Tryg og ABAX tilbyr
adferdsbasert forsikring

I samarbeid med Tryg Forsikring presenterer vi en smartere måte å forsikre dine yrkesbiler - Tryg Adferdsforsikring.

Hva er adferdsbasert forsikring?

Ved hjelp av forbedret kjøreadferd vil kundene kunne redusere risiko for ulykker, begrense slitasje på kjøretøy, minske utslipp og optimalisere bruken av kjøretøyet. Over tid vil kundene derfor kunne spare driftskostnader, og nå kan de også senke sin forsikringspolise. Ved å beregne risiko basert på data hentet fra faktisk og individuell kjørestil, vil prisen bli rettferdig, noe som er en revolusjon i bedriftsmarkedet.


Hva får du med Tryg Adferdsforsikring?

Tryg baserer seg på ekte data fra dine kjøretøy for å kunne tilby gunstigere betingelser. Noen av disse er:

  • Ingen aldersrestriksjon på sjåfør
  • Ingen kjørelengde å forholde deg til
  • Ingen bonustap ved skade
  • Ubegrenset leiebilperiode ved skade

Nøkkelen ligger i data fra bilene

Alle ABAX-kunder har full tilgang til data fra alle bedriftens eiendeler. Under den nye tjenesten MobiSense vil bedriftene se sin risko- og miljø-score sammenlignet med gjennomsnittet i bransjen. Benytt tipsene til forbedring for å kutte kostander og oppnå ytterligere fordeler.


Sparetiltakene ligger i tallene

Visste du at din GPS-enhet gir deg data som kan brukes til mye mer enn kjørebok? Du kan også bruke løsningen til å se posisjon, bruk og kjørestil på alle bedriftens kjøretøy og utstyr - Vi kaller det mobilitetsdata. Bedriftens gjennomsnittlige kjøring danner en risiko-score, og ved gode resultater vil du få et gunstig tilbud om forsikring.


Kontakt meg om adferdsbasert forsikring

Bli en av de første i Norge som får tilbud om rettferdig forsikring.

Spørsmål og Svar – ABAX & TRYG 

Hvordan fungere denne forsikringen? 

Forsikringen fungerer på samme måte som an vanlig bilforsikring. Du er forsikret mot ansvar- og kaskoskader og har i tillegg noen andre fordeler som du nyter godt av som kunde.

Hvordan klarer dere å kalkulere forsikringspremie basert på kjøreradferd? 

Vi tar utgangspunkt i Tryg sine standard priser, og bruker bedriftens samlede kjørescore og snitt kjørelengde, som en del av prisberegningen.

Tryg har et lignende tilbud til personer under 30 år, som heter Sidekick.

Kan alle kjøretøy bruke produktet? 

Dersom kjøretøyet har installert Abax, kan vi i prinsipp tilby denne løsningen til hele bilparken. Løsningen er primært rettet mot firma- eller arbeidsbiler. Risiko som avviker fra «normalen» i flåten holdes utenom. Det kan være spesielt dyre biler eller lastebiler.

Hva med de som ikke forbedrer sin kjøreadferd? Vil de øke sin forsikringspremie?

Når avtalen er inngått, så er det avtalt pris som gjelder helt til forsikringsavtalen fornyes. Vanligvis skjer dette etter ett år. Tryg vil ikke sende en ekstra regning selv om snitt kjørelengde blir overskredet, eller kjørescoren blir dårligere i løpet av året. Du vil fortløpende få tilbakemelding på hvordan scoren og kjørelengde utvikler seg. Når avtalen fornyes, så vil vi ta hensyn til ny kjørescore og eventuell endring i snitt kjørelengde. Som kunde vil du altså aktivt kunne bidra til å påvirke prisen på neste års forsikring.

Hvor mye kan man spare på en slik forsikring? 

Det er det vanskelig å si noe om, siden Tryg priser individuelt. Det er viktig å huske på at forsikring er en liten del av et totalt regnskap på et kjøretøy. Gjennom våre verktøy ønsker vi  bidra til at din bedrift får bedre innsikt i hvordan kjøreatferd kan forbedres, slik at risikoen for ulykker og skader reduseres. Bedre kjøreadferd vil også redusere forbruk på strøm/drivstoff og føre til mindre slitasje på bremser og dekk. De viktigste besparelsene vil være på totale kostnader ved bilhold, og på tiden man bruker på administrasjon av bilparken.

Hvordan sikrer dere at dette ikke blir brukt til å overvåke sjåfører? 

All bedriftens kjøring legges sammen og gir en samlet kjørescore. Vi har ingen informasjon om hvem som er sjåfør. Det blir heller ikke delt informasjon mellom Abax og Tryg på enkeltturer.

Hvordan sikrer dere data som samles inn? 

All data lagres på en sikker måte, og skjer i.h.t GDPR.

Vil data fra min bedrift deles med andre? 

Nei!

Kan jeg som privatperson bruke dette produktet for å få bedre avtale? 

Dersom bedriften er kunde i Tryg, vil alle ansatte nyte godt av ekstra rabatt på privatforsikringer.

Gjør det kjøretøyet sårbar for hacking?

Nei! Enheten som monters i bilen er kun tilkoblet strømforsyningen, og ikke bilens interne systemer.