shutterstock_313136951

18,50 kronor per mil betyder ingen skatt, eller hur?

Eftersom jag använder min egna privatbil så är väl alltid den del av reseersättningen som utgör 18,50 kronor per mil skattefri?

Frågeställningen om vad som är den skattefria delen av reseersättningen blir allt mer frekvent. Oftast är det en ren felinformation som gör att att man blandar ihop sitt faktiska tjänsteställe med det som står i kollektivavtalet eller anställningsavtalet. Om man som arbetstagare besöker sin arbetsgivares lokaler mer än en gång i veckan i snitt så blir arbetsgivarens lokaler ens tjänsteställe, enligt skatteverkets definition.

Jag fick häromdagen informationen av en förtroendevald att "de som var anslutna i hans förbund minsann hade skattefri reseersättning för alla sina resor under dagen eftersom de utgick från hemmet, och det spelar ingen roll att dom samlades i arbetsgivarens lokaler på morgonen". Tyvärr är detta en mycket vanlig missuppfattning eftersom dom i detta fallet får sitt tjänsteställe i arbetsgivarens lokal, eftersom dom besöker den mer än en gång i veckan. Sålunda är samtliga resor från hemmet till arbetsgivarens lokal (och vice versa) att betrakta som privatresor. Därför kan dessa resor aldrig omfattas av någon skattefri del utan skall, i de fall som arbetsgivaren väljer att ersätta resorna, alltid betraktas som lön (SKV 354 sid 8). Detta medför att hela ersättningen blir beskattningsbar inkomst och att arbetsgivaren måste betala sedvanliga avgifter som härrör till detta.
För att undvika att bli eftertaxerad så läs på vart ni har ert tjänsteställe (SKV 354, sida 4) och vilka resor som är att betrakta som privatresor.

Kör försiktigt där ute!