ABAX office

ABAX koldioxidneutrala år 2022

Under deras årliga Kick Off i januari tillkännagav ABAX Group sitt mål att bli koldioxidneutral fram till 2022. För att uppnå detta mål kommer ABAX att fokusera på fyra nyckelområden: energieffektivitet, kompensering av kol, intelligenta fordonslösningar och inköp av ren el.

Hållbarhet har alltid varit kärnan i ABAX och har inkluderat ISO 14001-certifikatöverensstämmelse i deras standardaffärspraxis som hanterar miljöhantering.

"Vi har alltid försökt att minska den negativa påverkan som vår verksamhet har på planeten, men jag är extremt stolt över att tillkännage en ny era i vår verksamhet när vi förbinder oss till Carbon Neutrality till 2022" säger Bruce Atle Karlsen, Chief Performance Officer på ABAX .

Ny miljö-, social- och styringsstrategi (ESG)

Det praktiska med ett sådant åtagande innebär att vi kommer att behöva utvärdera varje del av värdekedjan och beskriva de bästa metoderna och aktiviteterna vi kommer att göra för att förbättra de effekter som varje avdelning har på miljön. Vi strävar efter att flytta vår företags fordonsflotta till elfordon och göra förbättringar av hur vi tillverkar och levererar våra sensorer, bland andra. Det här är bara några av de aktiviteter som kommer att verkställas.

ABAX HQ

ABAX investerar för att förbättra energieffektiviteten i sina egna byggnader, och den nya huvudkontoret i Larvik, som ägs av Fritzøe Eiendom AS, är koldioxidneutral. Med användning av återvunna tegelstenar från den gamla byggnaden är det nya högkvarteret miljövänligt och under byggandet återvann entreprenören, Helge Klyve AS, 90% av avfallet. Återanvändning av material är ett hett ämne i branschen, och byggnaden ”Mølla” är ett bra exempel. När byggnaden används är effektiv ljus- och värmeavgivning avgörande, och vi använder fjärrvärme för värme.

Försäljning kopplad till återplantering

ABAX har också samarbetat med WeForest som delar samma åtagande för en bättre värld och avser att plantera ett träd för varje sålt abonnemang, med början våren 2020.

"Vi hoppas kunna bli ett exempel för andra organisationer både runt Larvik HQ och resten av våra kontor i Europa", säger Karlsen.

För mer information
Bruce Atle Karlsen, Chief Performance Officer
atle.karlsen@abax.no
+4793005747