ABAX Driver ID (identyfikacja kierowców)

ABAX Driver ID jest dodatkiem niezbędnym dla firm, które eksploatują pojazdy współdzielone przez wielu kierowców.

Identyfikując kierowców prowadzących poszczególne pojazdy, ABAX Driver ID pomaga zapewnić dodatkową kontrolę, odpowiedzialność i zgodność, których potrzebujesz w zarządzaniu samochodami pulowymi.

Kierowca wsiada do wybranego pojazdu, i łatwo loguje się przez aplikację lub przy pomocy czytnika RFID umieszczonego w samochodzie. Wszystkie dane kierowcy i pojazdu są następnie rejestrowane i porządkowane, co daje natychmiastową kontrolę nad mapą wskazującą aktualne położenie pojazdu i trasami przejazdów, a także dostarcza danych o stylu jazdy oraz raporty.

Sprawdź cenę     Umów Spotkanie 

RFID 2.0

W jaki sposób ABAX Driver ID pomaga zwiększyć kontrolę nad Twoją flotą?

Zgodność przepisami podatkowymi

Wszystkie wymagane przez przepisy podatkowe dane przejazdów dokładnie rejestrowane i powiązane z konkretnym kierowcą i pojazdem.

Cyfrowa ewidencja czasu pracy

Oszczędność czasu dzięki cyfrowemu podsumowaniu czasu pracy każdego kierowcy.

Cyfrowa ewidencja przebiegu

Bez obaw - rejestry przebiegu Twoich samochodów są elektroniczne, łatwe do skontrolowania, zgodne z przepisami.

Prosty
w
użyciu

Logowanie przy użyciu naszej aplikacji lub z wykorzystaniem karty RFID Twojej firmy oraz naszych czytników RFID w pojazdach.

Styl
jazdy 

Monitoruj styl jazdy poszczególnych kierowców i promuj odpowiedzialną, bezpieczną i wydajną jazdę.

Odpowiedzialność kierowców

Sprawdź, który kierowca jest odpowiedzialny za przekroczenia prędkości, wypadki lub inne wykroczenia.

Łatwa
instalacja

Nasz nieinwazyjny czytnik RFID zamontujesz na desce rozdzielczej pojazdu w zaledwie kilka sekund.

Alarm – przejazd bez kierowcy

Przy stwierdzeniu przejazdu bez kierowcy, administrator otrzymuje powiadomienie, a czytnik RFID w pojeździe emituje sygnał dźwiękowy do momentu zakończenia logowania.

Kto jest najbardziej oszczędnym kierowcą?

Korzystając z ABAX Driver ID w pojazdach współdzielonych, możesz monitorować indywidualne trendy w stylu jazdy i promować odpowiedzialną, bezpieczną i ekonomiczną jazdę. 

Zmniejsz koszty związane z obsługą floty i uzyskaj pełny wgląd w czasie rzeczywistym w to, kto i w jaki sposób prowadzi dany pojazd. Dzięki ABAX Driving Behaviour możesz uzyskać konkretne korzyści:

- Wyższa wydajność zużywanego paliwa

- Redukcja kosztów związanych z naprawami i zużyciem pojazdów

- Mniej wypadków

- Niższe składki ubezpieczeniowe

- Zoptymalizowane zarządzanie flotą

- Ekologiczna i oszczędna flota

Dowiedz się więcej

ABAX Driver ID (identyfikacja kierowców)

Specyfikacja techniczna

 Dane Ogólne

Nazwa Czytnik ABAX RFID 1
Wymiary 70 x 50 x 25 mm
Waga < 80g
Temperatura przechowywania -30 C° do +75 C°
Montaż Rzep na gładkiej powierzchni
Żywotność baterii > 4 lata
Kompatybilność* ABAX4 lub ABAX5
Odległość* < 70 cm od kompatybilnego sprzętu
Akumulator Nie

