Customer Stories

Johan har använt ABAX sedan 2018. Som arbetschef på hål- och rivningsfirman VOID AB väljer han ett marknadsledande system för att lösa tidstjuvar i det dagliga arbetet. Med ABAX får Johan och teamet kontroll på fordonen och arbetsverktygen i samma digitala plattform. De slipper nu lägga tid på krångliga körjournaler och att leta efter verktyg. Det ger företaget 50 fler fakturerbara timmar varje månad.