ABAX CSR - 100 000 träd planterade, och det är bara början!

Företagens sociala ansvar på ABAX 2020 har inkluderat ett antal sociala och miljömässiga initiativ som betyder mycket för oss. Här berättar vi lite om de ansträngningar som har gjorts för att sätta företagets riktlinjer för socialt ansvar på dagordningen.

Företagets sociala ansvar i vår multinationella organisation innebär i korthet att ha en positiv inverkan genom globala initiativ, men också att engagera lokala samhällen och sociala nätverk som våra anställda är en del av.

100 000 träd och det är bara början

I år kommer vi att ha planterat 100 000 träd i samarbete med vår globala partner WeForest och stöttat 7 projekt i vårt lokala samhälle som vi alla är stolta över.

Vårt uppdrag bygger på effektivisering av företag. Vi trivs när vi hjälper andra; och det är samma tankesätt som vi har byggt vår CSR-strategi på. Därför har hållbarhet också blivit en av våra nya kärnvärden, vi vill att alla våra medarbetare ska vara medvetna om vårt gemensamma sociala ansvar.


Vi tror att affärsaktiviteter är helt centrala när det gäller att bygga samhällen, och inte minst, påverka i en positiv riktning. Samtidigt vet vi att det motsatta också kan hända; Företag som agerar enbart i eget intresse kan ha en skadlig effekt.

Vikten av att investera i friska skogar

Vårt globala projekt för samhällsansvar är kopplat till alla tjänster vi säljer. För varje prenumeration vi får på en av våra tjänster planterar vi ett träd. Ju mer vi säljer, desto större är vårt bidrag.

We plant a tree for every subscription to one of our services

Vi har samarbetat med WeForest för att stödja ett skogsplanteringsprogram i Malawi. De arbetar hårt för att vända den överdrivna avverkningen av skogsområden som tidigare täckte en tredjedel av landet.

Mycket av skadorna på skogarna som har skett de senaste 10 åren beror på befolkningstillväxt och dess beroende av naturresurser. Detta utgör ett hot mot förlusten av biologisk mångfald och inte minst vattenkvaliteten i området, vilket är en nyckelresurs för de tusentals familjer som bor där.

Projektet är ett samarbete mellan lokala frivilliga organisationer, Skogavdelningen och tio lokala dagis. Det syftar till att både öka sysselsättningen i lokalsamhället, förutom att skydda den biologiska mångfalden som är i riskzonen runt Mulanje-berget.

  

Malawian tree nursery owner tending to her trees

Tänk globalt, gör ett försök lokalt

Under året har vi bevittnat enorma påfrestningar på människor över hela världen. Vi har också fått höra några underbara historier om naturområden som börjar återhämta sig efter att mänsklig aktivitet helt har upphört. Det har inspirerat många att fortsätta sitt arbete för att ytterligare skydda naturen. Med så mycket på gång är det ingen överraskning att våra lokala projekt består av både miljömässiga och sociala åtgärder.

Miljöfokuserat i Norge och Finland

Vårt huvudkontor i Larvik ligger bredvid en vacker, frisk skog. Historiskt har samhället runt omkring oss blomstrat på grund av Farris mineralvatten som kommer från just denna skog. Därför ser vi fördelarna med att skydda naturområden, och det är också anledningen till att vi har valt att stödja just detta WeForest-projekt.

Våra norska och finska åtgärder för socialt ansvar är inriktade på miljön. Att skydda naturen, kämpa för att hålla den ren och hälsosam samt att lyfta fram människorna som gör detta arbete har varit det övergripande målet för dessa två regioner.

En ung entreprenör, Martin Hansen, har ägnat mycket av sin tid åt att skydda våra hav genom undervisning och teknik. Hans nyutvecklade app kopplar samman dykgrupper och erbjuder en enda plattform där dykare kan registrera soptippar, dykplatser och vrak under vattnet för ökad havsmedvetenhet, utbildning och social anslutning.


AoK Larvik - denna kommunstyrda organisation erbjuder anpassat arbete för människor som av olika skäl behöver det. Deras miljögrupp plockar upp skräp, bryr sig om miljön och utför andra miljöjobb med en positiv inverkan på samhället.
Finlands Naturskyddsförening - Föreningen fokuserar på skyddet av inlandsvatten mot Östersjön, för att inte glömma effekterna av mänskliga aktiviteter på vattenberoende livsmiljöer som myrar och skogar och deras inverkan på klimatförändringen.

En ökning av social medvetenhet

Verkligheten med en pandemi är en ökning av samhällsfrågor. Fler människor går igenom svårare tider och detta har en allvarlig inverkan på arbetsplatsen och hemma. Just de organisationer som arbetar för att lindra detta tryck är de vars finansiering är den första som sänks när tiderna är tuffa.

Våra lokala chefer valde följande projekt för social upplyftning.

Peterborough och District Samaritans - en välgörenhetsdrivande organisation som stöder dem med självmordstankar. Redan innan Covid19 slog samhället, hanterade denna grupp av volontärer ett mycket stort antal fall och vi har stött dem med en monetär donation som de lägger till i sitt expansionsprogram i ett försök att utvidga räckvidden för sitt goda arbete.

Gdynia Hospice - en organisation som ligger nära vårt lokala team, vars arbete inte skulle vara möjligt utan donationer. Professionella team av läkare och stödfrivilliga hjälper till att ta hand om de sjuka och deras familjer i deras svåraste tider.
Make-a-Wish Foundation Nederländerna - Den välkända stiftelsen underlättar den magiska förmågan att bevilja önskningar till mycket sjuka barn i en vacker strävan att skapa mycket minnesvärda och speciella stunder för lidande barn.
 
Schysst Framtid Sverige - Gruppen fokuserar på den yngre generationen medborgare som har psykiska problem och är offer för mobbning tidigare och tidigare. Detta projekt använder idrott som ett engagemangstema för att lära barnen verktyg för att hantera sådana frågor tidigt.

Läs mer om CSR

Kontakta mig

En av våra medarbetare kommer att kontakta dig på det nummer du anger.

Ring mig