Stark årsredovisning från ABAX

Management ABAX 2016
ABAX har offentliggjort koncernens årsredovisning för 2015. Årsredovisningen visar en omsättningstillväxt på 50 procent. ABAX omsättning för 2015 uppgår därmed till 359 miljoner kronor. Koncernens driftsresultat för året uppgår till 50,7 miljoner kronor.

Här kan du ladda ner ABAX årsredovisning 2015. 

Höga försäljningssiffror, hög lönsamhetsgrad och fyra nya förvärv har bidragit till att ABAX levererar ett resultat som långt överstiger resultatet från 2014.

Årsredovisningen visar en omsättningstillväxt på 50 procent, jämfört med resultatet från 2014, och koncernen fortsätter därmed den positiva trenden från 2014. Av koncernens omsättning på 359 miljoner kronor kommer hela 132 miljoner kronor från ABAX Sverige. Tillväxten från den svenska marknaden hamnar därmed på hela 56 %.

- 2015 blev ett väldigt bra år för oss och vi överträffade resultatet från 2014 redan innan slutet av Q3. Vi har ökat tillväxten markant, samtidigt som vi har klarat av att behålla en hög lönsamhet. Det är vi naturligtvis väldigt nöjda med, säger ABAX Sveriges VD Mathias Eliasson

Årsredovisningen återspeglar en stor tillväxt, både organiskt och geografiskt genom ett antal nya förvärv. ABAX genomförde totalt fyra uppköp under 2015. Genom förvärvet av Trevler Holding B.V. i maj 2015 intog företaget den nederländska marknaden, och öppnade samtidigt ett nytt kontor i Amsterdam.

ABAX konsoliderade den brittiska marknaden ytterligare efter att franchiseföretaget ABAX UK Ltd köptes tillbaka i november 2015.

- Med fyra nya uppköp bibehåller vi den kurs vi har satt, och är fortsatt trogna mot vår egen tillväxtstrategi. ABAX har 2015 tagit ytterligare ett kliv upp, och vi har verkligen stärkt vår position som en av de ledande aktörerna i Europa, avslutar Mathias Eliasson.

Höjdpunkter från 2015

    • Tillväxt på 50 procent
    • Fyra förvärv; Trevler Holding B.V, Bli Best AS, FrontTek AS, ABAX UK Ltd.
    • Öppnande av ny marknad i Nederländerna, och konsolidering av marknaden i Storbritannien

Finansiella nyckeltal (i MNOK)            2015     2014     Förändring i %

Omsättning                                          359       240       50

Resultat                                               50,7      41,2      23

 

Här kan du ladda ner ABAX årsredovisning 2015. 

För ytterligare information och kommentarer

Mathias Eliasson, CEO, ABAX Sweden AB, +46 769 489 659, mae@abax.no

Om koncernen

ABAX AS, som ägs av Norvestor Equity AS, är en stor europeisk aktör inom försäljning och utveckling av elektroniska körjournaler för yrkes- och privatbilar, dessutom har ABAX produkter för fordonskontroll och spårning utav utrustning. ABAX har 315 medarbetare och avdelningar i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Nederländerna. Koncernens huvudkontor ligger i Larvik, Norge. www.abaxsverige.se