TRIPPEL-GODKJENT I SEKS LAND – ABAX IMPONERER NEMKO

ABAX14001 part 1
NEMKO har gjennomført sin revisjon av ABAX og godkjent selskapet i tre ISO standarder i hele seks land, alle uten avvik. Det internasjonale sertifiseringssystemet ISO skaper en internasjonal referanseramme som sikrer kunden at selskaper kontinuerlig forbedrer seg og lever opp til internasjonale krav.

I juni 2012 gjennomførte NEMKO sin første revisjon av ABAX og godkjente da teknologiselskapet i alle tre standarder på rekordtid. Vidar Skjeggestad fra Steria, uttalte den gangen at det måtte være Norgesrekord. I dag, tre år senere, har ABAX gjort det igjen og denne gang i hele seks land.

- Vi er veldig fornøyde med at revisjonen fra NEMKO har blitt gjennomført uten avvik. Senest har vi blitt godkjent i Nederland og England. ABAX kan dermed vise til ISO sertifisering innen tre standarder i hele seks land. -Uttaler Petter Quinsgaard, CEO i ABAX.

Har en bedrift blitt sertifisert i ISO har dette skjedd i henhold til internasjonale krav. Som kunde kan du være sikker på at bedriften er i stand til å levere tjenester som avtalt, har gode støtte- og support funksjoner og at selskapet systematisk kontrollerer sine aktiviteter slik at skadelige effekter på miljøet minimeres.

Internasjonal referanseramme

NEMKO har mer enn 20 års erfaring med systemsertifisering og har tidligere sertifisert ABAX innen standarder for Kvalitet, Miljø og Informasjonssikkerhet; ISO 9001, Internasjonal standard for kvalitetsstyring. Standarden viser at selskapet blant annet er i stand til kontinuerlig å forbedre sine prosesser. ISO 14001, standarden stiller strenge krav på miljøområdet og bidrar til at selskapet reduserer sin påvirkning på det ytre miljø. Den siste standarden, ISO 27001, gjelder Informasjonssikkerhet. Det sikrer at ABAX ivaretar både egen og kunders data på en god måte. Standarden er krevende, og krever at man fokuserer godt på rettede tiltak for å øke sikkerhetsfokuset i selskapet. I NEMKO-rapporten fra juni 2015 lyder det:

- ABAX as fremstår som veldrevet og godt strukturert; meget god grunnleggende struktur for kontinuerlig forbedring

Et selskap i vekst.

ABAX har de seneste årene hatt en vekstrate på hele 30 prosent. I august styrkes selskapet ytterligere med 40 nye ansatte. Internasjonale referanserammer og krav til ledelse og organisasjonsstyring er derfor svært viktig.

- Vi er i dag ledende innen en bransje hvor det er stor internasjonal konkurranse og skyhøye krav til service og kvalitet. Å fokusere på ISO standardene, hver eneste dag, er viktig for å kunne møte morgendagens krav og beholde dagens posisjon i markedet.  Avslutter Petter Quinsgaard, CEO i ABAX.

For ytterligere informasjon

Petter Quinsgaard, CEO, ABAX, +47 909 12 277, pq@abax.no

Bjørn Erik Helgeland, COO, ABAX, +47 980 71 000, beh@abax.no

ABAX AS er verdens ledende utvikler og leverandør av elektroniske kjørebøker for yrkes- og privatbiler, samt produkter for flåte- og utstyrskontroll. ABAX har 200 ansatte og avdelinger i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Nederland. Selskapets hovedkontor ligger i Larvik. www.abax.no