Skatteverket revision

371 mil fel i körjournalen – 120 000 i skattesmäll

Vid en skatterevision kan det bli dyrt om du inte kant styrka att bilen inte nyttjats privat. Läs mer nedan.

Bilförmån ska betalas om en yrkesbil används privat vid fler än 10 tillfällen eller har körts mer än 100 mil privat. Men gör Skatteverket revision och finner att du haft en privat dispositionsrätt är det upp till dig att styrka att bilen inte nyttjats privat. Har du skrivit en manuell körjournal, men kanske höftat lite då och då blir det lätt en differens mellan bilens mätarställning och vad du faktiskt har skrivit upp i din körjournal. För en företagare i norra Sverige blev det en dyr historia.

När Skatteverket granskade företagarens körjournal hittade man en differens på 371 mil. Sett på ett arbetsår á 220 dagar är det 1.6 mil per dag som man skrivit fel. Gör du tio resor på en dag är det ett fel på någon kilometer per resa. Skatteverket menade att dessa fel gjorde att tillförliten för körjournalen föll, och en bilförmån aktualiserades istället. Trots att differensen endast var på 371 mil yrkade Skatteverket ändå på att den anklagade hade kört 1600 mil privat – enligt deras schablon.

Bot vid skatterevision av bil 

Fallet togs upp i rätten. Förvaltningsrätten gick på Skatteverkets spår. Det överklagades upp till kammarrätt. Även där gick man på Skatteverkets spår. Straffet, en förhöjd inkomst med 103 900kr i bilförmån samt 16 329kr i drivmedelsförmån. Skattesmällen landade alltså totalt på 120229kr för både bil och drivmedel.

Källa: Kammarrätten i Sundsvall, målnummer 3041-14

SE PRIS FÖR KÖRJOURNAL