Men in conteiner

Zmieniamy nasze wartości, aby dotrzymać kroku rozwojowi

Firma ABAX rozwija się na rynku międzynarodowym i posiada silną kulturę o określonych wartościach. Dopasowując się do nowej tożsamości, ABAX zmienia misję, wizję i wartośći.

Firma jest żywą, oddychającą jednostką, która zmienia się w czasie. Dzięki nowej strategii do 2022 roku ABAX chce mieć jasność co do istoty swojej kultury i zarządzania strategicznego.


Stworzenie misji i wizji, która jest specyficzna dla ABAX, pomoże organizacji iść naprzód, upewniając się, że wszyscy pracownicy są po tej samej stronie.


Wyznaczone podstawowe wartości nadadzą jasny kierunek strategiczny wszystkim pracownikom budującym podstawy kultury.


Metoda

Wartości zostały wypracowane podczas kilku warsztatów z grupą projektową, w której skład wchodzili pracownicy z różnym doświadczeniem z różnych działów ABAX. 

 • Format warsztatu 3 x 3 godziny
 • Burza mózgów oparta na inspiracji tablicą nastrojów i procesie twórczym
 • Wypracowanie 3 rozwiązań na każdy temat 
 • Ankieta i podcast
 • Informacja zwrotna, dane wejściowe i podsumowanie
 • Zaangażowanie wewnętrzne

 

Wartości powinny żyć w teraźniejszości

Zawężenie wartości i zdefiniowanie ich pomaga pracownikom lepiej się skoncentrować.

 • Nasze wartości łączą ludzi, budując społeczność.
 • Wartości firmy to nie tylko słowa, ale także przewodnik po tym, jak ludzie działają i czego się od nich oczekuje.
 • Podstawowe wartości organizacji wpływają zarówno na sprawy wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
 • Określają one nie tylko sposób, w jaki pracownicy traktują siebie nawzajem, ale także zachowania oczekiwane wobec klientów, partnerów i szerszej społeczności.
 • Wartości te są pomocne tylko wtedy, gdy wyrażają się w codziennych zachowaniach.

 

Entuzjazm zawsze był naturalną wartością dla ABAX. Chcemy podejmować decyzje i utrzymać dynamikę. Niezależnie od tego, czy jest to spotkanie handlowe czy wewnętrzne, zawsze odbywa się ono z pozytywnym nastawieniem i wielkim zapałem.

Innowacyjność to idealne słowo dla firmy SaaS, która sama tworzy wszystkie elementy sprzętu i oprogramowanie. Dzięki innowacyjności zawsze staramy się rozwijać innowacyjne funkcje pomagające naszym klientom pracować skuteczniej i wydajniej, a także w 100% zgodne z wymogami.

Zrównoważony rozwój to nowe słowo kluczowe dla ABAX, któremu poświęcono wiele uwagi. Wewnętrznie, poprzez rozwój produktów, które pomogą naszym klientom emitować mniej zanieczyszczeń, jak również opakowania naszych produktów i nasze biura stają się bardziej zrównoważone w kierunku neutralnego C02 w 2022 roku. 


Misja ABAX

Misja opisuje ogólny cel organizacji lub przedsiębiorstwa i powinna dostarczać odpowiedzi na to pytanie: Jaki jest główny cel organizacji?
Nowa misja ABAX:
Zapewniamy trwałe i wysokiej jakości rozwiązania, które łączą Twoje cenne zasoby

Wizja ABAX 

Wizje i misje mają inspirować w dłuższej perspektywie i być idealistyczną emocjonalną przyszłością firmy. 
Nowa wizja ABAX:
Simply connected (Po prostu połączone)

Nasze nowe wartości nie są tak naprawdę nowe. Rozwijamy się a nasze wartości ewaluują razem z nami.

Sandra Lindberg, Head of Corporate Communications


Jak nowe wartości będą wdrażane wewnętrznie?

- Każdy dział przeprowadzi wewnętrzne warsztaty, określi znaczenie nowych wartości w swojej codziennej pracy oraz doda cele osobiste członków zespołu. Firma rozwija się i ewoluuje, dlatego nowe wartości, realizowane zgodnie z KPI firmy mogą przewyższać podstawowe założenia, wyjaśnia Lindberg.