Nye skatteregler for de med yrkesbil i 2016

PressemeldingSkattereglene for de som bruker yrkesbil endres fra nyttår og det blir nå påbudt med elektronisk kjørebok for alle som benytter yrkesbilen sin til private formål.

Fra 1.1.2016 endres skattereglene for de som benytter bil i jobben. En viktig endring som mange må forholde seg til, er at det nå blir påbudt med elektronisk kjørebok om du ønsker å benytte yrkesbilen til private formål. Det er med andre ord lov å hente ungene i barnehagen dersom du har en elektronisk kjørebok i bilen.

De nye reglene som trer i kraft på fredag vil også gjøre hverdagen langt enklere for arbeidstakere som i dag disponerer en yrkesbil som er registret som varebil klasse 2 og at man har det som kalles et tjenstlig behov for å bruke bilen. (Se § 2-3 i forskrift om engangsavgift for motorvogner)

Gruppen med varebil klasse 2 vil kunne kjøre så mye privat de vil, såfremt dette dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Etter de nye reglene vil den private tur bli beskattet med et lønnspåslag på 3,40 Kr per kjørte km. Etter dagens regler vil en privat tur med yrkesbilen resultere i full firmabilbeskatning og skattesmell til ansatte og eier av bilen. Med de nye reglene kan du f.eks. kjører en 2 km omvei på vei til jobb for å levere ungene i barnehagen. Det vil i så fall kun resultere i et lønnspåslag på 6,80 kr den dagen.

For andre typer av yrkesbiler vil man kunne benytte bilen til såkalt sporadisk bruk for private formål. (10 dager i året eller 1000 km). Denne bruken vil være skattefri, men betinger at det dokumenteres med en elektronisk kjørebok.

«ABAX avholder hvert år flere kundeseminarer rundt omkring i Norge hvor regelverket for yrkesbil er tema. Vår erfaring er at misforståelser enkelt oppstår når regler eller brukssituasjoner tolkes. Det gjelder både eier av bilene, revisorer og skatteetaten selv. Vi hilser derfor de nye reglene velkommen og tror det kan lette hverdagen for mange av våre kunder » uttaler Kvalitetsdirektør i ABAX, Geir Andre Lie.

Reglene i korte trekk

  • De nye reglene gjelder kun for de som har et tjenstlig behov for, og disponerer en yrkesbil som er registrert som varebil klasse 2, eller mindre lastebiler under 7 501 kg.
  • Dersom man kan benytte seg av reglene, kan man velge mellom 2 modeller for beskatning.
  • Modell 1 gir et bunnfradrag på 50% eller 150 000 på bilens nyprisverdi som ny. Det medfører at det blir vesentlig billigere å beskatte yrkesbilen som en firmabil.
  • Modell 2 åpner for at man kan beskatte per kjørte private kilometer med en sats på 3,40 pr km. Denne modellen vil ofte lønne seg fremfor å beskatte bilen som firmabil.
  • Alle yrkesbiler (også biler som ikke faller inn under ovennevnte kategori) kan benyttes til sporadisk bruk. Definisjonen av sporadisk bruk er 10 dager eller 1000 km i året. Sporadisk bruk må dokumenteres med en elektronisk kjørebok.
  • Alle firmabiler som kjører over 40 000 km i næring i året og som ønsker fradrag på nyprisverdien på bilen, må dokumentere denne kjøringen med en elektronisk kjørebok
  • For privatbiler som mottar kjøregodtgjørelse vil statens sats i 2016 fortsatt være 4,10, men den skattefrie satsen vil være 3,80. Det betyr at man må beskatte 30 øre per kilometer man mottar godtgjørelse for.

Last ned ABAX Skatteguide 2016 her

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:                    

Petter Quinsgaard, CEO, ABAX, +47 909 12 277, pq@abax.no

Geir Andre Lie, Kvalitetsdirektør, ABAX, + 47 913 64 804, gal@abax.no

Om ABAX

ABAX AS er en stor europeisk aktør innen salg og utvikling av elektroniske kjørebøker for yrkes- og privatbiler, i tillegg har ABAX produkter for flåtestyring og sporing av utstyr. ABAX har 262 ansatte og avdelinger i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Nederland. Selskapets hovedkontor ligger i Larvik. www.abax.no