2,5 millioner yrkesbiler venter på ABAX i Polen

ABAX_Poland.jpg
Larvik 16.12. Teknologiselskapet ABAX åpner opp i Polen, og fortsetter dermed sin geografiske ekspansjon i Europa. Det polske markedet er i sterk vekst og rommer per i dag 2,5 millioner yrkesbiler som nå vil få adgang til moderne teknologi fra Vestfold.

- Polen er et marked hvor alle forhold ligger godt til rette for vår produktportefølje. Det polske selskapet er etablert som en «Joint Venture» gjennom vår franchise-modell, hvor vi eier 49 prosent av selskapet. Vi har store forventninger til et polsk marked i sterk vekst, og ser på det som et naturlig steg videre i vår vekststrategi for selskapet, sier Petter Quinsgaard administrerende direktør i ABAX Group.

ABAX kan vise til svært høye vekstrater og avslører at franchise modellen blir en viktig brikke i den videre veksten for selskapet, både i Polen og for resten av Europa. Med ABAX sin organisasjonsmodell vil nye markeder enkelt kunne koble seg på resten av organisasjonen, uten at dette bremser opp veksten i selskapet, informerer ABAX.

- Selskapet er organisert slik at veien fra beslutning og frem til lønnsom aktivitet i markedet, skal være kort. Det sikrer at selskapet kan agere svært raskt. For Polen betyr det at franchise selskapet raskt vil bli koblet opp mot viktige deler av vår verdikjede, og kan betjenes fra vårt hovedkontor allerede fra dag 1, sier Bjørn Erik B. Helgeland, viseadministrerende direktør i ABAX Group.

ABAX etableres i byen Gdynia, ikke langt fra Gdansk. Med åpningen av selskapet vil ABAX være til stede i ikke mindre enn åtte land. Det blir i tillegg selskapets andre nyåpning i løpet av bare 8 måneder. Tidligere i år avslørte ABAX satsing i det kinesiske markedet.

Åpningen i et nytt marked betyr flere arbeidsplasser i Vestfold, og ABAX søker allerede nå folk med relevant utdanning for selskapets verdikjede, og behersker polsk på morsmålsnivå.