 Interfejsy

Częstotliwość radiokomunikacji 433MHz
Protokoły komunikacyjne Zastrzeżone
Przyciski Przycisk do aktywacji i wylogowania
Informacja zwrotna Światło i dźwięk

 Dane środowiskowe, Niezawodność,
Certyfikacja

Certyfikacja zgodności RoHS, WEEE
Typ baterii  

  RFID

Obsługiwane standardy RFID ISO/ IEC 14443A, ISO/IEC4443B, EM4000, MIFARE
Częstotliwości RFID 125 kHz oraz 13.56 MHz

 Dane ogólne

Nazwa Czytnik ABAX RFID 2 
Wymiary 91 x 46 x 19.5 mm
Waga < 80 g
Temperatura przechowywania -10 C° do +30 C° < 12 miesięcy
Temperatura ładowania 0 C° do +45 C°
Temperatura pracy -20 C° do +60 C°
Montaż Rzep na gładkiej powierzchni
Żywotność baterii ~ 6 miesięcy
Kompatybilność* ABAX5
Odległość* <10 m z kompatybilnego sprzętu
Akumulator Tak

 Interfejsy

Częstotliwość radiokomunikacji 2.4GHz
Protokoły komunikacyjne BLE
Aktywacja Bezdotykowa, przeciągnięcie karty
Wylogowywanie Przycisk
Informacja zwrotna Światło i dźwięk
Konfiguracja Automatyczne OTA (Over the Air) aktualizacje firmware i konfiguracji

 Dane środowiskowe, Niezawodność, Certyfikacja

Certyfikacja zgodności CE, RoHS, WEEE
Typ baterii Litowo-jonowa

  RFID

Obsługiwane standardy RFID ISO/ IEC 14443A, ISO/IEC4443B, EM4000, MIFARE
Częstotliwości RFID 125 kHz oraz 13.56 MHz

Skatt tema sider

BILTYPER

I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg til forskjellig lovverk.


PRIVATBIL

Ansatte som benytter privatbil i arbeid mottar kjøregodtgjørelse. Denne er hovedsakelig skattefri, men kan også være skattepliktig.


FIRMABIL

Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for å benytte denne privat. Det er en fast sum basert på bilen pris som ny. 


YRKESBIL

Skal som hovedregel kun benyttes i arbeid. Kan i noen tilfeller benyttes privat mot at det beskattes med en kilometersats per kjørte kilometer. Alle biltyper kan klassifiseres som en yrkesbil, men biltype avgjør hva bilen kan brukes til utover yrkeskjøring.

Yrkesbiler deles inn i 2 typer. Den ene typen kan benyttes til privatkjøring mot beskatning per kjørte kilometer, den andre kan kun brukes til sporadisk privat bruk.
 

YRKESBIL TIL DISPOSISJON

Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Denne bilen kan benyttes til privat bruk mot beskatning per kjørte kilometer.
Alternativt kan bilen beskattes som firmabil, med reduksjon på bilens nyprisverdi.

YRKESBIL TIL DISPOSISJON FOR YRKESKJØRING

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.
Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Bruk av en slik bil innebærer ingen beskatning når den kun benyttes til yrkeskjøring.

Dersom bilen benyttes privat, kan man benytte en av to modeller for beskatning: 

 1.     Beskatning per kjørte kilometer*, forutsetter dokumentasjon med elektronisk kjørebok.
 2.     Firmabil-beskattning med reduksjon på nyprisverdi 


•    Dersom man er avhengig av en større bil for å utføre sitt daglige arbeid, har man et tjenstlig behov for yrkesbil. F.eks. Håndverkere som jobber i felt. Prosjektledere vil ofte ikke ha et tjenstlig behov.


