Man looking out from a orange truck

ABAX i Linkway rozpoczynają współpracę

ABAX i Linkway ogłosiły dziś nowe partnerstwo, które umożliwia przewoźnikom korzystającym z telematyki ABAX łatwe udostępnianie pozycji zleceniodawcom. Integracja będzie polegać na wymianie danych i otworzy nowe możliwości oraz poszerzy usługi. Współdziałanie to zwiększy liczbę dostępnych dla klientów funkcji.

Możliwe udostępnianie pozycji 

Dzięki integracji z ABAX, przewoźnicy korzystający z telematyki ABAX łatwo zintegrują się z usługami Linkway. Oznacza to, że klienci ABAX mogą udostępniać pozycje pojazdów zleceniodawcom, dzięki czemu ich partnerzy biznesowi zobaczą je dzięki rozwiązaniu Linkway. 

Korzystając z ABAX i Linkway, klient może uzyskać dane GPS z wielu źródeł i zobaczyć połączony obraz w jednym rozwiązaniu

Bjørn Brustad, Commercial Integration Manager, ABAX. 

Nieprzebrane możliwości dzięki integracji 

Linkway i ABAX obsługują tych samych klientów, a partnerstwo zawsze mnoży możliwości. Integrując się z ABAX, klient Linkway zyska jeszcze więcej usług i funkcji w tym samym rozwiązaniu. 
– Dzięki otwartemu API i integracji takiej jak ta, umożliwiamy klientowi określenie, jakiego rodzaju dane mają być udostępniane, na przykład pozycja GPS lub temperatura w naczepie chłodni – mówi Brustad. 

Narzędzie dla procesów transportowych, logistycznych, magazynowych i spedycyjnych 

Linkway to kompleksowy zestaw narzędzi wykorzystywanych w procesach transportowych, logistycznych, magazynowych i spedycyjnych. Obecnie Linkway działa głównie w Polsce (90%), ale ma również klientów z Litwy, Serbii, Czech, Rumunii i Hiszpanii. Więcej informacji: 

Bjørn Brustad, Commercial Integration Manager, ABAX 
E-mail: bjorn.brustad@abax.com
Telefon: +47 48168793