Breng uw kosten omlaag met Rijstijlanalyse

ABAX Rijstijlanalyse geeft u waardevolle inzichten in de manier waarop er met uw voertuigen gereden wordt en voorziet uw chauffeurs van tips over mogelijke verbeteringen. Dit kan leiden tot lagere brandstofkosten, minder slijtage en minder kans om bij een ongeval betrokken te raken.

Check onze prijzenBekijk Video 26 sec

Customer Quotes

De voordelen van het gebruik van Rijstijlanalyse

Rijstijlanalyse voorziet u van diepgaand inzicht dat u kunt gebruiken om het gedrag van uw chauffeurs op de weg te verbeteren. Een efficiënt, wagenpark zal uw exploitatiekosten en brandstofverbruik verlagen en zal minder onderhoud kosten. Uw werknemers lopen ook nog eens minder kans op ongevallen.

Minder brandstofkosten

Een goede rijstijl resulteert in een normaal en beheersbaar brandstofverbruik waardoor u grip op de kosten krijgt.

Lagere onderhoudskosten

Een verbeterde rijstijl resulteert in minder slijtage en geeft voorspelbaar onderhoud van het wagenpark.

Verminder risico op ongelukken en schade

Bestuurders die weten dat rijgedrag wordt vastgelegd nemen minder risico. U verminder het risico op ongevallen en kostbare schades.

Ongewenst stationair draaien

Inzicht in ongewenst stationair draaien geeft u de mogelijkheid om niet alleen brandstofkosten te verlagen maar ook duurzamer te zijn.

Maak het leuk met gamificatie

Een gezonde competitie op rijstijl kunt u bereiken door een ranking aan bestuurders te geven. Een beloning voor de best presterende is snel terugverdiend.

Word duurzaam

Minder stationair draaien verlaagt uw CO2-uitstoot. Goed rijden bespaard brandstof en slijtage. U kunt gecontroleerd werken aan de duurzaamheid van uw bedrijf.

Rijstijlanalyse

Bekijk de video's die u een duidelijk inzicht biedt in wat ABAX Rijstijlanalyse is.

Met Rijstijlanalyse kunt u geld besparen

Een goede doorstroom in het verkeer vermindert uw operationele- en onderhoudskosten. Met Driving Analyser krijgen zowel de admin als de bestuurder tips op maat voor het verbeteren van hun rijvaardigheid, rechtstreeks in de mobiele app. Voorbeelden van dergelijke tips zijn: houden aan de maximumsnelheid, minder hard optrekken en geleidelijk remmen.


Verklein de kans op ongevallen

Het bijhouden van het rijgedrag stimuleert uw werknemers om veiliger te rijden; dat leidt tot een kleinere kans op ongevallen en daarmee lagere verzekeringsuitgaven voor u.


mobile phone with driving behaviour

Score toegekend aan iedere bestuurder 

ABAX Rijstijlanalyse maakt gebruikt van de technologie in onze Triplogs om een gemiddelde score toe te kennen op basis van alle bestuurders van het bedrijf. De belangrijkste componenten voor de score, met 100 als topscore, zijn optrekken, hard remmen, scherpe bochten naar rechts en links, en stationair draaien. De score geeft aan waar de chauffeur staat, onder of boven het gemiddelde voor uw bedrijf; dit levert een leuke basis op voor een klassement binnen uw bedrijf.


Brengen uw medewerkers veel tijd door met stationair draaien?

Ten slotte hoort bij de verbeterde Rijstijlanalyse ook het bijhouden van stationair draaien binnen het bedrijf. De functie stationair brandstofverbruik geeft klanten de mogelijkheid de kosten van stationair gebruik van hun wagenpark te verlagen. Bekijk het totaal aan stationair gebruik van uw bedrijfswagens en zie hoeveel u kunt besparen door deze slechte gewoonte te doorbreken.

Duurzaamheid is inmiddels een prioriteit voor de meeste consumenten; waar het gaat om stationair gebruik kunt u aan uw klanten laten zien dat uw bedrijf maatregelen neemt om de uitstoot te verlagen.  

Met het rapport stationair gebruik kunt u een reële geldwaarde toekennen aan het stationair gebruik - zodat u EXACT weet hoeveel elke gebeurtenis u gekost heeft.

Wist u dat u onze unit zelf kunt installeren?

Onze hardware is zeer eenvoudig te installeren; u kunt dit gewoon zelf doen, waardoor u veel tijd en geld bespaart. De Triplog unit kan eenvoudig aan het voertuig worden bevestigd en is klein genoeg om ongezien te blijven. De unit wordt aangesloten op de accu van de auto en is meteen klaar voor gebruik, zodat u de chauffeurs kunt volgen en voortdurend op de hoogte blijft. Hardware en software worden in Noorwegen ontworpen en geproduceerd, zijn waterdicht volgens de IP67-norm en worden geleverd met levenslange garantie.

The kit needed to install the ABAX unit

Skatt tema sider

BILTYPER

I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg til forskjellig lovverk.


PRIVATBIL

Ansatte som benytter privatbil i arbeid mottar kjøregodtgjørelse. Denne er hovedsakelig skattefri, men kan også være skattepliktig.


FIRMABIL

Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for å benytte denne privat. Det er en fast sum basert på bilen pris som ny. 


