Beskatning af fri bil og firmabil:
Sådan beregner du beskatning

Har du som medarbejder fri bil? Eller sidder du som arbejdsgiver i den anden ende og tilbyder fri firmabil til dine ansatte?

Uanset om du er arbejdstager eller arbejdsgiver, kan der være rigtig mange fordele ved fri firmabil – men det kræver selvfølgelig, at du har styr på skattereglerne for fri bil.

Har du spørgsmål i forbindelse med beskatning af fri bil? Leder du efter en beregner? Eller er der noget, du er i tvivl om? Så bliv hængende her, hvor vi gennemgår alt, du skal vide om beskatning af fri firmabil.

Kontakt os

I artiklen her gennemgår vi alt, du har brug for at vide:


Hvad er beskatning af firmabil/fri bil?

Hvis du kører privat i en bil, som er stillet til rådighed af din arbejdsgiver, har du det, der kaldes for “fri bil” eller firmabil – og det skal du betale skat af. Mange af bilens udgifter afholdes af arbejdsgiveren, men det betyder ikke, at det er “gratis” for dig at have fri firmabil.

Den beskatning, du som arbejdstager betaler for, er en procentdel af bilens værdi samt et miljøtillæg.

3 ting, du skal vide om beskatning af fri bil:

1. Det er ligegyldigt, hvor meget du kører

Det er ikke omfanget af privatkørsel, der beskattes – det er selve rådigheden, du bliver beskattet af. Beskatningen afhænger altså af perioden, du har haft fri bil - og ikke, hvor meget eller hvor lidt du har kørt privat.  

2. Du får ikke kørselsfradrag

Du kan som udgangspunkt ikke få kørselsfradrag, når du har fri bil/firmabil – det kan du kun, hvis du kører i egen, privat bil.

3. Du betaler for fri bil gennem din arbejdsgiver

Det er arbejdsgiveren, der sørger for, at du løbende betaler skat af firmabil sammen med din løn (så du kan se det på din lønseddel) – men du bør selv lægge værdien af fri bil sammen med din løn og skrive det i din forskudsopgørelse (felt 201). På den måde sikrer du dig, at du får den rette trækprocent og det rette fradrag.


Sådan beregner du beskatning af fri bil

Når du skal finde frem til det beløb, du skal betale skat af (dit beskatningsgrundlag for fri bil), skal du følge 3 trin: Først skal du beregne bilens værdi, herefter skal du udregne dit miljøtillæg og til sidst kan du så finde frem til det beløb, du skal betale skat af.

Herunder kan du se præcis, hvordan du finder frem til det beløb, du skal betale ⬇

Trin #1: Sådan beregner du bilens værdi

Det første du skal gøre, er at beregne værdien af bilen. 

Som udgangspunkt skal du bruge købsprisen eller nyvognsprisen og gange den med satserne fra SKAT (hæng på – de kommer lige om lidt). 

Købspris eller nyvognspris?

Det er bilens alder, der afgør, om du skal beregne ud fra købspris eller nyvognspris – men prisen er altid mindst 160.000 kr. 

 • Bilen er ny/under 3 år gammel: For biler, der er købt fra ny eller købt, da de var under 3 år gamle, sættes værdien til nyvognspris. Det gælder fra tidspunkt for indregistrering og de efterfølgende 36 måneder – herefter nedsættes værdien til 75 procent (igen, mindst 160.000 kr.).
 • Bilen er mere end 3 år gammel: Er din bil brugt og købt mere end tre år efter første indregistrering, skal du tage udgangspunkt i købsprisen - igen, mindst 160.000 kr. 
Indtil 30. juni 2021Fra 1. juli 20212022202320242025 og frem
Sats for bilens værdi under 300.000 kr25 %24,5 %24 %23,5 %23 %22,5 %
Sats for blens værdi over 300.000 kr20 %20,5 %21 %21,5 %22 %22,5 %
Satser fra skat.dk

Bilens værdi er altså X-antal procent af købsprisen. 

Trin #2: Sådan beregner du miljøtillægget

Når du skal finde frem til, hvor meget du skal betale i miljøtillæg, skal du gange den grønne ejerafgift med de faste satser fra SKAT. 

Satserne fastsættes (og stiger) hvert år indtil 2025, hvor satsen bliver fastsat til 700%

Det skal du vide om dit miljøtillæg:

Har du dieselbil, skal du trække udligningsafgiften fra den grønne ejerafgift fra, før du beregner. Og hvis din bil har papegøjeplader, skal du trække privatbenyttelsestillægget fra den grønne ejerafgift fra, før du beregner. 

Sådan beregner du dit miljøtillæg:

Gang din årlige grønne ejerafgift eller vægtafgift med satsen (i 2022 er det fx 3,5).

Regnestykket ser altså sådan her ud: Din årlige grønne ejerafgift x Den gældende sats. 

Satser for miljøtillæg til fri bil (grøn ejerafgift):
Indtil 30. juni 2021Fra 1. juli 20212022202320242025 og frem
% af grøn ejerafgift150 %250 %350 %450 %600 %700 %
Satser fra skat.dk

Trin #3: Sådan finder du beløbet, du skal betale skat af

Når du skal finde frem til det beløb, du skal betale skat af for fri bil, gør du sådan her:

Læg beløbet af bilens værdi sammen med miljøtillægget. Dividerer herefter beløbet med 12 – og nu kan du se det månedlige beløb, du skal betale skat af. 

Regnestykket ser altså sådan her ud: Bilens værdi + miljøtillæg / 12.


For arbejdsgiveren: Det skal du vide om beskatning af fri bil

Hvis en eller flere af dine medarbejder må køre privat i firmabil, som du har stillet til rådighed, har du givet din ansatte det, der kaldes for “fri bil”. Og det skal din medarbejder betale skat af.

