Slik unngår du å havne i en kundetvist.

shutterstock_119504818
Kunden ringer inn for å klage på utstedt faktura og hevder dere ikke har møtt til avtalt tid, eller dere har dratt fra kunden alt for tidlig?

Kanskje har du opplevd noe liknende selv? Moderne teknologi kan legge ballen død før du og kunden havner i en tvist, dette er både tidsbesparende og svært lønnsomt.

De fleste bedrifter vil på et eller annet tidspunkt oppleve å havne i en tvist med en kunde. Spørsmålet er bare om firmaet ditt er skodd ordentlig for å kunne dokumentere jobben og servicen du yter overfor kundene dine. Det vil være avgjørende for at du unngår å havne i en krangel, for eksempel om overfakturering. For mange små- og mellomstore håndverksbedrifter kan dette være en kjip og tidskrevende situasjon å havne i.

For det første må man bruke tid på å gå gjennom ulike systemer i jakten etter tilstrekkelig dokumentasjon. For det andre må du gjennom samtaler med ansatte finne ut om kunden har rett, med fare for at den ansatte vil føle seg mistenkeliggjort. hevder er sant. For det tredje, risikerer du å få en eller flere misfornøyde kunder som føler seg lurte. Det eneste som er sikkert er at uansett hva utfallet av tvisten blir, vil dette koste deg penger. I enkelte tilfeller veldig mye penger.

Hvert år ender krangler mellom norske håndverkere og misfornøyde kunder hos Forbrukertvistutvalget(FTU). Det er FTU som med bakgrunn i håndverkertjenesteloven vil avgjøre tvisten. Håndverkertjenesteloven gir kunden en rekke rettigheter dersom du ikke gjør jobben din, eller kan vise til tilstrekkelig dokumentasjon for at du har utført jobben. Først man havner i tvisteutvalget vil mye koke ned til hvem som kan dokumentere hva.

Heldigvis finnes det løsninger som kan hjelpe. Firmaer som har implementert moderne digitale systemer, vil stå mye sterkere i en eventuell tvist. En av de enkleste og sikreste metodene for å dokumentere hvor yrkesbilene er og har vært,  er ved å investerer i moderne teknologi. GPS-baserte sporingsløsninger som elektroniske kjørebøker med flåtestyringsfunksjon anses av mange som den sikreste og mest pålitelige løsningen.  Det betyr at du kan motbevise klager som går på overfakturering ved sen ankomst eller for lite tid brukt hos kunden.

Det har vist seg at saker som anses som veldokumenterte som regel vil bli avvist av FTU på bakgrunn av dokumentasjonen som foreligger.