ABAX environment report office workers looking at screen

Dbanie o środowisko przestało być modne

Raportowanie o wpływie na środowisko nie jest już kwestią mody – stało się obowiązkiem nas wszystkich, bo wpływ, jaki wywieramy na otoczenie, wydaje się obecnie kluczowy. Dzięki ułatwieniom w zakresie tej usługi spełnisz już dziś wymogi co do przyszłości.
A wymogi w zakresie składania przez firmy sprawozdań o wpływie ich działalności na środowisko naturalne stale rosną; zgodnie z planem działań UE wytyczne dotyczące dokumentowania uwalniania zanieczyszczeń staną się jeszcze surowsze. Wszystko to ma na celu realnie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 40%! 
Jesteśmy gotowi, by pomóc każdemu w spełnieniu obowiązku składania sprawozdań, dzięki naszemu nowemu raportowi o wpływie na środowisko.

Pierwsze rozporządzenia nowego unijnego prawa 

Na mocy porozumienia paryskiego kraje UE zobowiązały się do roku 2030 zmniejszyć obecną emisję gazów cieplarnianych o 40 procent. W tym roku wejdą w życie pierwsze rozporządzenia dotyczące nowego prawa UE – jako pierwsze zostanie wprowadzone rozporządzenie dotyczące taksonomii. Jednak od czego masz zacząć jako właściciel firmy? Pomożemy Ci wdrożyć właściwe procedury, ZANIM wymogi te zaczną obowiązywać.

Wymogi w zakresie składania sprawozdań o wpływie na środowisko

Europejski Zielony Ład dotyczy przedsiębiorstw mających ponad 500 pracowników, które ubiegają się o dofinansowanie. W jego ramach wprowadzono rozporządzenie celem gromadzenia informacji o uwalnianiu zanieczyszczeń, zmniejszenia zjawiska greenwashingu oraz umożliwienia dostępu do informacji ogółowi społeczeństwa w sposób, który umożliwi ich zrozumienie. 

Dla inwestorów problemem jest to, że obecnie nie mają dostępu do wiarygodnych informacji. Istnieje zbyt wiele norm dotyczących raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Hans Christian Ellefsen z Regnskap Norge

Wspólny obowiązek

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek składania sprawozdań o uwalnianiu zanieczyszczeń zgodnie z taksonomią; ponadto kraje UE mają obowiązek składania sprawozdań o uwalnianiu zanieczyszczeń do władz lokalnych. Jednak także kraje EOG, w tym Norwegia, wkrótce zaczną stosować tę praktykę.  

Norwegia jest członkiem grupy eksperckiej (PRTR, Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń); w 2003 roku podpisała protokół sporządzony w ramach konwencji z Aarhus w sprawie utworzenia rejestru uwalniania zanieczyszczeń. Rejestr ten nakłada na wiele przedsiębiorstw obowiązek składania sprawozdań dotyczących uwalniania zanieczyszczeń władzom danego kraju, które z kolei są obowiązane do przesłania zbiorczych danych do komisji. 

Nowe wymogi podczas przetargów publicznych

Jeszcze w 2018 roku Norweski Urząd ds. Planowania Przestrzennego Miast [Bymiljøetaten] ustanowił wymóg, że żadne nowe inwestycje nie mogą wykorzystywać surowców kopalnych; celem tego wymogu jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych przez infrastrukturę w przyszłości. W związku z tym Urząd prosi wykonawców o składanie comiesięcznych sprawozdań na temat wpływu na środowisko, zawierających informacje o rodzajach urządzeń, normach emisji spalin Euro, zużyciu paliwa oraz emisji CO2.

 

trees environment csr

 

Ogromny wpływ na branżę budowlaną

Rejestr oraz wymogi w zakresie dokumentowania uwalniania zanieczyszczeń oznaczają, że wiele przedsiębiorstw będzie poświęcać sporo czasu na „papierkową robotę”. Branża budowlana już i tak odczuwa tego skutki, jako że sektor publiczny będzie najważniejszym czynnikiem w związku z raportowaniem o uwalnianiu zanieczyszczeń; wiele gmin już dziś wymaga tego w związku z przetargami i nabyciami. 

Koncern przedsiębiorstw gminnych Kommune-Norge wprowadził wymóg zmniejszenia uwalniania zanieczyszczeń do minimum dla firm zaangażowanych przy ich projektach, nakładając tym samym na wszystkich podwykonawców obowiązek składania sprawozdań na temat uwalniania zanieczyszczeń w trakcie realizacji projektów gminnych. Innymi słowy, spółki z lepszymi procedurami raportowania będą mieć przewagę w ewentualnym przetargu.

Dobre wiadomości

Dobra wiadomość jest taka, że ABAX jest na to gotowy, dzięki całkowicie nowej usłudze raportowania o wpływie na środowisko, opracowanej specjalnie po to, by ułatwić Ci pracę. 

Jakie funkcje posiada usługa EQ raportowanie o wpływie na środowisko?
Nowa usługa ABAX Raportowanie o wpływie na środowisko umożliwia łatwe dodawanie i analizowanie wszystkich Twoich urządzeń, niezależnie od tego, kto jest ich dostawcą. Wystarczy, że urządzenie ma fabrycznie zamontowany lokalizator i jest połączone z siecią poprzez ABAX Smart Connect – wszystkie niezbędne dane zostaną pobrane zgodnie z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0). 
Nazwy urządzeń zostaną nadane automatycznie i będą to nazwy/marki pobrane od producenta; możesz jednak dodać swoje nazwy urządzeń, by móc je łatwiej rozróżnić, sprawdzić, czy koparka 1 przypadkiem nie generuje więcej zanieczyszczeń niż koparka 2, a także czy zużycie paliwa rozkłada się równomiernie.

W urządzeniach wyposażonych w sprzęt ABAX możliwe będzie korzystanie z dziennika eksploatacji, w którym średnie zużycie paliwa przez urządzenia wykorzystywane jest do wyliczania wielkości emisji, która pojawi się także w nowym raporcie o wpływie na środowisko. W ten sposób otrzymasz pełny raport o wpływie Twojej firmy na środowisko, w którym znajdą się dane na temat całkowitej emisji generowanej przez Twoje urządzenia, niezależnie od ich rodzaju oraz od rodzaju systemu telematycznego, z którego korzystasz.

W raporcie podane będą dane dotyczące pracy maszyny na postoju - ich czas trwania oraz procent wykorzystania. W przemyśle budowlanym maszyny pracują średnio 30 - 40%. Zmniejszenie tego KPI może prowadzić do znacznych oszczędności paliwa oraz zmniejszenie emisji CO2. W raporcie środowiskowym możliwe jest sortowanie po tym KPI, co ułatwia porównywanie maszyn różnych praoducentów OEM w ramach rozwiązania ABAX Smart Connect.

Pełny wgląd dzięki następującym parametrom:

  • DZIAŁ
  • NAZWA
  • MARKA
  • MODEL
  • GODZINY EKSPLOATACJI 
  • ZUŻYTE PALIWO
  • ŚREDNIA ILOŚĆ ZUŻYTEGO PALIWA
  • EMISJA CO2

Interesujące?

Chętnie prześlemy Ci niezobowiązującą ofertę.

Tak, proszę