YRKESBIL

Skal som hovedregel kun benyttes i arbeid. Kan i noen tilfeller benyttes privat mot at det beskattes med en kilometersats per kjørte kilometer. Alle biltyper kan klassifiseres som en yrkesbil, men biltype avgjør hva bilen kan brukes til utover yrkeskjøring.

Yrkesbiler deles inn i 2 typer. Den ene typen kan benyttes til privatkjøring mot beskatning per kjørte kilometer, den andre kan kun brukes til sporadisk privat bruk.
 

YRKESBIL TIL DISPOSISJON

Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Denne bilen kan benyttes til privat bruk mot beskatning per kjørte kilometer.
Alternativt kan bilen beskattes som firmabil, med reduksjon på bilens nyprisverdi.

YRKESBIL TIL DISPOSISJON FOR YRKESKJØRING

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.
Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Bruk av en slik bil innebærer ingen beskatning når den kun benyttes til yrkeskjøring.

Dersom bilen benyttes privat, kan man benytte en av to modeller for beskatning: 

 1.     Beskatning per kjørte kilometer*, forutsetter dokumentasjon med elektronisk kjørebok.
 2.     Firmabil-beskattning med reduksjon på nyprisverdi 


•    Dersom man er avhengig av en større bil for å utføre sitt daglige arbeid, har man et tjenstlig behov for yrkesbil. F.eks. Håndverkere som jobber i felt. Prosjektledere vil ofte ikke ha et tjenstlig behov.


Beskatte per private kilometer

 •  Dersom man har et tjenstlig behov for, og disponerer en varebil klasse 2, eller en mindre lastebil under 7 501 kg, kan man beskatte per faktisk kjørte private kilometer.
 •  Satsen for beskatningen er 3,40 per kjørte kilometer (lønnspåslag) og forutsetter at dette dokumenteres med en elektronisk kjørebok.
 •  Skatte-ABC Bil – privat bruk kap. 3.3: Etter FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd kan fordelen fastsettes individuelt etter kilometersats på kr 3,40 for privat kjøring, med krav om dokumentasjon ved elektronisk kjørebok. 

   

Modell for å beskatte per private kilometer


Selv om regelverket åpner for privat bruk av denne type yrkesbil er det opp til arbeidsgiver å avgjøre om bilen skal kunne benyttes privat og eventuelt hvor mye.
Dersom bilen benyttes privat har arbeidstaker ansvar for at kjøreboken er oppdatert. Kjøreboken skal kontrolleres og administreres av arbeidsgiver
Når man kjører yrkesbil er det viktig å kunne skille på hva som er yrkesreise og hva som er privatreise.
 

YRKES REISE ELLER PRIVATE REISER

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.

YRKES REISER

 

 •    Reise mellom fast arbeidssted (kontor ) og ikke fast arbeidssted ( som for eksempel en kunde)
 •    Hjemreise - en reise mellom ikke fast arbeidssted og hjem  til fast arbeidssted med kort stopp før reisen går videre til kunde som for eksempel når ,man skal hente med deg materialer til oppdraget.

 
PRIVATE REISER

 

 •    Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og reiser med private formal (hyttetur)
 •    Når man bruker yrkesbilen til private reiser skal disse beskattes med et lønnspåslag på 3,50 kr per km som det skal betales  (Man får ikke utbetalt 3,40 per km, det brukes kun for å avregne skatt!)
 •    Andre private reiser kan være dersom man kjører en omvei med et privat formål under en yrkesreise, da skal merreisen behandles som privat.

 
SPORADISK PRIVAT BRUK

 

 •     Det er åpninger i regelverket for å låne bil av arbeidsgiver uten at dette må beskattes, såfremt denne bruken er sporadisk.
 •     Man kan benytte yrkesbilen til sporadisk bruk maks 10 dager i året eller 1000 km. Den første av disse som inntreffer er førende.
 •     Sporadisk bruk av yrkesbil bør dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Dette gjelder også for yrkesbiler som ikke er klassifisert som varebil klasse 2.
   

VAKTBIL OG SKATT

SKATT MED GRØNNE SKILTER

Visste du at det er mulig med individuell verdsetting for varebil klasse 2? Alt du trenger er en elektronisk kjørebok.


Mange bedrifter har skaffet elektronisk kjørebok nettopp for å sikre seg disse besparelsene.  Og under pandeminen har det vært mye penger å spare 
 

UTREGNING AV FORDEL

Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller:

 •     sjablonmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag
 •     individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk

 

Sjablonmodellen

Dersom du velger sjablonmodellen skal listeprisen reduseres med et bunnfradrag på 50 %, begrenset oppad til kr 150.000. På denne nedjusterte listeprisen benyttes prosentsatsene etter sjablonreglene:

    30 % av listepris inntil kr 325.400 og
    20 % av overskytende listepris

Dersom yrkesbilen er 3 år eller eldre i hele inntektsåret, skal listeprisen også reduseres med 25 % før man beregner inntektstillegget. Her er det viktig å være klar over at man reduserer først for alder, deretter reduserer man etter etter den særskilte yrkesbilregelen.

Det er ikke anledning til å få noen ekstra redusering av listepris på grunn av lang kjørelengde (40.000 km.), eller dersom yrkesbilen er en elbil

 

Individuell verdsettelse

Du kan også velge modellen for individuell verdsettelse. Denne metoden innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer  med en sats på kr 3,40 per km.

Med private kilometer menes:

    kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), og
    annen privat kjøring

For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring ut over det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over.