EQ Montert på en gul bordsag med håndtverker

Jak uniknąć utraty narzędzi i sprzętu w miejscu pracy?

Spędzasz dużo czasu na poszukiwaniu zagubionych narzędzi i sprzętu? Jeśli tak, przed rozpoczęciem kolejnego projektu, warto sprawdzić praktyczne metody jak możesz zyskać więcej czasu i łatwo lokalizować swoje zasoby. Do jednych ze sposóbów nadzoru nad sprzętem, należy inteligentne śledzenie oparte na GPS. 

Istnieje wiele sposobów zmniejszenia ryzyka utraty narzędzi i sprzętu, od prostych kroków, takich jak reorganizacja skrzynek narzędziowych, po kontrolę urządzeń za pośrednictwem profesjonalnego producenta i dostawcy monitoringu GPS, takiego jak ABAX. Oto porady, jak uniknąć utraty cennych zasobów.

Śledzenie narzędzi z mini lokalizatorem 

ABAX Mini2

Monitoring narzędzi i sprzętu przenośnego to jedna z najlepszych opcji, aby zawsze wiedzieć, gdzie znajdują się Twoje cenne zasoby. W tym celu ABAX opracował mini lokalizator. Małe urządzenie śledzące działa dzięki ABAX Global Network, Bluetooth oraz bramce GPS. Niewielkie rozmiary lokalizatora sprawiają, że idealnie nadaje się do monitorowania położenia narzędzi i sprzętu przenośnego. 

Sprawdź cenę

Monitoring GPS maszyn

Maszyna z zamontowanym lokalizatorem GPS

W przypadku większych maszyn warto jest skorzystać z rozwiązania ABAX Equipment Control. Monitoring GPS nie tylko rejestruje lokalizację sprzętu, ale także dostarcza informacji na temat m.in. użytkowania maszyn. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest to istotne, gdyż pozwala na prawidłowe fakturowanie, umowy serwisowe oraz wiele więcej możliwości.

ABAX posiada 2 rozwiązania:

 • Bezprzewodowy lokalizator GPS dla sprzętu niezasilanego
 • Lokalizator GPS dla sprzętu zasilanego

Więcej na temat rodzaju zasobów, które może monitorować lokalizator GPS ABAX Equipment Control dowiesz się pod tym linkiem.

Sprawdź cenę

Porządek w pracy nic nie kosztuje

Systemy GPS są stworzone do monitorowania m.in. lokalizacji. Jednak czasem wystarczy, aby pamiętać o utrzymywaniu porządku w miejscu pracy. Jeśli chodzi o młotki i śrubokręty, najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie skrzynki narzędziowej w aucie. Możesz zainwestować w solidną i przestronną skrzynkę na narzędzia, która pomieści wszystko, czego potrzebujesz. Następnie warto jest uporządkować swój sprzęt według częstotliwości korzystania z niego. Na przykład, przydatne okazuje się umieszczenie regularnie używanych narzędzi na górze, w celu łatwej lokalizacji. 

Inwentaryzacja sprzętu

Powinieneś mieć zwyczaj przeglądania listy kontrolnej narzędzi i sprzętu pod koniec dnia. To jednak zajmuje dużo czasu, zwłaszcza jeśli Twoje zasoby znajdują się w różnej lokalizacji. Z tego właśnie powodu, wiele firm decyduje się na lokalizator GPS, który umożliwia sprawdzenie położenia sprzętu z każdego urządzenia podłączonego do Internetu, jak np. telefonu komórkowego. 

Obowiązek pracodawcy

Ważne jest również zapewnienie, aby posiadany sprzęt był bezpieczny w użyciu. Dlatego istotna jest dokładna i regularna konserwacja w odpowiednim interwale czasowym. Jest ona wymagana, aby móc wykryć na wczesnym etapie zakłócenia oraz uniknąć szkód. 

 • W przypadku większych maszyn, ABAX posiada dziennik czasu użytkowania co pozwala na pełną kontrolę sprzętu oraz planowanie konserwacji w systemie GPS. Zarządzający majątkiem firmy, otrzyma powiadomienie email i/lub sms kiedy będzie zblizać się termin kolejnego przeglądu technicznego.


Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej na temat rozwiązań telematycznych ABAX, daj nam znać – pomożemy!

Skatt tema sider

BILTYPER

I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg til forskjellig lovverk.


PRIVATBIL

Ansatte som benytter privatbil i arbeid mottar kjøregodtgjørelse. Denne er hovedsakelig skattefri, men kan også være skattepliktig.


FIRMABIL

Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for å benytte denne privat. Det er en fast sum basert på bilen pris som ny. 


YRKESBIL

Skal som hovedregel kun benyttes i arbeid. Kan i noen tilfeller benyttes privat mot at det beskattes med en kilometersats per kjørte kilometer. Alle biltyper kan klassifiseres som en yrkesbil, men biltype avgjør hva bilen kan brukes til utover yrkeskjøring.

Yrkesbiler deles inn i 2 typer. Den ene typen kan benyttes til privatkjøring mot beskatning per kjørte kilometer, den andre kan kun brukes til sporadisk privat bruk.
 

