ABAX

Kørsel på gule plader: Hvad er ikke privat kørsel i firmabil på gule plader?

Har du styr på reglerne om lovlig kørsel på gule plader?  Når det kommer til privat kørsel i gulpladebil, er reglerne rimelig skarpe: Det må du ikke.  Men… Hvad er privat kørsel? Og endnu vigtigere: Hvad er ikke privat kørsel? Herunder guider vi dig i reglerne for kørsel i firmabil på gule plader – og giver dig råd til, hvordan du holder dig på god fod med SKAT. 

Sadaf Ali
Kørsel på gule plader: Hvad er ikke privat kørsel i firmabil på gule plader?

Du må ikke køre privat på gule plader – men hvad er privat kørsel?

Som du garanteret allerede ved, er det ikke tilladt at køre privat i en bil på gule plader. 

Så er spørgsmålet bare: 

 • Hvad er privat kørsel helt nøjagtig? 

 • Er der nogle undtagelser for firmabil på gule plader, hvor der gælder særlige regler?

Det må du: Oversigt over tilladt kørsel, som ikke anses for privat på gule plader: Ikk-specialindrettetSpecialindrettetUbegræanset kørsel mellem bopæl og arbejdsplads XSvinkeærding op til 1.000 km per år er tilladt. XKørsel mellem bopæl og midlertidig arbbejdpladsXXSpisning og afhenting af mad i arbejdstidenXXAfhenting/Afsætning af kollegaerXXBilen må medbringes på bopæl i forbindelse med vagtordningXXKøb af 20 dagsbeviser til orivatkørsel per år.XX25-dages regel tilladtXX

Privat kørsel i firmabil på gule plader er, hvis dig eller dine medarbejdere bruger bilen til:

 • At køre til/fra fritidsaktiviteter

 • At handle ind til privat brug

 • At køre ungerne til/fra institution

 • At fragte private ting som møbler, haveaffald osv. 

Når du kører i firmabil på gule plader, må du altså ikke køre nogle former for private ærinder – men så er spørgsmålet bare, om der er nogle former for gradbøjning? 

SKAT er måske ikke dem, der er mest kendt for gråzoner. Derfor er det en (rigtig) god idé, hvis du har helt styr på din kørsel – fx ved at bruge en elektronisk kørebog, der kan skelne mellem privat- og erhvervskørsel. 
 

Som mange måske ved, er det ikke tilladt at køre privat i en gulpladebil. Spørgsmålet er så, hvad der er tilladt, uden at det defineres som privatkørsel.

I firmabiler på gule plader vil man typisk skelne mellem køretøjer der er specialindrettede og de som er ikke-specialindrettede. Så hvis du vil køre efter reglerne som er gældende for specialindrettede køretøjer, bør du sikre dig at din bil er specialindrettet, og at der er et godkendt behov for at køre i en specialindrettet bil.

Så lad os få svarene på nogle af de typiske spørgsmål om kørsel på gule plader. Har du ikke tid til at læse så kan du her se vores elektroniske kørebog med GPS tracking, som hjelper med at holde styr på både privatkørsel og firmakørsel.

Kørsel, som ikke er privat i gulpladebil, hvis du eller dine ansatte bruger bilen til:

 • At hente mad i arbejdstiden (til dig selv eller dine ansatte).

 • 25-dages reglen: Du må undtagelsesvis gerne køre mellem bopæl og arbejde op til 25 gange, når bilen efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt/dagen efter at bilen har været anvendt erhvervsmæssigt. Her bør du sikre dig, at der er et reelt erhvervsmæssigt behov for at bilen medbringes til bopælen, så det ikke anses som privatkørsel. Du bør også være opmærksom på, at hver tur mellem bopæl og erhverv medregnes, og at det ikke er per dag.

 • At hente eller sætte kollegaer af i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejde – så længe, det er en ordre fra arbejdsgiveren. 

 • Vagtordninger: Bilen må gerne medbringes til bopælen i forbindelse med en vagtordning, da dette ikke anses som privat kørsel. Du skal dog være sikker på, at du overholder reglerne for, hvad der anses som en reel tilkaldevagt, for at være en vagtordning. Du bør også sikre dig, at bilen ikke står på din bopæl, når du ikke har vagt.

 • Dagsbeviser til privatkørsel (20-dages regel): Du kan købe 20 dagsbeviser til privat kørsel per år. Et dagsbevis gælder i et døgn.

 • Midlertidige arbejdspladser: Hvis du kører mellem bopælen og en midlertidig arbejdsplads, skal du være opmærksom på at du overholder reglerne for, hvad som betegnes som en midlertidig arbejdsplads, og at arbejdspladsen kun kan betegnes som midlertidig i 60 arbejdsdage inden for de foregående 12 måneder. Så dermed kan 60-dage reglen komme i spil her.

