Environment Toll Road Van

ABAX tar transportföretag till nya nivåer

Är du verksam inom transportsektorn och vill öka lönsamheten? Här uppmärksammar ABAX några viktiga områden där du kan göra kostnadsbesparingar, förbättra företagets image, höja servicenivån och bli effektivare.

Fullständig kontroll med ABAX Fordonskontroll

Ett transportföretag med lätta lastbilar under 7,5 ton borde installera ABAX Fordonskontroll med GPS-spårning. Verktyget innehåller bland annat en live-karta med en geografisk översikt över alla fordon, och kartan uppdateras varje minut. På så sätt kan ledningen höja servicenivån och ge kunder en exakt tidpunkt för när varor hämtas och levereras.

ABAX Fordonskontroll är även ovärderligt vad gäller kostnadsbesparingar:

 • Ledningen kan förbättra logistiken och introducera smartare körningar
 • Undersökningar visar att ABAX Fordonskontroll leder till minskad privat användning av företagets fordon, vilket i sin tur leder till lägre driftskostnader

 

ABAX tar säkerhet på allvar med RFID

Om flera förare använder samma fordon i ABAX Fordonskontroll, kan företaget även installera funktionen ”RFID”. Den innebär att alla förare har en egen bricka som registreras varje gång de kör, och ledning får en komplett körhistorik för alla förare. 

Tjänsten kan användas för att knyta medarbetare till konkreta händelser i trafiken. Men den har även köpts in av bland annat Larviks kommun för krisberedskap. Programmet kommer att kunna identifiera vilka av hemtjänstens medarbetare som har varit på en plats, och med vilket fordon, om det skulle bli aktuellt med smittspårning i samband med covid-19.

ABAX Förarbeteende – användbart multiverktyg

Produkten ABAX Förarbeteende ger insikt i förarnas kördata i form av siffror och statistik. Ledningen kan se hur mycket tjänstebilarna går på tomgång. Denna kunskap kan användas för att lägga om körningarna eller ändra rutinerna för körning till och från dellager så att medarbetarnas arbetsdag blir effektivare.

ABAX Förarbeteende ökar snabbt företagets lönsamhet på fyra viktiga områden:

 • Lägre bränsle- och servicekostnader
 • Ökad miljömedvetenhet bland förarna
 • Tjänstebilar körs bättre och är inblandade i färre olyckor
 • Bilarnas försäkringspremie blir billigare

Många chefer på transportföretag tycker att tjänstebilar med logo är ett bra sätt att marknadsföra sig. Men visste du att mer än 90 % av oss får ett dåligt intryck av hela företaget om en tjänstebil uppträder som en idiot i trafiken? Förarna är transportföretagens dagliga ambassadörer och fel typ av beteende i trafiken kan ge motsatt marknadsföringseffekt än den som önskas. Exempel på dåligt förarbeteende är:

 • Bil på tomgång – signalerar en likgiltig inställning till miljön
 • Smutsig tjänstebil – företaget är inte noga med underhåll
 • Tjänstebil med synliga fel och brister – företaget prioriterar inte säkerheten
 • Förare som pratar i mobiltelefon när de kör – riskbeteende
 • Rödljuskörningar och felparkeringar – tyder på dålig företagskultur.

 

Stora besparingar med ABAX Körjournal

Med ABAX Körjournal tar det ungefär 10 minuter att hålla koll på kilometer och rapportera till företaget. Kartfunktionen gör att ledningen alltid vet var tjänstebilarna befinner sig, vem som kör dem, hur mycket bilarna går på tomgång samt kan mäta bränsleförbrukningen. Undersökningar visar att installation av ABAX Körjournal leder till:

 • Lägre privat användning av företagets bilar
 • Anställda kommer till jobbet i tid och stannar på arbetsplatsen i större utsträckning
 • Smartare logistik och effektivare arbetsfördelning
 • Bättre körning, mindre slitage, lägre driftskostnader och lägre försäkringspremier.

 

ABAX Körjournal innehåller även funktionen ”Trängselskatt” som gör att betalvägar läggs in i körjournalen automatiskt. Dessutom är verktyget kompatibelt med mobilen, så att själva rapporteringen kan göras löpande från en plats som föraren tycker är lämplig.

Gratis test med vår ROI-kalkylator

ABAX ROI-test (Return Of Investment) är gratis och enkelt att använda. Genom att fylla i verksamhetens storlek, antal fordon och förare, får du ett konkret belopp som du kan spara genom att installera ABAX produkter. Testet tar endast några minuter att göra och ger värdefulla insikter om inom vilka områden ditt företag potentiellt kan och bör göra besparingar. Klicka här för att se hur mycket ditt företag kan spara.

Gratis demo

Vi visar hur ABAX effektiviserar och underlättar i det dagliga arbetet.

Boka en tid