Miljoevaenliga-foeretagsbilar-med-Fleet-Management-system.jpg

6 skäl för att göra dina företagsbilar lite grönare

Det har många fördelar att miljöanpassa fordonsflottan i företaget, förutom att vara anvarsfull för miljön vi verkar inom. Här får du 6 skäl att göra dina företagsbilar lite grönare med ett smart Fleet Management-system.

Fördelar med ökad miljöhänsyn på fordonsparken

Förutom god PR och en bättre CSR (corporate social responsibility) kan du genom att ta bättre miljöhänsyn sänka dina kostnader för bl.a bränsle och underhåll. Många tror att man bara uppnår en grönare fordonsflotta med plug-in hybrider, elbilar och alternativa bränslen, men alla aktiviteter och beslut som minskar påverkan på miljön är ett steg i en grönare riktning.Nya regler för bilar från myndigheter och politikerMed ett ökat tryck från myndigheter och politiker på att reducera miljöpåverkan av fordonsflottor är det idag klokt att se över din strategi för att göra din vagnpark lite grönare. Ny regler för subventioner av olika bilar som är bättre för miljön är på plats idag och reglerna kommer att skärpas efterhand, då är det viktigt att du som påverkar och tar beslut vet vad som gäller.

Här nedan kan du läsa mer om supermiljöbilar och de nya subventionerna6 skäl för att göra dina företagsbilar lite grönare.

1. Miljötänk för dina företagsbilar kommer reducera dina kostnader

Kostnadsreducering är en av de viktigaste faktorerna för fleet managers, i det långa loppet kommer ett ökat miljötänk vid val av bilar, system för att hantera bilar (fleet management system) att påverka din ekonomi på sista raden positivt. Så en god miljöstrategi för fordonsflottan kommer att betala sig i kronor, reducerad risker och upplevd nytta. Investeringar i din fordonsflotta mot grönare alternativ innebär troligtvis att du fasar ut äldre osäkra fordon med högre underhållskostnader med större risker för avbrott, olyckor och andra oförutsedda händelser. Total cost of ownership (TCO) blir också ofta lägre med en grönare fordonsflotta. Drivmedelskostnaden som ofta är en betydande post blir lägre, elbilar reducerar kostaden med ca 5-10 kr/milen samt minskade underhållskostnader med ca 20-30% efter praktiska mätningar.

2. Ruttplanering och fleet management system för ökad kundservice

En grön fordonsflotta kommer att använda ny teknologi för att använda ruttplanering och reducera/ effektivisera fordonsanvändningen. Närmaste och bästa rutterna i ett transportsystem planläggs bäst med ett modernt Fleet management-system. Även trafikintensitet på vägar kan läggas in som parameter i fordonsdirigeringen för de snabbaste och bästa rutterna. Övergripande ger det än snabbare och bättre kundservice, vilket är ännu viktigare idag än någonsin.

3. Anpassning till nya regelverk och miljbonussystem

Olika skatter som gör fordon som släpper ut höga halter av CO2 dyrare och bonus sýstem som premierar fordon med låga CO2 utsläpp gör gröna fordon mer intressanta. Övertid kommer säkert nya pålagor för fordon med höga utsläpp och nya premier för grönare fordon. Supermiljöbilspremien är ett exempel på detta.

4. Minimering av CO2 utsläpp

Förutom fördelar med PR och CSR är minimering av CO2 utsläpp en viktig faktor för att klimatmålen skall nås för hela fordonsflottor. Alla kommer i framtiden att dra nytta av reduceringen av CO2 utsläpp från företagsbilar och fordonsflottor.

5. Du ligger i fas att förnya din fordonsflotta

Du kanske ligger i fas att byta ut fordon i din fordonspark och inte är medveten om de effekter du kan få genom att välja grönare alternativ. Tekniken har gått framåt snabbt med batteriteknologi som gör att eldrivna bilar kanske kan vara ett alternativ idag vid utbyte av fordon. Även hjälpmedel och ny teknologi för att styra och dirigera fordonsflottor finns nu tillgänglig för att effektivisera fordonsanvändningen. Det viktiga är att i ett längre tidperspektiv satsa på miljöriktiga och miljöuthålliga alternativ, där finns framtiden.

6. Reducering av premier för fordonsförsäkringar

Med hjälp av Fleet management-system och säkrare bilar kan du även reducera försäkringskostnaden för hela din fordonspark ovanpå minskade kostnader för bränsle och skatter. Genom att göra förare mera medvetna och praktisera säkrare körning genom ny teknologi användning, är det möjligt att reducera premier för försäkringar.

Artikeln är fritt översatt från Business Car Manager UK, läs den hela artikeln här.