Bilforsikring basert på faktisk kjøremønster – dette er fordelene

Mange av våre kunder sparer opp mot 30% på sin bilforsikring når forsikringsselskapet får tilgang til hvordan bilene faktisk blir kjørt. ABAX er alt du trenger, og lavere forsikringspremie er bare én av flere fordeler.

Jeg kjenner ingen som liker å føre kjørebok, men jeg kjenner mange som liker billigere forsikring, tryggere ansatte, et bedre omdømme, rimeligere bilhold samt å bidra til lavere klimautslipp.

Kristoffer Akersmyr, Daglig leder Mandal Bygg AS


Hva får du med Tryg Adferdsforsikring?

Vi baserer oss på ekte data fra dine kjøretøy for å kunne tilby gunstigere betingelser. Noen av disse er:

  • Ingen aldersrestriksjon på sjåfør
  • Ingen kjørelengde å forholde seg til
  • Ingen bonustap ved skade
  • Ubegrenset leiebilperiode ved skade

Data er nøkkelen til å kunne spare

GPS-enheten fra ABAX kan brukes til mer enn kjørebok. Med den kan du også se posisjon, bruk og kjørestil på alle bedriftens kjøretøy. Analyse av bedriftens gjennomsnittlige kjøring danner en risiko-score. Ved gode resultater vil du få et gunstig forsikringstilbud. Analysen av kjøremønster er selvsagt anonymt; vi analyserer kun kjørestilen til den totale bilflåten, ikke hver enkeltperson.


Flere fordeler enn billigere forsikring

  • Bedre HMS: Norske arbeidsplasser har utviklet gode HMS-rutiner, men de gjelder sjelden når ansatte er i bil på veien fra ett sted til et annet. I 2021 var det 3.500 trafikkuhell med personskade, og 4 av 10 skjedde i arbeidstiden. 
  • Bilene får lengre levetid: En vanlig varebil i Norge ruller på veien i 13,4 år. Bedre kjørevaner kan legge minst ett år til levetiden, og en bedrift med ti biler sparer anslagsvis 500.000 kroner på dette. 
  • Reduserer vedlikeholdsbudsjettet: Biler som kjøres mer forsiktig er sjeldnere på verksted. ABAX-kundene opplever normalt at verkstedregningene går ned med 10 prosent. 
  • Færre kostbare avbrudd i arbeidet: Når biler må på verksted mister håndverkere og servicemedarbeidere viktig tid som skulle vært brukt til å betjene kunder. Dette representerer kanskje den største innsparingen for håndverkere og andre servicebedrifter. 
  • Sparer drivstoff: Når kjøremønsteret forbedres, kuttes også drivstofforbruket. Ikke bare går farten ned: En kommune i Sverige kuttet tomgangskjøringen fra 2.000 timer i måneden til drøyt 500 timer – og sparte nesten 50.000 kroner i måneden.
  • Bilene får lengre levetid: En vanlig varebil i Norge ruller på veien i 13,4 år. Bedre kjørevaner kan legge minst ett år til levetiden, og en bedrift med ti biler sparer anslagsvis 500.000 kroner på dette. 

Kontakt meg om adferdsbasert forsikring

Spørsmål og Svar – ABAX & TRYG 

Hvordan klarer dere å kalkulere forsikringspremie basert på kjøreradferd? 

Vi regner ut en risikoscore for bedriften basert på gjennomsnittlig kjøremønster. Tryg bruker denne risikoscoren til å gi deg en rettferdig pris.

Kan alle kjøretøy bruke produktet? 

Dersom kjøretøyet har installert Abax, kan vi i prinsipp tilby denne løsningen til hele bilparken. Løsningen er primært rettet mot firma- eller arbeidsbiler. Risiko som avviker fra «normalen» i flåten holdes utenom. Det kan være spesielt dyre biler eller lastebiler.

Hva med de som ikke forbedrer sin kjøreadferd? Vil de øke sin forsikringspremie?

Når avtalen er inngått, så er det avtalt pris som gjelder helt til forsikringsavtalen fornyes. Vanligvis skjer dette etter ett år. Tryg vil ikke sende en ekstra regning selv om snitt kjørelengde blir overskredet, eller kjørescoren blir dårligere i løpet av året. Du vil fortløpende få tilbakemelding på hvordan scoren og kjørelengde utvikler seg. Når avtalen fornyes, så vil vi ta hensyn til ny kjørescore og eventuell endring i snitt kjørelengde. Som kunde vil du altså aktivt kunne bidra til å påvirke prisen på neste års forsikring.

Hvor mye kan man spare på en slik forsikring? 

Våre kunder har i gjennomsnitt spart 20-30% på sin bilforsikring.

Hvordan sikrer dere at dette ikke blir brukt til å overvåke sjåfører? 

Risikoen regnes ut fra en samlet kjørescore basert på hele bilflåten. Tryg har ingen informasjon om hvem som er sjåfør. Det blir heller ikke delt informasjon mellom Abax og Tryg på enkeltturer.

Hvordan sikrer dere data som samles inn? 

All data lagres på en sikker måte, og skjer i.h.t GDPR.

Vil data fra min bedrift deles med andre? 

Dataen deles kun med våre samarbeidspartnere for å gi deg den rimeligste forsikringen.

Kan jeg som privatperson bruke dette produktet for å få bedre avtale? 

Dersom bedriften din er kunde i Tryg, vil alle ansatte nyte godt av ekstra rabatt på privatforsikringer.

Gjør det kjøretøyet sårbar for hacking?

Nei, enheten som monters i bilen er kun tilkoblet strømforsyningen, og ikke bilens interne systemer.