Birdseye on parking lot

ABAX Access – dostosowany lokalnie globalny plan dla managera floty

Managerowie floty stanęli oto przed gotowym planem, zaproponowano im konkretny produkt i jednocześnie przedstawiono całościową ofertą w postaci pakietu IoT.
To ABAX Access, który stanowi wspólny mianownik (plan + produkt + pakiet) wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem flotą. Na ten złożony proces składają się przecież między innymi: eksploatacja samochodów, przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, optymalizacja kosztów, rynek ubezpieczeń, wreszcie sam zakup pojazdów. Trzeba mieć flotę pod kontrolą. Warto przy tym polegać na wiarygodnej i aktualnej analizie. Okazało się, że można do sprawy podejść globalnie, dostosowując ofertę lokalnie.
 

Myślisz globalnie

Dla lepszego zrozumienia przemyślanej struktury tego – jak już wspomniano: wspólnego mianownika – warto się jej przyjrzeć z perspektywy dalekowidza, lub – dla lepszego zobrazowania – obserwując strefę potencjalnych wpływów ABAX Access, używając najdalszego zooma. Przed oczami niczym na mapie Google Earth ukazuje się cały ziemski glob. I to nie truizm, że w tym właśnie punkcie rozpoczyna się owa strefa wpływu. 
Wszędzie na świecie problemy w zarządzaniu flotą są bowiem takie same, choć – rzecz jasna – z różnym nasileniem i odmiennym stopniem radzenia sobie z nimi. Manager floty zmaga się z nimi w każdym zakątku świata. Każdy też pragnie, by jego praca była po pierwsze łatwiejsza, a po drugie bardziej efektywna. Te z pozoru trudne do pogodzenia wartości znikają po wyeliminowaniu 5 największych i najbardziej dokuczliwych wyzwań:

 • Pojazd „zniknął z radarów” 

Pojazdy gubią się tak samo łatwo jak każdy sprzęt, a ich poszukiwanie pochłania aż do 14% całkowitych kosztów pracy. To, niestety twarde i niekorzystne dane. Samodzielne, „organoleptyczne” poszukiwania bywają bardzo czasochłonne i na pewno nie można ich nazwać efektywnie wykorzystanym czasem pracy. 

 • Dostałem mandat za przekroczenie prędkości

Dostajesz mandaty za przekroczenie prędkości i nie wiesz, którego kierowcę obciążyć kosztami. 

 • Wygląda na to, że ktoś oszukuje

Wygląda – czyli poruszasz się w sferze domysłów i podejrzeń, co nie wpływa dobrze na pracę. Tymczasem masz problem z lokalizacją pojazdu w czasie rzeczywistym, nie wiesz, czy pojazd jest w ruchu, gotowy do nowego zadania czy bezczynny. Chciałbyś mieć też dane o czasie włączenia i wyłączenia silnika, a informacje o stylu jazdy byłyby w takiej sytuacji bezcenne. 

 •  Serwis jest zbyt kosztowny 

Proaktywne podejście do serwisu maszyn i pojazdów zmniejsza ryzyko powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników, a także jest bardziej ekonomiczne niż nieplanowane naprawy w ostatniej chwili. Aby zmniejszyć koszty serwisu, warto monitorować godziny użytkowania, okres między przeglądami i skumulowany czas użytkowania w chwili ostatniego serwisu, a także łączny czas użytkowania. 

 •  Trudno utrzymywać kontrolę z domu lub z trasy

Administratorowi często trudno jest kontrolować czas pracy, zwłaszcza kiedy jest poza firmą. Potrzebne byłyby wtedy informacje o lokalizacji i statusie floty, niezależnie od tego, gdzie jest manager floty i jaka jest pora dnia. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym i danych historycznych to jedyne rozwiązanie dla zajętych właścicieli lub managerów floty, którzy chcą poświęcać mniej czasu na sprawy administracyjne. 

Planujesz optymalnie

Po przybliżeniu analizowanej mapy i skupieniu się na Europie, problemy do rozwiązania i zarys samych rozwiązań zaczynają się konkretyzować. Teren, po którym porusza się flota pojazdów, jest już managerom znany, dzięki temu naprawdę można wykonywać swoją pracę wydajniej i oszczędniej. Wszystko dzięki inteligentnym rozwiązaniom dla biznesu.

Własna sieć IoT – łącząca zasoby, maszyny, pojazdy i narzędzia, powinna być już tylko formalnością. Tylko 100-procentowa łączność umożliwia dostęp do wszystkich usług niezbędnych do prowadzenia nowoczesnej, wydajnej i dochodowej działalności. 

Technologia ABAX pozwala skoncentrować się na najistotniejszych rzeczach, by móc podejmować lepsze decyzje biznesowe. W ramach jednego rozwiązania ABAX Access otwiera się nieograniczony dostęp do ABAX Global Network (Globalnej Sieci ABAX) oraz możliwość monitoringu sprzętu i narzędzi bez względu na ich rozmiar czy źródło zasilania (a nawet jego brak).

