Fleet managers in a van

5 tips om flotthantering som minskar risken

Är fordonskontroll en viktig del av verksamheten? Här är 5 tips på hur du kan minska risken genom att ändra ditt vagnparkshanteringssystem!

Övervaka din flotta i realtid

Att se fordonens faktiska position när de är på vägen är värdefullt. Du kan hitta närmaste chaufför för ett akut jobb, använda den aktiva kartan i realtid för att kontrollera att aktiviteterna går enligt plan och ge kunderna viktig information om eventuella förändringar. Möjligheten att granska historiska rutter hjälper dig att förbättra rutterna och därmed hantera företagets flotta mer kostnadseffektivt.

Spåra företagets tillgångar

Framtidens spårningsenheter med GPS ser till att du aldrig mer förlorar ditt företags släp, verktyg eller dyra maskiner ur sikte. Du kan placera spårare på tunga maskiner, mobila tillgångar och handhållna verktyg. En snabb titt på din telefon i en app, så hittar du värdena, oavsett om de blivit felplacerade, stulna eller bara glömts hemma av någon av dina anställda.

Förarbeteende

Förare spelar en nyckelroll för att säkerställa säkerheten för din flotta. Deras körmönster kan orsaka ett stort slitage på bilarna vid tuff körning. Telematiktjänster som hjälper till att förbättra förarbeteende och ger dig detaljerad statistik om kraftig inbromsning, snabb acceleration, skarpa svängar och tomgång. Studier visar att tät uppföljning av förare leder till bättre körning, mindre skador på fordon, lägre servicekostnader, minskad bränsleförbrukning och försäkringspremier.

Rapporter om kommande underhåll

När fordonen underhålls på rätt sätt ökar drifttiden, de anställdas säkerhet förbättras och risken för kostsamma oförutsedda reparationer elimineras. Moderna fleet management-system skapar automatiska rapporter baserade på kilometer eller vald tidsperiod, och telematiken kommer att informera dig när det är dags för fordonen att servas. Detta ökar både säkerheten för förarna och livslängden på fordonen

Kör digitalt

Säg adjö till pappersrapporter! Med hjälp av GPS-spårare kommer all nödvändig data för skatteredovisning att gå automatiskt, och allt kommer att lagras digitalt för eventuell revision. En uppdaterad körjournal med översikt över alla resor gör att du enkelt kan följa statens krav och revideringen blir smidigare.

Kontakta mig

En av våra anställda kommer att höra av sig till dig beroende på hur du vill bli kontaktad

Ta kontakt