Plac budowy z dwoma pracownikami i maszynami

Jak uniknąć nieplanowanych przestojów maszyn?

Na rynku monitoringu GPS, istnieje spora grupa odbiorców, która z sukcesem wykorzystuje systemy lokalizacji GPS w celu optymalizacji eksploatacji maszyn i urządzeń. Warto wiedzieć, że kosztami możliwymi do uniknięcia są awarie i czas przestoju maszyn.

Czy zdarzyły Ci się opóźnienia w pracy z powodu przestoju maszyn i sprzętu? Każde wyłączenie maszyny z ruchu generuje koszty dla przedsiębiorstwa. Nieplanowane przestoje mogą wynikać z wielu czynników, jednak najczęściej zdarzają się z powodu awarii. Systemy do monitorowania maszyn pozwalają właścicielom skutecznie planować i zapobiegać przestojom, określać optymalne procedury operacyjne czy też mieć wgląd w to jak pracownicy czy najemcy korzystają z zasobów firmy.

Zapewnienie gotowości do pracy maszyn i urządzeń

Awarie i czas przestoju maszyn i urządzeń stanowią utratę przewidywanych zysków, a jeśli wykonujesz zlecenie dla innej firmy możesz stracić kontrakt z powodu nie wywiązania się z umowy. Wykorzystanie systemów GPS do zarządzania sprzętem staje się co raz częściej preferowanym rozwiązaniem, aby zminimalizować ryzyko nieplanowanych przestojów. Niezależnie od tego czy kupiłeś lub wynajmujesz swój sprzęt, zapewnienie wydajności i gotowości do pracy maszyn i urządzeń ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu.

Dlaczego znajomość liczby motogodzin jest ważna?

Niezwykle przydatną wiedzą jest znajomość dokładnej liczby motogodzin. Raport pokazujący jak długo użytkowany był sprzęt jest istotny z wielu powodów. W przypadku firm takich jak wypożyczalnie maszyn i urządzeń, zaletą dziennika czasu użytkowania jest możliwość fakturowania zgodnie z licznikiem motogodzin. Przedsiębiorstwa znając dokładną liczbę pracy silnika mają również pewność, że sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Z punktu widzenia nieplanowanych przestojów jest to niezwykle ważne. Jednym ze sposobów, aby uniknąć niechcianych awarii sprzętu jest przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsługi i nie przekraczanie limitu czasu użytkowania.

  • Przypomnienie o okresowych przeglądach maszyn

Dzięki dziennikowi czasu użytkowania możesz mieć pewność, że maszyny przejdą konserwację i serwis we właściwym czasie. System do monitorowania GPS maszyn automatycznie wysyła powiadomienia SMS lub email na temat zbliżającego się serwisu maszyny. 

Planowanie okresowych przeglądów technicznych maszyn może pomóc w utrzymaniu ciągłości pracy maszyn. Działalność prewencyjna jest ważnym aspektem, aby utrzymać maszyny w ruchu, a więc nie doprowadzić do wystąpienia awarii i niepożądanych przestojów. Odpowiednia konserwacja maszyn, zgodna z zaleceniami producenta, zapewnia długie użytkowanie i ogranicza zbędne naprawy.