Ważna informacja jest taka, że urządzenia ABAX do zarządzania flotą mogą być przez jej managerów wykorzystywane zarówno do kontroli sprzętu, jak i do monitorowania kosztów transportu. Wszystko zaczyna nabierać znamion wydajności, bezproblemowości i inteligentnej pracy. Klarują się konkretne rozwiązania wspomnianych pięciu najbardziej odczuwalnych i globalnych problemów w branży:

 • Szybkie i łatwe namierzanie 

Wdrożenie ABAX Equipment Control oznacza koniec chaotycznej koordynacji naczep – pomagają w tym elektroniczne dane, a informacje są przekazywane na telefon lub komputer. Ustawienie wirtualnego ogrodzenia (geofence) pełna kontrolę nad zasobami floty.

 •  Pełny wgląd w lokalizację floty i styl jazdy kierowców

ABAX monitoruje nie tylko lokalizację pojazdów. To też zestaw świetnych raportów, dzięki którym dostęp do danych dotyczących prędkości, czasu, lokalizacji, wraz z danymi kierowcy jest łatwy jak nigdy przedtem. W celu zmniejszenia liczby mandatów lub ich całkowitego wyeliminowania można monitorować styl jazdy pracowników, zidentyfikować kierowców „wysokiego ryzyka” i zwiększyć bezpieczeństwo floty. ABAX Driving Behaviour wystawia średnie oceny kierowców firmy. Dane te można wykorzystać jako informacje kontekstowe podczas indywidualnych rozmów z pracownikiem. ABAX Driver ID wskaże prawowitego właściciela mandatu na podstawie faktów, a nie przypuszczeń. Zainstalowanie czytnika RFID w pojazdach floty zachęci pracowników do logowania podczas wyjazdu, a sygnał dźwiękowy powiadomi ich, jeśli zapomną się zalogować. 

 •  Wszystko  na mapie czarno na białym

Informacje uzyskane z aktywnych map obejmują lokalizację pojazdu w czasie rzeczywistym, ruch, gotowość, dostępność pojazdu oraz dane o czasie włączenia i wyłączenia silnika.

 •  Flota pod kontrolą nie tylko serwisową

Już wiadomo, po ilu godzinach pracy maszyny potrzebują serwisu. Rejestr użytkowania pomaga w planowaniu serwisów i przeglądów dla całego zakładu. Wszystkie te działania podnoszą bezpieczeństwo pracowników. Firmy wypożyczające pojazdy pobierają opłaty za precyzyjnie obliczony czas pracy, zyskując dodatkowe przychody dzięki udoskonalonemu fakturowaniu.
Pojazd nie jest już niepotrzebnie wyłączony z ruchu, co eliminuje ryzyko straty czasu i dochodów, a także skraca oczekiwanie klienta na realizację usługi. Są dostępne dodatkowe dane dotyczące pojazdu, które pozwalają monitorować wymogi w zakresie serwisowania, leasingu, ubezpieczenia i przeglądów technicznych, a także tymi wymogami zarządzać, nawet w kontekście pilnowania terminów. 

 •  Pełna kontrola przywilejem managera floty

Każdy manager floty ma pełen dostęp do danych rzeczywistych i archiwum. Posiada informacje o lokalizacji i przemieszczaniu się pojazdów, maszyn i narzędzi w czasie rzeczywi-stym. Zna aktualny status pojazdu: parkowanie, postój lub jazda. Przegląda i wyszukuje w zakresie minionych wyjazdów. Korzysta z funkcji inteligentnego przeszukiwania listy wyników. Uzyskuje wskazówki odnośnie do trasy i nawigowania swoich zasobów. Sprawuje kontrolę nad  aktualnym ruchem za pomocą widoku satelitarnego – wszystko to pozostaje odtąd w zasięgu ręki osoby odpowiedzialnej za zarządzanie flotą.

Działasz lokalnie

Przy maksymalnym przybliżeniu wziętej tu jako przykład mapy, okazuje się, że wszystkie drogi poprowadzą do konkretnej firmy z konkretnymi potrzebami w zakresie kontroli i zarządzania flotą. Szytych na miarę rozwiązań jest wiele, a wszystkie, jak już wspomniano, mają jeden wspólny mianownik. Jest nim ABAX Access przeznaczony specjalnie na potrzeby managerów floty.
Ład, porządek, i jeszcze raz kontrola – tego wymaga Klient, to pomaga pracownikowi, tego potrzebuje manager floty.

Last but not least - lista kluczowych wskaźników efektywności

 • zmniejszenie szkodliwości
 • zwiększenie bezpieczeństwa
 • ecodriving – prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwości 
 1. oszczędności
 2. lepszy styl = mniejsze zużycie paliwa
 3. wydajność floty
 4. zredukowane wydatki na serwisowanie i naprawy
 5. mniejsze ryzyko wypadków
 6. koniec z pracą silnika w trakcie postoju
 7. zmniejszona emisja CO2
 • otrzymywanie powiadomień o zbliżających się przeglądach
 • proste w obsłudze raporty (m.in. elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdów).

Interesujące?

Chętnie prześlemy Ci niezobowiązującą ofertę.

Tak, proszę