Beskatte per private kilometer

 •  Dersom man har et tjenstlig behov for, og disponerer en varebil klasse 2, eller en mindre lastebil under 7 501 kg, kan man beskatte per faktisk kjørte private kilometer.
 •  Satsen for beskatningen er 3,40 per kjørte kilometer (lønnspåslag) og forutsetter at dette dokumenteres med en elektronisk kjørebok.
 •  Skatte-ABC Bil – privat bruk kap. 3.3: Etter FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd kan fordelen fastsettes individuelt etter kilometersats på kr 3,40 for privat kjøring, med krav om dokumentasjon ved elektronisk kjørebok. 

   

Modell for å beskatte per private kilometer


Selv om regelverket åpner for privat bruk av denne type yrkesbil er det opp til arbeidsgiver å avgjøre om bilen skal kunne benyttes privat og eventuelt hvor mye.
Dersom bilen benyttes privat har arbeidstaker ansvar for at kjøreboken er oppdatert. Kjøreboken skal kontrolleres og administreres av arbeidsgiver
Når man kjører yrkesbil er det viktig å kunne skille på hva som er yrkesreise og hva som er privatreise.
 

YRKES REISE ELLER PRIVATE REISER

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.

YRKES REISER

 

 •    Reise mellom fast arbeidssted (kontor ) og ikke fast arbeidssted ( som for eksempel en kunde)
 •    Hjemreise - en reise mellom ikke fast arbeidssted og hjem  til fast arbeidssted med kort stopp før reisen går videre til kunde som for eksempel når ,man skal hente med deg materialer til oppdraget.

 
PRIVATE REISER

 

 •    Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og reiser med private formal (hyttetur)
 •    Når man bruker yrkesbilen til private reiser skal disse beskattes med et lønnspåslag på 3,50 kr per km som det skal betales  (Man får ikke utbetalt 3,40 per km, det brukes kun for å avregne skatt!)
 •    Andre private reiser kan være dersom man kjører en omvei med et privat formål under en yrkesreise, da skal merreisen behandles som privat.

 
SPORADISK PRIVAT BRUK

 

 •     Det er åpninger i regelverket for å låne bil av arbeidsgiver uten at dette må beskattes, såfremt denne bruken er sporadisk.
 •     Man kan benytte yrkesbilen til sporadisk bruk maks 10 dager i året eller 1000 km. Den første av disse som inntreffer er førende.
 •     Sporadisk bruk av yrkesbil bør dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Dette gjelder også for yrkesbiler som ikke er klassifisert som varebil klasse 2.
   

VAKTBIL OG SKATT

SKATT MED GRØNNE SKILTER

Visste du at det er mulig med individuell verdsetting for varebil klasse 2? Alt du trenger er en elektronisk kjørebok.


Mange bedrifter har skaffet elektronisk kjørebok nettopp for å sikre seg disse besparelsene.  Og under pandeminen har det vært mye penger å spare 
 

UTREGNING AV FORDEL

Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller:

 •     sjablonmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag
 •     individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk

 

Sjablonmodellen

Dersom du velger sjablonmodellen skal listeprisen reduseres med et bunnfradrag på 50 %, begrenset oppad til kr 150.000. På denne nedjusterte listeprisen benyttes prosentsatsene etter sjablonreglene:

    30 % av listepris inntil kr 325.400 og
    20 % av overskytende listepris

Dersom yrkesbilen er 3 år eller eldre i hele inntektsåret, skal listeprisen også reduseres med 25 % før man beregner inntektstillegget. Her er det viktig å være klar over at man reduserer først for alder, deretter reduserer man etter etter den særskilte yrkesbilregelen.

Det er ikke anledning til å få noen ekstra redusering av listepris på grunn av lang kjørelengde (40.000 km.), eller dersom yrkesbilen er en elbil

 

Individuell verdsettelse

Du kan også velge modellen for individuell verdsettelse. Denne metoden innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer  med en sats på kr 3,40 per km.

Med private kilometer menes:

    kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), og
    annen privat kjøring

For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring ut over det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over.