YRKESBIL TIL DISPOSISJON

Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Denne bilen kan benyttes til privat bruk mot beskatning per kjørte kilometer.
Alternativt kan bilen beskattes som firmabil, med reduksjon på bilens nyprisverdi.

YRKESBIL TIL DISPOSISJON FOR YRKESKJØRING

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.
Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Bruk av en slik bil innebærer ingen beskatning når den kun benyttes til yrkeskjøring.

Dersom bilen benyttes privat, kan man benytte en av to modeller for beskatning: 

 1.     Beskatning per kjørte kilometer*, forutsetter dokumentasjon med elektronisk kjørebok.
 2.     Firmabil-beskattning med reduksjon på nyprisverdi 


•    Dersom man er avhengig av en større bil for å utføre sitt daglige arbeid, har man et tjenstlig behov for yrkesbil. F.eks. Håndverkere som jobber i felt. Prosjektledere vil ofte ikke ha et tjenstlig behov.


Beskatte per private kilometer

 •  Dersom man har et tjenstlig behov for, og disponerer en varebil klasse 2, eller en mindre lastebil under 7 501 kg, kan man beskatte per faktisk kjørte private kilometer.
 •  Satsen for beskatningen er 3,40 per kjørte kilometer (lønnspåslag) og forutsetter at dette dokumenteres med en elektronisk kjørebok.
 •  Skatte-ABC Bil – privat bruk kap. 3.3: Etter FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd kan fordelen fastsettes individuelt etter kilometersats på kr 3,40 for privat kjøring, med krav om dokumentasjon ved elektronisk kjørebok. 

   

Modell for å beskatte per private kilometer


Selv om regelverket åpner for privat bruk av denne type yrkesbil er det opp til arbeidsgiver å avgjøre om bilen skal kunne benyttes privat og eventuelt hvor mye.
Dersom bilen benyttes privat har arbeidstaker ansvar for at kjøreboken er oppdatert. Kjøreboken skal kontrolleres og administreres av arbeidsgiver
Når man kjører yrkesbil er det viktig å kunne skille på hva som er yrkesreise og hva som er privatreise.
 

YRKES REISE ELLER PRIVATE REISER

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.

YRKES REISER

 

 •    Reise mellom fast arbeidssted (kontor ) og ikke fast arbeidssted ( som for eksempel en kunde)
 •    Hjemreise - en reise mellom ikke fast arbeidssted og hjem  til fast arbeidssted med kort stopp før reisen går videre til kunde som for eksempel når ,man skal hente med deg materialer til oppdraget.

 
PRIVATE REISER

 

 •    Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og reiser med private formal (hyttetur)
 •    Når man bruker yrkesbilen til private reiser skal disse beskattes med et lønnspåslag på 3,50 kr per km som det skal betales  (Man får ikke utbetalt 3,40 per km, det brukes kun for å avregne skatt!)
 •    Andre private reiser kan være dersom man kjører en omvei med et privat formål under en yrkesreise, da skal merreisen behandles som privat.

 
SPORADISK PRIVAT BRUK

 

 •     Det er åpninger i regelverket for å låne bil av arbeidsgiver uten at dette må beskattes, såfremt denne bruken er sporadisk.
 •     Man kan benytte yrkesbilen til sporadisk bruk maks 10 dager i året eller 1000 km. Den første av disse som inntreffer er førende.
 •     Sporadisk bruk av yrkesbil bør dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Dette gjelder også for yrkesbiler som ikke er klassifisert som varebil klasse 2.
   

VAKTBIL OG SKATT

SKATT MED GRØNNE SKILTER

Visste du at det er mulig med individuell verdsetting for varebil klasse 2? Alt du trenger er en elektronisk kjørebok.


Mange bedrifter har skaffet elektronisk kjørebok nettopp for å sikre seg disse besparelsene.  Og under pandeminen har det vært mye penger å spare 
 

UTREGNING AV FORDEL

Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller:

 •     sjablonmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag
 •     individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk

 

Sjablonmodellen

Dersom du velger sjablonmodellen skal listeprisen reduseres med et bunnfradrag på 50 %, begrenset oppad til kr 150.000. På denne nedjusterte listeprisen benyttes prosentsatsene etter sjablonreglene:

    30 % av listepris inntil kr 325.400 og
    20 % av overskytende listepris

Dersom yrkesbilen er 3 år eller eldre i hele inntektsåret, skal listeprisen også reduseres med 25 % før man beregner inntektstillegget. Her er det viktig å være klar over at man reduserer først for alder, deretter reduserer man etter etter den særskilte yrkesbilregelen.

Det er ikke anledning til å få noen ekstra redusering av listepris på grunn av lang kjørelengde (40.000 km.), eller dersom yrkesbilen er en elbil

 

Individuell verdsettelse

Du kan også velge modellen for individuell verdsettelse. Denne metoden innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer  med en sats på kr 3,40 per km.

Med private kilometer menes:

    kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), og
    annen privat kjøring

For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring ut over det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over.