Customer Stories

Den store entreprenøren Park & Anlegg trengte bedre oversikt over 140 maskiner, 220 biler og 2000 verktøy. Løsningene de valgte skulle vise seg å ha en veldig positiv bieffekt da viktig utstyr ble stjålet og fraktet ut av landet.