Andre Trommestad

Nasi pracownicy – poznaj Engineering Managera André Trommestada

Ciekawi Cię, jak wygląda praca w ABAX? Przeprowadziliśmy wywiad z Engineering Managerem z działu Application Support and Development André Trommestadem. Wyjaśnił nam, dlaczego praca w ABAX jest atrakcyjna oraz w jaki sposób motywuje swój genialny zespół, który jest obecnie jednym z najlepszych w całej branży.

Poczucie odpowiedzialności i fantastyczne warunki pracy

André Trommestad ma 40 lat i pracuje w ABAX od 2012 roku. Gdy spytaliśmy go, dlaczego jest tak zadowolony z pracy w ABAX, powiedział:

-    Ludzie pracujący w ABAX są wyjątkowi. Otoczenie nastraja pozytywnie i dodaje entuzjazmu, do tego stale stawiam czoła nowym, ekscytującym zadaniom. Wywieranie pozytywnego wpływu na firmę daje mi prawdziwe poczucie odpowiedzialności. Kultura i zasady, którymi kieruje się ABAX, dobrze odzwierciedlają moje własne wartości. Jednym z powodów, dla których mam chęć do pracy mimo upływu lat, jest poczucie, że mam na coś wpływ – że przyczyniam się do sukcesu firmy.
 

Punkty zwrotne w karierze

Po 8 latach spędzonych w ABAX André Trommestad wyróżnia szczególne punkty zwrotne dotyczące jego kariery w firmie. Pierwszym był jego awans na kierownika zespołu:

-    Nigdy nie zapomnę dnia, w którym zostałem awansowany na lidera zespołu. Był to mój osobisty cel, który sobie wyznaczyłem, więc jego realizacja była wspaniałym doświadczeniem. Następnym punktem zwrotnym była moja nominacja do tytułu Lidera Zespołu Roku. Otrzymałem ten tytuł 4 razy z rzędu, a gdy wreszcie przyznano mi nagrodę, pękałem z dumy. Byłem dumny nie tylko z siebie, lecz z całego mojego zespołu.

-    Jest to bez wątpienia nagroda, na którą pracował wspólnie cały zespół a mnie spotkało szczęście kierować ludźmi zmotywowanymi i zaangażowanymi – kontynuuje Trommestad.

Praca zespołowa i doskonała organizacja

André Trommestad posiada zróżnicowany harmonogram pracy, ale każdego dnia koncentruje się na tych samych obszarach. Jednym z nich jest wymiana informacji z zespołem:

-    Koncentruję się na: budowaniu silnej kultury dzielenia się informacjami, promowaniu korzystnych zachowań, adresowaniu tych niekorzystnych, zmianach kierunku zgodnie z celami firmy oraz tworzeniu planów rozwoju osobistego i kariery każdego członka zespołu.

-    Organizujemy codzienne spotkania „stand up”, na których omawiamy to, co robiliśmy dnia poprzedniego, co planujemy na dziś oraz czynniki mogące utrudnić nam realizację celów. Takie spotkania są świetnym sposobem na dokonanie przeglądu zadań i wybranie z pośród nich tych, które przyniosą największy zysk i powinny być potraktowane priorytetowo. Co dwa tygodnie urządzamy spotkanie „retrospekcyjne”, podczas którego identyfikujemy rzeczy, które się udały, oraz te, które mogły zostać zrobione lepiej. Każdy członek zespołu głosuje na tematy, które powinny zostać poruszone. 

-    Co tydzień odbywa się spotkanie, na którym omawiamy wyniki, status każdego projektu i postępy w realizacji naszych celów oraz wskaźników KPI i SLA. Niezwykle ważnym jest, by czerpać przyjemność z pracy, tworzyć entuzjastyczną atmosferę, a także okazywać wdzięczność za wartość, jaką każdy członek zespołu wnosi do firmy. Wyznaczamy jasne cele i wzbudzamy poczucie odpowiedzialności, zarówno za cele zespołu, jak i własne. W ABAX trzymamy się razem jako zespół, bez względu na to, czy osiągamy sukces, czy ponosimy porażkę.

Drugim obszarem, na którym Trommestad się koncentruje, jest odpowiedzialność. ABAX wyznacza własne wymagania dotyczące KPI (kluczowych wskaźników efektywności) i SLA (poziomu jakości usług), które przestrzega każdego dnia. Mówi:

-    Na cotygodniowych spotkaniach prezentujemy wyniki z całego tygodnia. Jednocześnie zdaję raport z postępów pozostałym członkom zespołu kierowników. Dążenie zapanowania nad wynikami jest moją pasją! Dobre zrozumienie wyników i tego, jak różne zdarzenia w firmie na nie wpływają, pozwala na łatwiejsze planowanie z wyprzedzeniem i wprowadzanie szybkich zmian, gdy poziom wydajności zaczyna spadać. Nie mówiąc już o tym, że dobre wyniki są doskonałym powodem do świętowania, gdy zawdzięczamy je ponadprzeciętnym staraniom zespołu!

-    Jakość pracy mojego działu ma wpływ na całą sekcję technologiczną. Chronimy zespoły techniczne przed szumem informacyjnym, filtrując żądania przysyłane do sekcji. Dbamy, by do danego zadania została oddelegowana właściwa osoba oraz by realizacja zadania nie spowodowała opóźnień w innych ważnych inicjatywach, którymi sekcja się zajmuje. Określamy priorytety dla wszystkich przysyłanych żądań oraz gwarantujemy, że najważniejsze z nich otrzymują najwyższy priorytet. 

Dlaczego warto rozpocząć ekscytującą karierę w ABAX?

Zdaniem Trommestada ludzie szukający pracy marzeń powinni wybrać ABAX:

-    Branża technologiczna kwitnie i będzie kontynuować swój wzrost w przyszłości. Potrzebni nam są ludzie o wielu talentach. Jeśli naprawdę pasjonujesz się programowaniem, nie musisz się ograniczać do pisania w jednym języku w ramach jednego projektu. Pracownicy ABAX często mają okazję brać udział w wielu różnych przedsięwzięciach. Dzięki temu mogą stale poszerzać swoją wiedzę.

-    Niektórzy twierdzą, że praca w sektorze technologicznym sprawia wrażenie bycia otoczonym optymizmem. W przypadku ABAX jest to szczera prawda! Pracując w naszej branży, masz duży wpływ na firmę, która Cię zatrudnia, a także szansę, by oddziaływać na codzienne życie wielu ludzi.

Pracuj z nami!

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Sprawdź, kogo poszukujemy.

Dołącz do nas!