Det betyder, at det er din pligt at indberette værdien af fri bil sammen med medarbejderens løn – og det skal du gøre hver måned. 

Når du vil beregne værdien af fri bil, kan du bruge vores 3-trins-guide ovenfor. 

Sådan indberetter du værdien af fri bil som arbejdsgiver:

Når du stiller fri bil til rådighed, er det dit ansvar at indberette værdien af bilen. Det gør du sammen med medarbejderens løn, og du har derfor også samme frist til at indberette værdien af fri bil som til at indberette løn. 

Du indberetter værdien af fri bil i eIndkomst. Her skal du skrive værdien af fri bil i feltet, der hedder “13 AM-bidragspligtig A-indkomst”. Herefter vælger du “Personalegoder” (under “Yderligere indberetningsfelter”), sætter flueben ved “19 Værdi af fri bil” og afslutter ved at klikke “Fortsæt” og “Bekræft”. 

2 ting du skal huske, når du indberetter fri bil:

 1. Du skal beregne værdien af fri bil hvert år. Indtil 2025 stiger satsen hvert år, og derfor skal du huske at beregne værdien af fri bil hvert år. 
 2. Du skal kun indberette, når medarbejderen bruger bilen. Du skal kun indberette i de måneder, hvor medarbejderen har adgang til fri bil/kan køre privat i firmabil.

Hvem betaler for hvad? Udgifter i forbindelse med firmabil

Nu er du forhåbentligt blevet lidt klogere på skatteregler for fri bil – men hvad så med alle den andre faste udgifter der er ved at have bil? Hvem betaler for hvad?

Som udgangspunkt er det arbejdsgiveren, der afholder driftsudgifterne.

Udgifter, der typisk lander på arbejdsgiverens bord er:

 • Service og vedligehold af bilen (Fx olieskift, sprinklervæske, bilvask)
 • Brændstof
 • Nødvendige reparationer 
 • Forsikring af bilen
 • Ejer-/vægtafgift

Og så er der de udgifter, der ikke falder i kategorien driftsudgifter. 

Udgifter, der typisk lander på den ansattes bord er:

 • Selvforskyldte bøder (fx fart- og parkeringsbøder)
 • Broafgifter og færgebilletter (medmindre, der udelukkende køres til og fra arbejde)
 • Garage 

FAQ: Beskatning af fri bil – få svar på alle dine spørgsmål

Hvad betyder beskatning af fri bil?

Hvad betyder beskatning af fri bil?

Beskatning af fri bil betyder, at du som medarbejder har fri adgang til at bruge firmabilen privat. For det frynsegode skal du betale skat af værdien af bilen plus et miljøtillæg. 

Du betaler altså skat af en procentdelen af bilens værdi, og det gør du gennem din løn. Det er arbejdsgiverens ansvar at indberette værdien af fri bil. 

Du skal dog selv huske at registrere fri bil i din forskudsopgørelse. Du kan bruge vores 3-trins-guide ovenfor til at beregne, hvor meget du betaler for fri bil. 

Hvad er miljøtillæg ved beskatning af firmabil?

Når du har fri bil, skal du som arbejdstager altid betale miljøtillæg. Miljøtillægget er satsen for den grønne afgift ganget med bilens værdi. Miljøtillægget stiger hvert år (frem til 2025, hvor det fastsættes til 700 procent).

Du kan se satserne længere oppe på siden under afsnittet “Sådan beregner du beskatning af fri bil”.

Hvordan beregner jeg beskatning af fri bil?

Du beregner firmabil beskatning ved at:

 1. Beregne bilens værdi
 2. Beregne dit miljøtillæg
 3. Lægge de to tal sammen og dele det med 12 – så kan du se, hvad du betaler skat af hver måned.

Under afsnittet “Sådan beregner du beskatning af fri bil” længere oppe kan du se præcis, hvordan du finder frem til det beløb, du betaler skat af.

Kan det betale sig for mig at have fri bil?

Egen bil eller firmabil – hvad kan bedst betale sig?

Det kan være svært at regne ud, hvad der giver mest mening økonomisk: At have egen bil og få kørselsfradrag – eller køre firmabil og betale skat heraf. 

Du kan prøve at bruge vores beregner længere oppe på siden for at få indsigt i tallene – men i sidste ende kommer det an på forholdet mellem privat og erhvervskørsel. 

Der er fordele og ulemper ved begge løsninger. Selvom det som udgangspunkt er virksomheden, der betaler for mange af udgifterne forbundet med fri firmabil, skal du til gengæld betale skat for en del af bilens værdi.

Jeg betaler et fast beløb til min arbejdsgiver for at køre privat - har det nogen betydning?

Hvis du betaler din arbejdsgiver et beløb af din nettoløn, skal du trække det fra den skattepligtige værdi af at have fri bil. 

Kan jeg bruge en digital kørebog ifb. beskatning af fri bil?

Selvom det er ligegyldigt, hvor meget der køres privat i fri bil, kan det være et krav fra SKAT, at der skal føres kørselsregnskab over brugen af fri bil. 


Her kan det være en rigtig god investering at bruge en digital kørebog, der gør det meget nemmere for dig at indberette de tal, SKAT kræver. Det er markant nemmere for medarbejderen at bruge en digital kørebog, og du er sikret, at der ikke bliver lavet fejl i kørebogen, fordi det meste foregår helt automatisk.

Hvad hvis jeg kun har fri bil noget af året?

Du skal kun betale skat af fri bil i de måneder, du har adgang til fri firmabil. Har du fx 2 måneders orlov, hvor du ikke har fri bil, skal du ikke betale skat i den periode.