@abax.no

Petter Quinsgaard, CEO, ABAX, +47 909 12 277, pq@abax.no