ABAX-Mobile.jpg

ABAX Mobile – smart tilläggstjänst till körjournalen

Om du har en tjänstebil i ditt dagliga arbete eller en privatbil som bara körs i tjänsten ibland, är ABAX körjournalsapp ett bra alternativ för att föra körjournal. Appen används efter du har installerat ABAX hårdvara på fordonet.

Användarvänlig och alltid uppdaterad

ABAX Mobile är en app som samlar alla körningar och ger korrekt underlag för milersättning. Appen hjälper dig som förare att kontrollera, uppdatera och underhålla din digitala körjournal ABAX Triplog - direkt från din smartphone.

Appen ger dig en tydlig översikt över körningarna och på bara några klick kan du uppdatera viktig information om dina resor, till exempel om resan du precis gjorde var privat eller i tjänsten. Därför är appen en populär tilläggstjänst till ABAX Triplog.

Vad erbjuder ABAX Mobile?

I appen kan du snabbt och enkelt lägga till syftet med dina tjänsteresor och information om parkeringsavgifter och tullavgifter. Appen lagrar informationen för att du ska slippa fundera över detta vid ett senare tillfälle. Du kan dessutom använde appen för att skicka in milersättning direkt till din chef.

Appen är tillgänglig för nedladdning till ABAX-kunder med iOS- och Android-enheter.