Trailer tracking HGV

ABAX telematik GULD för långdistanslogistikföretag

Är du verksam inom långdistanslogistik? Här förklarar vi hur ABAX telematik sänker kostnader, ökar kundservicen och förbättrar företagets lönsamhet genom en fullständig släpöversikt.

Har du alltid full koll över var dina släp är?
Nedan listar vi sju problem som ABAX telematik kan hjälpa dig med:

 

 • Du måste ofta lämna kontoret för att hitta dina släp
 • Du får klagomål från slutkunder att släp inte har kommit fram vid den beräknade tiden
 • Svårt att uppskatta en beräknad ankomsttid
 • I händelse av skada eller olycka, är det omöjligt att ta reda på släpets exakta och tidigare positioner
 • I händelse av stöld, är det omöjligt att spåra ett släp som nu är kopplat på en ny lastbil
 • För att få kontroll över logistiksystemen, måste du logga in på en dator
 • Du saknar gps-data för släpens exakta positioner

Bygg världens bästa team med hjälp av ABAX telematik

ABAX är Europas näst största SaaS-företag (Software as a Service, programvara som tjänst). Våra användarvänliga lösningar gör det enkelt för långdistanslogistikföretag att öka produktiviteten och lönsamheten, vilket bidrar till att säkra jobb.

ABAX produkter hjälper till att ge förare en säkrare och trevligare vardag på vägen. De får kortare arbetsdagar tack vare en bättre ruttplanering, god kontroll över släpen och närmare kontakt med ledningen.

Med en ABAX spårningsenhet installerad på släpet, får du:

 • Välbeprövad ABAX-hårdvara byggd på erfarenheter från 300 000 enheter och 35 000 kunder
 • TÜV typgodkänd hårdvara för både ECE R10 och IP69K
 • Spårningsenheter som är så små att de kan döljas i kopplingslådorna, vilket gör dem nästan omöjliga att komma åt för obehöriga
 • Praktiska rapporter om släpens position och användning
 • Översikt över fordonsparkens aktuella och tidigare platser
 • Platser uppdateras automatiskt varje minut när släpet är anslutet
 • Alla släpens position är en knapptryckning bort på telefonen med vår nya mobilapp ABAX Admin

 

ABAX Trailer Tracking förbättrar kundservicen

I transportbranschen är hastighet en nyckelfaktor. Kunder förväntar sig en snabb leverans, dygnet runt sju dagar i veckan. Lagren minskar och kunder vill beställa i sista minuten. Därför måste transportföretag vara mer flexibla, de måste ha tillräcklig sista minuten-kapacitet, snabb hämtning och leverans och de måste informera sin kund snabbt när förändringar sker.

Det finns alltid en ökad risk för förseningar vid längre turer, men med ABAX Fordonskontroll har du alltid koll! Genom att klicka på en plats på gps-kartan, ser administratören de fem närmaste fordonen. Detta är värdefull information om du vill skicka föraren som är närmast på ett brådskande uppdrag till en kund. 

Denna tjänst möjliggör även bättre kommunikation med kunden i de fall där körrutten måste ändras på grund av olyckor eller trafikstockningar. Ledningen kan följa släpen i realtid på kartan samtidigt som de har sms-kontakt med föraren. Därifrån kan administratören ge kunden nya, korrekta uppdateringar för när släpet förväntas anlända till slutdestinationen.

Toppsäkerhet med ABAX Geofence 

ABAX spårningsenheter ger dig kontroll över företagets värdefulla verktyg och maskiner. De är skräddarsydda för att spåra utrustning oavsett storlek, med eller utan en strömkälla. Enheterna är värda sin vikt i guld om släp eller utrustning försvinner.

ABAX telematik sparar mycket tid eftersom man får ett slut på att dyr utrustning och dyra verktyg glöms eller tappas bort, och anställda behöver inte längre lägga värdefull tid på att leta efter dem.

ABAX har utvecklat en smart tjänst som kallas Geofence. Ledningen bestämmer att en container eller utrustning inte ska lämna ett visst geografiskt område. Om detta händer, kommer ABAX omgående att meddela ledningen per sms eller e-post, så att administratören kan gå in på kartan och se vart tillgången är på väg.

Ladda ned vår praktiska ABAX-app

Den nya appen ABAX Admin kan laddas ned till telefonen och tar fordonskontrollen till nästa nivå. Du kan hitta och spåra släp, maskiner och verktyg med en enkel knapptryckning på telefonen oavsett var du är och vilken tid på dygnet det är. När du tittar på fordon som rör sig i realtid på kartan, är det enkelt att identifiera ineffektiva arbetsmetoder, skapa smartare körrutter och därmed öka lönsamheten. 

Ladda ner appen:

Download admin app  Download Admin app Android

Servicepåminnelser och rapporter

ABAX ger företagsledningen tillgång till ett stort antal tidsbesparande rapporter och påminnelser. Om någonting är fel eller om en användningsgräns överskrids, kommer ABAX omgående att meddela företagsledningen per e-post eller sms.

Kontakta mig

En av våra medarbetare kommer att kontakta dig på det nummer du anger.

Ring mig