Det europeiske flåtestyringsmarkedet vil dobles innen 2020

En ny forskningsrapport fra Berg Insight viser at antall kjøretøy abonnementer i det europeiske flåtestyringsmarkedet vil dobles fra dagens 5.3 millioner(Q4, 2015) til 10.6 millioner abonnementer innen 2020.

Europeiske selskaper som opererer med kommersielle kjøretøy og tunge maskinflåter omfavner den digitale tidsalderen som aldri før. Trenden er tydelig; de beveger seg bort fra manuelle, tidkrevende løsninger mot digitale, papirløse og tidsbesparende løsninger. En ny rapport fra Berg Insight viser nå at det europeiske markedet for ledende systemer av flåtestyring forventes å dobles innen 2020*.

Det er flere grunner til denne betydelige veksten. Det totale antallet kommersielle kjøretøy i Europa er økende samtidig som marked penetrasjonen i hvert land fortsatt vokser. Det er i stor grad støttet av en økende IT-modenhet i de ulike nasjonale markedene, samtidig som et økt fokus på at EU-regler og forskrifter som følger med å eie kommersielle- og firmabiler overholdes.

Resultater fra 2000-tallets finanskrise førte til økt fokus på kostnadseffektivitet og hvordan flåtestyringssystemer best kunne løse problemer selskapets eiere står ovenfor. Eksempler på dette er økende drivstoffkostnader, logistikk effektivitet og kjører- og trafikksikkerhet.

Rapporten fra Berg Insight understreker at det europeiske markedet er inne i en periode med sterk vekst i nesten alle markeder. Spådommer tyder på at dette vil fortsette å øke i nær fremtid, spesielt Sentral- og Østeuropeiske markeder som nå opplever en vekstrate på over 25-30 prosent;  tungt støttet av en lav markedspenetrasjon.

Nye internasjonale aktører, som det norske telematikk selskapet ABAX har dukket opp som det raskest voksende selskapet og utfordrer nå markedsposisjonene til selskaper som Masternaut Microlise og TomTom. De store leverandørene ønsker samtidig også sin del av kaken, men klarer likevel ikke å holde følge med rasktvoksende industriaktører som ABAX. Kampen om å bli verdens ledende leverandør av ettermarkedstjenester er tøff, og kan bli en kamp mellom de raske og omstillingsklare mot de tunge og trege – i stedet for en kamp mellom de store mot de små.

Om flåtestyring

Et flåtestyringssystem henter data fra kjøretøy, dokumenterer all kjøretøyaktivitet, presenterer dette i digitale kart og genererer oversiktlige og korrekte rapporter som sørger for at alle dine dokumentasjonsbehov er dekket. Ved bruk av et slikt flåtesystem vil driften effektiviseres ved at man kan velge den bilen som til enhver tid er nærmest oppdraget. Drivstoffkostnadene vil gå ned, og du har muligheter for flere fakturerbare timer i løpet av dagen.

Kilde:

*Berg & insight - Fleet Management in Europe M2M Research Series 2016 - www.berginsight.com