8 av 10 kunder rekommendear ABAX till andra

8 av 10 kunder rekommenderar ABAX

ABAX är leverantör av elektroniska körjournaler och utrustningskontroll till företagare och privatpersoner i 8 länder. ABAX senaste kundundersökning visar att 8 av 10 kunder rekommenderar ABAX produkter och tjänster och beskriver dem som pålitliga.

Ett av ABAX primära företagsmål är att ha 80 % nöjda kunder. ABAX arbetar mot detta mål varje dag och kundundersökningen från december 2016, bekräftar att majoriteten av kunderna är nöjda.

ABAX fortsätter nu sitt arbete med att vara en problemlösare för alla med bil i arbete även under 2017. I skrivande stund har ABAX över 180.000 användare i 8 länder.

Kundundersökningens nyckelresultat

Nedan redovisas hur nöjda kunderna är inom respektive område, rangordnat från 1 – 6 där god "Service och kundservice" är det viktigaste för kunderna.

1. Service och kundservice (84%)2. Generell kvalité (80%)3. Användarvänlighet (80%)4. Första upplevelsen av ABAX kundservice (75%)5. Valuta för pengarna (72%)6. Installation (71%)

8 av 10 respondenter skulle rekommendera ABAX till andra. 8 av 10 bekräftar också att ABAX produkter och tjänster håller hög kvalité och beskriver dem som pålitliga.