ABAX-enters-Germany.jpg

ABAX fortsätter växa i Europa - etablerar nu verksamhet i Tyskland

[Larvik 13.12.17] Teknikföretaget ABAX fortsätter sin expansiva strategi genom att etablera verksamhet i Tyskland. Etableringen genomförs efter snabb tillväxt och starka siffror i nyckelländer som Sverige, Storbritannien och Nederländerna.

Den tyska marknaden erbjuder en enorm potential för ett företag som ABAX. Med 3,2 miljoner kommersiella fordon och en marknadspenetration på endast 15 procent är Tyskland en tämligen orörd marknad inom avancerade telematiklösningar för eftermarknaden. Och därav en viktig marknad för ABAX fortsatt starka tillväxt i Europa.

- Vi ser fram emot en etablering på den tyska marknaden. Precis som på våra andra marknader ser vi stor efterfrågan på kvalitativa tekniska lösningar som underlättar och effektiviserar. Det gäller både lösningar för hantering av stora och små fordonsparker samt projekthanterings-system riktade mot medarbetare som jobbar på fältet, säger Mathias Eliasson, VD, ABAX Sweden AB.

ABAX har under de senaste åren haft stor tillväxt med hög lönsamhet som möjliggjort fortsatt expansion. Teknikföretaget har vuxit med över 30 procent per år de senaste fem åren. Något som även det svenska kontoret har fått erfara. Det är en utveckling som syns i den stora ökningen av antal anställda på kort tid. Under 2017 har ABAX i Västerås förstärkt organisationen från 26 till dagens 42 anställda samt planerar ytterligare ett tiotal rekryteringar under första halvåret 2018.

- Vi är redo för Tyskland efter att nyetablerade marknader som Storbritannien och Nederländerna har visat på goda resultat och snabb tillväxt. Sverige är också en bidragande faktor genom att det senaste året presterat väldigt bra siffror. Under året har Sverige utvecklats till en av företagets starkaste marknader. Det är inte minst något som syns i och med årets alla rekryteringar, säger Mathias Eliasson, VD, ABAX Sweden AB.

I juni 2017 blev ABAX uppköpt av investmentbolaget Investcorp för 1,8 miljarder SEK. Tyskland är den första nya marknaden sedan förvärvet. ABAX kommer att satsa på alla tre huvudprodukter på den tyska marknaden: ABAX Triplog som en framgångsrik lösning för fordonskontroll och elektronisk körjournal, utrustningskontrolls- och spårningsenheten ABAX Equipment Control och den nyaste produkten ABAX Worker som är ett projekt- och tidsregistreringsverktyg för medarbetare på fältet.

För mer information:
Mathias Eliasson, VD, ABAX Sweden AB, +46 769 489 659, mae@abax.no

Om ABAX:
ABAX Group är ett nordiskt företag som säljer och utvecklar telematiklösningar för yrkes- och privatbilar. ABAX är ett av de snabbast växande telematikföretagen i Europa. Förutom utveckling och försäljning av hård- och mjukvara för fordonskontroll erbjuder företaget också GPS-spårningssystem till maskiner och utrustning. ABAX har 450 anställda fördelat på kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Nederländerna, Polen och Kina. Huvudkontoret ligger i Larvik, Norge. www.abaxsverige.se