ABAX dubblerar årsresultatet

ABAX dubblerade årsresultatet

Styrelsen i ABAX har godkänt företagets årsredovisning. Rapporten visar att ABAX fortsätter den positiva trenden från 2013. Med en omsättningsökning på hela 32 procent, omsatte företaget 239,8 miljoner kronor under 2014. Samtidigt har man dubblerat företagets resultat före skatt till 41,2 miljoner kronor, jämfört med 20,7 miljoner kronor under 2013.

I stark tillväxt

Årsredovisning för 2014 visar att vi har nått upp till våra ambitioner om stark tillväxt och hög lönsamhet. Detta är vi självklart väldigt nöjda över både mot våra ägare och gentemot våra kunder. ABAX fortsätter att utvecklas i takt med marknadens behov och vi har etablerat oss som en stark sammarbetspartner och innovativ problemlösare för våra kunder, berättar Mathias Eliasson, VD för ABAX Sverige.

Nya marknader

2014 har varit ett år där företaget har vuxit både organisatoriskt och genom uppköp. I mars köpte ABAX det norska företaget ETRIP AS och ytterligare befäste sin position som marknadsledande aktör i Norden. I april öppnade ABAX upp en ny marknad i Finland genom att etablera ABAX Finland Oy. Den finska marknadspositionen blev stärkt i december genom uppköpet av det finska Fleet Management-företaget Salkatek Oy. Nyligen genomfördes även ett uppköp av holländska företaget Trevler B.V. Vilket var startskottet för ABAX intåg i Holland.

Innovation bidrar till tillväxt

ABAX utvecklar både egen hård -och mjukvara. Under 2014 använde företaget 12,7 miljoner kronor på forskning och utveckling av nya teknologiska lösningar. Investeringskostnaden ger företaget både långsiktiga och kortsiktiga fördelar och säkerställer att företaget kan möta marknadens behov.

Det finns en klar förväntning från styrelsen om att vidareföra den positiva trenden från 2014 och stärka företagets marknadsposition. Genom att göra investeringar i morgondagens teknologi idag så säkerställer vi vår marknadsposition, säger VD Mathias Eliasson.

För ytterligare information

Mathias Eliasson, VD ABAX Sverige +46 769 489 659, mae@abax.no