ABAX Triplog: Arbetsgivares vs Anställdas perspektiv

Har du en företagsbil? I så fall kan du säga farväl till tidsödslande, manuella journaler och välkomna den elektroniska smarta GPS-lösningen. ABAX Triplog är utvecklad för att spara både tid och pengar för arbetsgivare och anställda. Låt oss förklara hur.

Från arbetsgivarens perspektiv

Följ skattereglerna

ABAX Triplog är 100% exakt och 100% digital, vilket betyder att företag inte behöver oroa sig vid en revision från Skatteverket. Företag som har felaktiga och försummade körjournaler riskerar straffskatt och upptaxering så mycket som 5 år bakåt i tiden – låt inte detta hända er! Läs mer om hur ni gör för att slippa en skattesmäll här.

Spara tid på administrationen

Vårt system kan ställas in så att körjournalen fylls i automatiskt, vilket innebär att mycket tid sparas på administration.

Kostnadseffektivt

100 procent korrekt registrering försäkrar att alla resor loggas på ett riktigt sätt, därmed elimineras risken för felaktigheter och ökar den totala kostnadseffektiviteten.

Hemfrid - - Med ABAX har både administration och kostnader blivit mindre, och arbetsmiljön bättre

 

Hål i Betong AB - "Vi valde det som var ledande och mest seriöst därför blev det ABAX körjournal"

.

Från den anställdas perspektiv

Inga fler manuella körjournaler

Behöva oroa sig för och tänka på att fylla i en manuell körjournal kan vara frustrerande, men inte minst tidsödslande. Dessutom ökar risken för avvikelser och felaktig loggning (t.ex. om man rundar upp på kilometerantalet). Med en elektronisk körjournal kan ni koncentrera er på det väsentliga för ert företag och ställa in så att körjournalen fylls i automatiskt. Det här betyder att ni inte behöver oroa er över att registrera resorna under dagen!

Skyddad integritet

Som ABAX har nämnt i tidigare inlägg så är inte syftet med ABAX Triplog att övervaka. Istället är produktens huvudsyfte att säkerställa att gällande skattelagstiftning för samtliga fordon i företaget efterlevs. Tillåts ett fordon att användas i privat bruk går det att ställa in i systemet när fordonet syns, på så sätt säkerställs integriteten under privatresor.