Der er særlige regler for specialindrettede biler

Selvom vi godt nok skrev, at SKAT ofte er ret sort/hvide, er der selvfølgelig undtagelser – og en af de undtagelser er, hvis køretøjet på gule plader er specialindrettet. Så gælder der nemlig nogle lidt andre regler. 

Der skelnes mellem køretøjer, der er specialindrettede – og køretøjer, som ikke er. Det betyder helt konkret, at der er andre regler for specialindrettede køretøjer. Hvis du vil køre efter de regler, skal du derfor sikre dig, at din bil 1) er specialindrettet og 2) der er et godkendt behov for, at du kører i en specialindrettet bil. 

Men hvad betyder det, at et køretøj er specialindrettet? Og hvordan påvirker det dig ift. hvilke regler, du skal køre efter? 

Hvad er specialkøretøjer og specialindrettede køretøjer?

Specialkøretøjer

 • Specialkøretøjer er køretøjer, der ikke er omfattet reglerne om fri bil til rådighed – det vil sige lastvogne, slamsugere, kranvogne, tankbiler og andre former for specialkøretøjer. 

Fordi, den slags køretøjer ikke anses som et egnet alternativ til privat bil, gælder der altså også nogle andre regler for beskatningen.

Specialindrettede køretøjer

 • Specialindrettede køretøjer er biler, som egentlig er egnede som privat bil – men fordi der er lavet om i indretningen, kan de ikke længere bruges som alternativ til privat bil. 

Et køretøj kan fx være specialindrettet, hvis der ikke er sideruder i køretøjets varerum, det er en kassevogn, der er reoler, værktøj og materialer og så videre – du kan se hele skemaet på SKATs hjemmeside. 

Når et køretøj skal bestemmes som specialindrettet, beror det på en konkret vurdering – og ofte skal der være flere forhold i spil. Du kan altså ikke bare beslutte dig for, at din bil, varevogn eller andet er specialindrettet og bliver beskattet efter andre regler – det er nemlig op til SKAT at vurdere. 

Tilladt kørsel i gulpladebil, som er specialindrettet (op til 4 ton)

 • Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer anses for foretaget i virksomhedens interesse med fradrag. Så dermed må en specialindrettet bil godt medbringes mellem bopæl og arbejdsplads, også selvom der ikke er tale om en midlertidig arbejdsplads. 

 • 60-dages reglen er ikke gældende som ved en ikke-specialindrettet bil.

 • Det er primært de samme regler der er gældende for Specialindrettet køretøjer som for Ikke-Specialindrettet, men i tillæg til at kunne køre mellem bopæl og arbejdsplads, uden at dette anses for privatkørsel, kan en specialindrettet bil også køre svinkeærinder på op til 1.000 km per år, som fx at aflevere/hente børn eller handle. 

 • Små korte svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes ikke til de 1.000 km per år.

Er firmabilen på gule plader blevet brugt privat? Så skal du betale for fri bil

Hvis du bruger en bil på gule plader til privat kørsel, er det lovpligtigt, at du indberetter det til SKAT - og det gælder uanset, om det er dig selv som indehaver eller en medarbejder, der har taget en privat tur i gulpladebilen. 

En bil på gule plader må ikke bruges privat – kun i erhvervsregi. Bruges den privat, skal du derfor være opmærksom på:

 1. At momsen ikke må være trækket fra ved selve købet af bilen

 2. Der skal være betalt privatbenyttelsesafgift (= bilen skal enten have papegøjeplader eller klistermærke)

Giver du SKAT den korrekte dokumentation? Det er nemt at finde ud af

Har du en eller flere firmabil på gule plader, og er du helt sikker på, at din dokumentation stemmer? Når det gælder regler for kørsel i firmabil og generel kørsel i firmabil på gule plader, er det alfa og omega, at du indgiver de rette informationer og dokumenter til SKAT – ellers ender du hurtigt i glat føre. 

Med en elektronisk kørebog kan du én gang for alle sikre dig, at du overholder de gældende regler og samtidig får sendt den nødvendige dokumentation videre til SKA. 

Hos ABAX hjælper vi dig gerne med at finde hoved og hale i skattereglerne – og så hjælper vi dig selvfølgelig også gerne i gang med ABAX Elektroniske kørebog med GPS tracking, så du kan sikre dig, at du har den rette dokumentation tilgængelig til enhver tid. 

Du kan klikke dig videre til vores kundeservice eller ringe til os på 22 40 66 00

Kom i gang i dag

Prøv vores sporingsenheder, og få den bedste dækning på markedet

Se vores løsninger