8 av 10 opplever hvert år tyveri fra byggeplassen

Veflen Entreprenør AS ble natt til 20. januar ofre for tyveri av verdifullt utstyr verdt over en halv million kroner. Hele 80 % av norske entreprenører forteller om tilsvarende episoder, hvert eneste år.

Fortvilelsen var naturligvis stor da maskinføreren hos Veflen Entreprenør AS kom på jobb og ikke fant igjen det verdifulle utstyret på byggeplassen. Det mobile kraftvarmeverket, som bedriften bruker når bakken er frossen på vinterstid, var borte. ABAX og maskinleverandøren av varmeverket Heatwork ble raskt kontaktet og sporing av utstyret ble iverksatt. Til tross for at varmekraftverket var begravd under både presenning og store mengder snø fikk man lokalisert det stjålne utstyret via GSM- og GPS-posisjonering.  Med assistanse fra politiet kunne Veflen Entreprenør raskt lokalisere både tyven og det stjålne utstyret. Men følgene om man ikke har påmontert sporingsutstyr kan fort bli kostbare.

Kostbare følger for bedriften

Gode råd blir fort dyre om man ikke har påmontert GPS-sporing på maskiner eller utstyr. Ved tyveri vil de mest alvorlige følgene være økte kostnader og forsinkelser i arbeidet. Tidskrevende forsikringssaker og dager uten verdifullt utstyr på byggeplassen kan bli svært kostbart for, spesielt mindre bedrifter som ikke i like stor grad er dekt inn med reserveutstyr eller egenkapital nok til å kunne kjøpe nytt utstyr med en gang.

Økende problem i Norge

Norske bedrifter opplever hvert år tyverier fra norske byggeplasser for millioner av kroner. Byggenæringens Landsforening har tidligere rapportert at 43,8 % av norske bedrifter opplever tyveri av utstyr hvert år og tallet er enda høyere om man spør norske entreprenører om de har opplevd tyveri fra byggeplassen – Her svarer hele 80 % at de har vært utsatt for tyveri. Fellesnevneren er at bedriftene i stor grad opplever tyveri fra byggeplassen som et stigende problem.

Mange bedrifter setter i verk ulike tiltak for å sikre seg mot tyverier, de mest brukte tiltakene er inngjerding av byggeplassen eller plassering av utstyr i avlåste containere. Men dersom uhellet først er ute vil det være svært lønnsomt for de bedrifter som har løsninger som muliggjør gjenfinning dersom utstyret blir tatt. GPS-sporing er her den eneste muligheten for bedriften til å spore opp og dermed øke sjansen betraktelig for å finne utstyret.

Om ABAX

ABAX AS er en stor europeisk aktør innen salg og utvikling av elektroniske kjørebøker for yrkes- og privatbiler, i tillegg har ABAX produkter for flåtestyring og sporing av utstyr. ABAX har 310 ansatte og avdelinger i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Nederland. Selskapets hovedkontor ligger i Larvik. www.abax.no