ABAX gjør bompasseringene lettere

Foto: Harald Strømæs (ØstlandsPosten)
Som eneste i Norden leverer Abax nå et nytt produkt som vil gjøre det lettere for både norske og nordiske bedrifter å passere norske bomstasjoner.

Larvik-bedriften ABAX har inngått et samarbeid med Norges bompengeselskaper, og lanserer nå et nytt bompengeadministrasjonsprodukt som de kaller Toll Road Admin.

Enklere system- Kort fortalt gir vi med dette våre kunder maks rabatt i alle bomstasjoner i Norge, med et lavere forskuddsbeløp, og kundene får alt på en faktura. Dette sparer både tid, penger og miljøet, sier Bjørn Erik Brandsæter Helgeland, viseadministrerende direktør i ABAX.

Tjenesten er et online administrasjonssystem som kobles sammen med en egen bombrikke. Hver bombrikke registreres på det enkelte kjøretøy, og gir bedriften oversikt over alle bompasseringer for bedriftens bilflåte.

Bedriftene trenger i tillegg å kun forholde seg til ABAX, da de sørger for kontakten med de ulike bompengeselskapene.

Nordisk interesseDette har så langt blitt godt mottatt blant kundene deres i de andre nordiske landene.

- Veldig mange av våre nordiske kunder kjører i Norge, og nyheten har blitt godt mottatt. I stedet for at de selv må betale inn et forskuddsbeløp til bompengeselskapene, tar vi oss av hele prosessen, sier Helgeland, som mener at dette var et naturlig steg å ta for kjørebok-leverandøren ABAX.

- Vi ønsker å være en problemløser for alle som bruker bil i arbeid, med dette produktet gjør vi hverdagen litt lettere for våre kunder.

Publisert: ØstlandsPosten 30.09.14