ABAX förbereder för fortsatt tillväxt

ABAX-foerbereder-foer-fortsatt-tillvaext.jpg
ABAX meddelar att ett globalt försäljningsteam av försäljningschefer har bildats. Arbetet kommer ledas av nytillträdde CSO Morten Steinvåg. ABAX förbereder sig för fortsatt tillväxt på de europeiska marknaderna.

ABAX skapar ett globalt försäljningsteam med försäljningschefer och förbereder företaget för en ny period av fortsatt tillväxt. Marknaderna för kommersiella fordon växer fortsatt starkt i både Europa och Kina. ABAX betraktar det nya globala säljteamet som en viktig del i att säkra framtida tillväxt för bolaget.

- Jag är nöjd med de senaste förändringarna i organisationen. Med Morten Steinvåg har vi en CSO som besitter gedigen internationell erfarenhet och tillsammans med försäljningscheferna bildar de kanske branschens bästa försäljningsteam, säger Bjørn Erik Helgeland, COO ABAX Group.

Det nya försäljningsteamet har bildats i en tid där ABAX går in på nya marknader och lanserar nya produkter. ABAX har stärkt sina teknologi- och produktavdelningar avsevärt och lanserade tidigare i år projekthanteringsverktyget ABAX Worker.

- Vi har nyligen förstärkt både vår produktavdelning och vår teknologiavdelning i ABAX. Nu förstärker vi vår försäljningsavdelning ytterligare. ABAX är väl förberedd att leverera bra produkter till våra kunder på alla marknader, säger Bjørn Erik Helgeland, COO ABAX Group.

Det globala försäljningsteamet består av: Thomas Kvifte - utsedd till försäljningschef för marknaderna i Kina och Beneluxländerna; Jonny Hansen - utsedd till försäljningschef för marknaderna i Norge, Polen, och Tjeckien; Frode Sjølander - utsedd till försäljningschef för marknaderna i Danmark, Finland, Sverige, Norge och Tyskland; Kevin Bull - utsedd till försäljningschef för marknaderna i Storbritannien och Irland.

 

För mer information:

Mathias Eliasson, VD, ABAX Sweden AB, +46 769 489 659, mae@abax.no

Om ABAX

ABAX Group är ett nordiskt företag som säljer och utvecklar telematiklösningar för yrkes – och privatbilar. ABAX är ett av de snabbast växande telematikföretagen i Europa. Förutom utveckling och försäljning av hård- och mjukvara för fordonskontroll erbjuder företaget också GPS-spårningssystem till maskiner och utrustning. ABAX har 420 anställda fördelat på kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Nederländerna, Polen och Kina. Huvudkontoret ligger i Larvik, Norge. www.abaxsverige.se