ABAX is keeping track of data privacy

ABAX skyddar din datasäkerhet

Datasäkerhet har hög prioritet i ABAX och dina data är säkra hela tiden. Sekretess kan vara ett svårt ämne och antalet förfrågningar har ökat. Därför har vi gjort informationen mer tillgänglig för alla våra kunder med en ny målsida. Läs vidare för att se vad vår DPO, Christine Blomquist, säger om integritet för vår bransch.

ABAX är ett SaaS-företag (software-as-a-service) som hämtar värdefull data från dina fordon och maskiner, bearbetar informationen och gör dem tillgängliga genom våra molnbaserade tjänster. Våra tjänster har utvecklats och är mer avancerade än när vi började med telematik 2003.

Genom alla dessa år har vår interna expertis inom datasäkerhet och integritet ökat och har blivit den högsta prioriteringen inom företaget.

Marknaden är mer medveten om integritet

Efter att GDPR-förordningen trädde i kraft 2018 ökade marknadens integritetsmedvetenhet och hos ABAX har vi upplevt ett ökat intresse bland våra kunder.

Blomquist har bevittnat en ökning av volymen av förfrågningar angående GDPR och kundens integritet, hon tror att förarna har blivit mer medvetna om sina integritetsrättigheter. Ett naturligt resultat var att samla in vår BNP-information över våra avdelningar till en gemensam målsida på abax.com/se/integritet.

Arbetsgivarna har blivit bekanta med de nuvarande reglerna och behovet av att sätta ett syfte för att optimera fordonsdata. Antalet förfrågningar ökade och ABAX svarade genom att anställa en DPO på heltid.

Blomquist uppger att hon regelbundet deltar i workshops och möten, med advokater och andra i liknande roller, för att diskutera ämnet och för att hålla ABAX och våra kunder uppdaterade med sekretessbestämmelser.

På integritetssidan hittar du allt du behöver veta om datasäkerhet associerad med ABAX.

Christine Blomqvist, DPO
Christine Blomqvist, DPO at ABAX
Christine Blomqvist, DPO på ABAX

Gör informationen lättillgänglig

Blomquist säger att ABAX har skapat nya integritetssidor på språken för sina marknader i: Storbritannien, Sverige, Danmark, Finland, Polen, Nederländerna och Norge. Informationen är utformad för att fungera som ett bibliotek för både arbetsgivare och anställda, där de kan hitta information om specifika ämnen inom integritet och telematik.

Innehållet är ett resultat av ett bra samarbete mellan avdelningar: IT, produkt och teknik. Tillsammans med DPO har avdelningarna arbetat tillsammans för att konstruera en gemensam förklaring av ABAXs dataprocedurer som är lätta att förstå.

- Vi har fokuserat på datasäkerhet alla dessa år, men nu vill vi ha en större öppenhet. Detta innehåll är en naturlig utveckling för att få öppenhet om integritet inom ABAX för att kunder ska skyddas.

Vidare förklarar Blomquist att innehållet inte är nytt men har gjorts lätt tillgängligt för att göra det lättare för kunden att hitta informationen själv. Vi är väl medvetna om att lag och GDPR kan uppfattas som ett svårt ämne för dem som inte arbetar med lag på daglig basis, så det kommer fortfarande att vara möjligt att kontakta DPO för eventuella osäkerheter.

Hur kan kunden använda denna information för sina anställda?

- Ansvaret för uppgifterna ligger på kunden, som måste säkerställa korrekt användning vid inställning av syften. Detta innehåll är avsett som ett praktiskt verktyg för att lösa vanliga frågor om sekretess. Under fliken "onboarding" hittar du förslag på information som bör ges till dina anställda.

Det är mycket tid och pengar som sparas med ABAX-lösningen för att optimera och anpassa våra tjänster som de måste formaliseras med dina anställda. Om du är osäker på hur du formulerar ett syfte för dina anställda kan du hitta olika förslag på de nya policysidorna för vanliga syften som våra kunder använder idag.

Nya kunder bör sätta rätt syfte från början. Dessa hjälper en administratör att komma igång.

Christine Blomqvist, DPO

Relevant för företag i alla storlekar

Informationen är organiserad för alla typer av kunder, oavsett företagets storlek. Detta är särskilt värdefullt när man bjuder på anbud för att ha information till hands om datasäkerhet.

Är det skillnad mellan vad små eller stora företag behöver tänka på när det gäller integritet?

- Alla företag, små eller stora, måste sätta ett syfte innan man inför kontrollåtgärder och användning av data. De största företagen har ofta en större medvetenhet, har mer specifika önskemål och ställer tydliga krav från oss. Det kan finnas frågor om lagring, radering och anonymisering av data, våra större kunder har också ofta en juridisk avdelning som hjälper dem.

DPO svarar på vanliga frågor till kundservice

Vad får chefen eller kollegorna kontrollera, och vad har administratören tillgång till inom ABAX-systemet?

- Användargränssnittet har åtkomstkontroll, vilket innebär att en administratör ser (och har som syfte att se) mycket mer än föraren. Ett företag kan skapa så många administratörer som de vill, men var och en måste ha ett giltigt syfte för att använda tjänsten. Tillgång bör ges baserat på var och en för att utföra sitt jobb.

Tillgång till vår tjänst är beroende av flera faktorer; såsom tripp- och biltyp. Om du kör en företagsbil på en affärsresa kan en administratör se mycket information, men om du kör en privat resa med en privat bil kommer administratören inte att se några data. Detta är ett bra exempel på hur integritet implementeras enligt våra tjänster.

Måste arbetsgivaren berätta för mig om han vill se min körinformation?

- Både ja och nej. Arbetsgivaren måste meddela orsaken till att han använder tjänsten och vilken typ av data han tänker använda för vilket ändamål. Utöver detta kan arbetsgivaren se och använda de uppgifter som företaget har tänkt när som helst.

Om arbetsgivaren misstänker att en anställd lura dem med sin lista över arbetstider rekommenderas det att arbetsgivaren sätter sig ned med arbetstagaren för att gå igenom listorna och resa tillsammans. I detta specifika exempel vid kontroll av listorna måste ett syfte ha ställts in i förväg och när kontrollåtgärderna infördes.

Några frågor? Ta en titt på vår nya landningssida eller kontakta vår DPO, Christine Blomquist

Kontakta mig

En av våra medarbetare kommer att kontakta dig på det nummer du anger.

Ring mig