Svenska bilister är lugnast i trafiken

En ny undersökning av EasyPark visar hur svenska, finska, norska och danska bilister skiljer sig åt. Resultatet visar att vi svenskar är lugnast i trafiken och norrmännen stör sig mest på cyklister.

Undersökningen visar flera skillnader i attityden till bilköer, cyklister och fotgängare mellan våra nordiska grannländer. 1000 bilister per land agerade respondenter och svarade på frågor om beteenden i trafiken.

En fråga som engagerar är trafikstockningar. Även om alla avskyr dem är svenskarna de som har en mest avslappnad attityd till den eviga väntan i bilen - bara en av fyra svenskar känner sig irriterade i en trafikstockning. Finländarna däremot har ett mycket högre stresspåslag - 43 procent uppger att bilköer är något som provocerar dem. Danskar och norrmän upplever liknande frustration i rusningstrafik. 39 procent av danskarna och 38 procent av norrmännen uppger att det är något som får dem förbannande.

– Trafikstockningar orsakar inte glädje någonstans. I samtliga fyra länder är bilisterna överens om att trafikstockningar tar upp för mycket tid i deras liv. Men det är intressant att svenskarna har en så pass avslappnad attityd till skillnad från finnarna, säger Anders Bäck, vd för EasyPark Sverige. Finländarna kommer dock bäst överens med cyklister, medan var tredje norrman och var fjärde svensk uttrycker sin ilska mot cyklister i trafiken.

När det gäller parkeringsregler är svenskarna inte lika duktiga som bilisterna i de övriga länderna, då endast 37 procent uppger att de har ordentlig koll på detta. Danmark är dock värst med 44 procent som erkänner att de har dålig koll på parkeringsreglerna.