Ett land – én bombrikke – én regning

Firmaet ABAX har klart det Samferdselsdepartementet ikke lykkes med – å sørge for at bompengeselskapene fremstår som en felles enhet.Toll Road Admin. Det er navnet på et helt nytt bompenge-administrasjons-produkt, som sørger for at den brikken du bruker i bilen gjelder for bompasseringer uansett hvilken – i hele Norge.

Maksimale rabatterBedriften som står bak denne prestasjonen er ABAX i Larvik. De har forhandlet med bomselskapene slik at alle maksrabattene knyttet kjøp av en «lokal bombrikke» blir overført til ABAX-brukerens registreringsnummer. I tillegg er forskuddsbeløpet mindre. Det kommer bare én samleregning fra ABAX. Regningen fra ABAX inneholder alle bedriftens biler basert på registreringsnummer og passeringer.ABAX-brikken er kanskje mest aktuelt for transportbedrifter, men også for bilister som beveger seg i flere fylker og regioner.

– Dette har vi ventet på lenge, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.

– Så har vi i hvert fall noe å juble for, midt oppe i en bompengeaksjon vi er tvunget av regjeringen til å gjennomføre, sier han videre.

Men, det elektroniske systemet er ikke fullgodt før betalingen knyttes opp mot et kredittkort slik at det trekkes løpende. Selskapet sier at dette er mulig. NLF vil uansett raskt gå i forhandlinger med ABAX for å få til en medlemsavtale for NLFs medlemsbedrifter.Stopper bompengesvindelenABAX hevder at svenske kjørebok-kunder har etterspurt et slikt elektronisk produkt for Norge. Et betalingssystem, som forenkler deres hverdag.

– NLF vil ta med seg det nye produktet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og vise ham at det er mulig å samle bompenge-Norge til ett rike. Slik jeg forstår ABAX-kjøreboken fungerer den slik at brukeren må forhåndsbetale, enten denne betalingen er fra norske-, eller utenlandske bedrifter. Denne betalingsbrikken oppfyller faktisk tre ønsker.

– ABAX-brikken hjelper Samferdselsdepartementet med å finne en god løsning for å komme utenlandsk bompengesvindel til livs, den forenkler de norske transportørenes hverdag, og løsningen skaper like konkurransevilkår, avslutter Mo.

ABAX ble etablert i 2003 og har 150 ansatte fordelt på avdelinger i hele Norden og i Storbritannia. I mars i år kjøpte de opp en av sine største konkurrenter, Stavanger-bedriften Etrip AS.FAKTA OM ABAX/TOLL ROAD ADMIN
  • Systemet benytter standard AutoPASS brikker i tillegg til ABAX brikken. Den er felles for alle bomstasjoner i Norge.
  • Det oppnås maksimal rabatt hos hvert enkelt bomselskap.
  • Forhåndsbetaling til de enkelte bomselskapene håndteres av ABAX. Bedriftene betaler kun et forskudd som kalkuleres basert på historisk forbruk for den enkelte bedrift.
  • Forskuddet blir vesentlig lavere enn om den enkelte bedrift skulle opprette avtale med alle bomselskapene selv.
  • Rabatter gis på selve passeringene, mens depositumet reduseres til et minimum.
  • ABAX avregner per bedrift, slik at det kommer kun en samlefaktura for alle kjøretøy i bedriften.
  • Avvik kan avtales spesielt. Dette er kjernen i løsningen, med sikte på å forenkle det administrative for kunden i det daglige. Det er et månedsabonnement og for selve produktet Toll Road Admin er prisen 250 kr/mnd. pr kjøretøy. Hva det totale abonnementet koster vil avhenge av hvilke tjenester den enkelte kunde ønsker. I tillegg til kjøreboken er det f.eks. tilgjengelig en flåtekontrolløsning, FG-godkjenning som tyverisikring, aktivt kart etc. Det finnes også løsninger for Utstyrskontroll f.eks. for sikring av tilhengere eller annet mobilt utstyr.
  • Enheten må ikke «tømmes» manuelt. Dette skjer gjennom eksisterende kanaler for dataoverføring. Oversikt over alle bedriftens passeringer gjøres fortløpende tilgjengelig i et internett grensesnitt. Dette vil også fungere som fakturagrunnlag for de fakturaene kunden mottar for passeringer.
  • Bedriften må kun holde ABAX oppdatert med hvilke biler som er med i ordningen til enhver tid. ABAX sørger for at det enkelte kjøretøy inkluderes i bedriftens avtale.

Publisert av Tore Bendiksen, 02.10.14, Lastebil.no