ABAX och COVID-19-viruset

ABAX-MRAKKE-0376.jpg

Vi på ABAX är lika bekymrade över COVID-19-viruset som du är och har vidtagit allvarliga åtgärder för att minska spridningen. Dessa åtgärder finns för att minska spridningen av viruset samtidigt som vi håller vår verksamhet så vardaglig som möjligt.

För att hjälpa till att minska oron och klargöra för kunder, leverantörer och andra intressenter har vi vidtagit olika åtgärder:

Interna åtgärder:

  • ABAX har testat att arbeta hemifrån för alla anställda före utbrottet och rekommenderar från och med den 13 mars till de flesta av våra medarbetare att arbeta på distans. Detta bör inte påverka kundernas verksamhet väsentligt

  • ABAX fortsätter att träffa potentiella kunder så länge kunden känner sig bekväm. Annars kommer möten att genomföras via webben och / eller telefon

  • ABAX kommer inte att hålla möten där större grupper av människor samlas, till exempel informationsmöten

  • Möten på våra kontor med leverantörer och liknande kommer att reduceras till ett absolut minimum

  • Resor med flyg, tåg eller buss kommer att avbrytas om inte affärskritiska och endast genom godkännande av koncernledningen

  • Vår matsal är stängd tills vidare
     

Externa åtgärder:

  • ABAX har säkerställt kontinuerlig leverans av våra produkter under de kommande 6 månaderna

  • ABAX kommer att samarbeta med sina leverantörer och vara flitiga med att informera om stora förändringar i vår värdekedja i god tid


Som teknikföretag har vi alla möjlighet att arbeta på distans och vi kommer att göra allt för att hjälpa våra kunder och partners. Tveka inte att kontakta oss med frågor om detta.

ABAX AS

Bruce Atle Karlsen, CFO