ABAX doblet resultatet i 2014

årsrapport
Teknologiselskapet ABAX har publisert selskapets årsrapport for 2014. Tallenes tale er klare, 2014 har vært et godt år for ABAX. Selskapet kan vise til en dobling av konsernresultatet som før skatt var på 41,2 millioner kroner, målt mot 20,7 millioner kroner i 2013.

 

I sterk vekst

Generalforsamlingen i ABAX har godkjent selskapets årsrapport. Rapporten viser at ABAX fortsetter den positive trend fra 2013. Med en omsetningsvekst på 32 prosent, omsatte selskapet for 239,8 millioner kroner i 2014. Samtidig har man doblet selskapets driftsoverskudd til 41,2 millioner kroner(EBITDA), målt mot 20,7 millioner kroner i 2013.

- Regnskapet for 2014 avspeiler at vi har innfridd våre ambisjoner om sterk vekst og lønnsomhet. Dette er vi selvsagt veldig fornøyde med både overfor eiere og våre kunder.  ABAX fortsetter å utvikle seg i takt med markedets behov og vi har etablert oss som en sterk samarbeidspartner og innovativ problemløser for våre kunder.  Uttaler Petter Quinsgaard, CEO i ABAX.

Nye markeder

2014 har vært et år hvor selskapet har vokst både organisk og gjennom oppkjøp. I mars 2014 kjøpte ABAX det norske selskapet ETRIP AS og befestet ytterlige sin posisjon som markedsledende i Norge.   I april 2014 åpnet ABAX et nytt marked i Finland gjennom etableringen av ABAX Finland Oy. Den finske markedsposisjonen ble styrket i desember 2014, gjennom oppkjøpet av det finske Fleet management selskapet Salkatek Oy.

Innovasjon bidrar til vekst

ABAX utvikler selv både hardware og software. I 2014 brukte selskapet 12,7 millioner Kroner på forskning og utvikling av nye teknologiske løsninger. Investeringsposten vil gi selskapet både langsiktige og kortsiktige gevinster og sikrer at selskapet kan møte markedets behov.

- Det er ligger en klar forventing fra styret om å videreføre den positive trend fra 2014 og styrke selskapets markedsposisjon. Ved å gjøre investeringer i morgendagens teknologi i dag sikrer vi vår markedsposisjon. – sier administrerende direktør i ABAX, Petter Quinsgaard.

For ytterligere informasjon

Petter Quinsgaard, CEO, ABAX, +47 909 12 277, pq@abax.no

Bjørn Erik Helgeland, COO, ABAX, +47 980 71 000, beh@abax.no