Inställningar för förarens körjournal (fliken Körjournal)

  • Öppna menyn "Förare": https://abax.cloud/central/drivers/ eller hitta den via "Admin > Förare". 
  • Välj föraren från listan. 
  • Välj fliken "Körjournal". 
  • Den här fliken ger en översikt över förarens tillägg, Körjournal-inställningar som är specifika för dem och deras arbetstider. 
  • Arbetstider kan ändras via "Admin > Arbetstider".