Knowledge base > User guides > Vehicle

ABAX Triplog - Instruktioner för administratör

INDEX


Installation

Dashboard

Det anpassningsbara dashboardet är den första sidan du ser efter att du har loggat in. Skrivbordet är den nya, enklare vägen att hålla koll på din bilpark. Välj bara enkelt de ”widgets” som passar ditt företag och få en översikt över den mest användbara informationen rörande din bilpark. Varje administratör i ett företag kan ha sitt unika skrivbord. 

De ”widgets” som är tillgängliga för tjänsten ABAX Triplog är:

Namn på widget Beskrivning Syfte
Resor detta år Statistik över resor gjorda innevarande år För att hålla koll på körtrender innevarande år, total distans och få en genväg till ”Visa Resor”.
Resor senaste åretResor senaste åretEn översikt över körtrender de senaste 12 månaderna och en genväg till ”Visa resor”.
Körjournaler för godkännande Lista över körjournaler som inväntar ett godkännande (förmåns- och privatbilar) Få en översikt över hur många som har levererat sin körjournal som du som administratör behöver se över och godkänna, med en genväg till de körjournalerna.
Resor utanför arbetstid Antal resor utanför arbetstid utan syfte de senaste 30 dagarna Få direkt översikt över vilka resor som är gjorda på kvällar och helger, för att du ska slippa en eventuell skattesmäll.
EnhetsstatusÖversikt över om några enheter har problem med ström eller GPS Hjälper dig att säkerställa att enheterna fungerar korrekt och är fullt användbara.
CO2-utsläpp Statistik över bilparkens CO2-utsläpp För att hålla koll på CO2-utsläppens trender och hjälpa dig bli mer miljövänlig och nå era mål och policies.
Resor utan förareAntal resor utan en förare de senaste 12 månaderna Säkerställ att alla resor har en förare kopplad till den, för ökad kontroll och mindre risk vid en skatterevision.
FordonsanvändningStatistik över hur mycket fordonen används Hjälp säkerställa att din bilpark används till fullo och en genomväg till rapporten ”Fordonsanvändning”.

Skapa förare

Det första man bör göra i systemet är att skapa förare. För att komma åt sina förare, eller skapa nya, klickar man på ”Triplog” i huvudmenyn och väljer ”Förare” i undermenyn. Klicka sedan på knappen ”Skapa ny förare” i det övre högra hörnet. I rutan som öppnas fyller du i relevant information.

NamnFörarens för- och efternamn
Remote IDVid användning av ABAX Driver ID ska denna ruta fyllas i med förarens Remote ID
Adress Förarens hemadress
MobilFörarens mobilnummer med landsnummer
HemlandDär föraren betalar skatt
AvdelingVilken avdelning i företaget föraren tillhör (avdelningar skaps manuellt av administratören, se mer under ”Inställningar”
AnvändarnamnFörarens användarnamn som används vid inloggning

För att lättare kunna få support och hjälp rekommenderar vi att man lägger in förarens telefonnummer och e-mejladress. Om man lägger till förarens telefonnummer kan lösenord skickas ut via SMS, lägger man inte till förarens telefonnummer måste ett lösenord skapas manuellt av föraren. När all information har lagts till avslutar man genom att klicka på "Spara".

ABAX Triplog | Skapa förare

Skicka lösenord till förare

Om man precis har skapat en ny förare, eller om en förare har glömt bort sitt lösenord kan man skicka ut dessa genom administratörssidan. För att skicka ut lösenord klickar man på Triplog och väljer förare i undermenyn. Välj föraren ur listan, eller använd sökfältet för att hitta rätt. När man klickar på föraren öppnas en ruta med förarens information. Om förarens mobilnummer är inskrivet klickar man på ”Skicka lösenord” – annars kan man fylla i ett nytt lösenord manuellt i fältet och klicka på spara.

ABAX Triplog | Skicka lösenord till förare

Fordon

Fordon

För att se en lista över alla fordon i din bilpark, klicka på meny ”Triplog” och sedan ”Fordon” i undermenyn.

Fordonslistan är uppdelad i den avdelningsstruktur ni har ställt in på ABAX. Klickar man på en avdelning visas en lista över vilka fordon som är länkade till den avdelningen. Om ingen avdelningsstruktur finns, visas en lista över alla fordon.

Klicka på  !-symbolen för att få en summering av fordonets inställningar i en snabböversikt.  


Lägg till fordon

För att komma åt sina fordon klickar man på ”Triplog” och väljer ”Fordon”. Om du tidigare har skapat avdelningar kommer en översikt över avdelningarna att visas överst, och en lista på alla bilar under. Bredvid avdelningens namn finns en siffra som visar hur många bilar som finns i avdelningen. Om man klickar på en avdelning visas fordonen i den avdelningen. Man kan alltid backa tillbaka genom att klicka på ditt företags namn, som syns precis ovanför listan av bilar. När man loggar in första gången kommer alla bilar ligga i en lista som visar om bilarna är inställda som yrkesbil, förmånsbil eller privatbil, samt vilket serienummer dessa enheter har. När man har kopplat in enheterna i bilarna är det viktigt att man lägger in information om fordonen. För att göra detta klickar man på den enhet man önskar att föra in information på. Du får du upp en informationsruta där man kan fylla i information.

Reg.nrHär fyller man i bilens registreringsnummer
Fordonets namnFritext-fält där exempelvis namn på fordonet kan läggas till
Typ Fritext-fält där exempelvis vilken typ av fordon som enheten monterats i kan fyllas i
BeskrivningFritext-fält där exempelvis en beskrivning av vart enheten har monterats
DrivmedelVälj om bilen körs på ”diesel” eller ”bensin och övriga drivmedel”, detta val är endast nödvändigt för förmånsbilar eller privatbilar
PrivatbilDetta val väljs om fordonet är en privatbil
FörmånsbilDetta val väljs om fordonet är en förmånsbil
Varning före överskriden serviceintervall (KM) Antal KM före intervallen löpt ut du önskar att få en varning
Serviceintervall (KM)Hur ofta bilen ska på service
Vald förareVilken förare som för närvarande är vald på bilen

Fyll i informationen så noggrant som möjligt. När du är färdig klickar du på "Spara".


Mätarställning

När enheten installeras, är det lämpligt att notera fordonets antal körda mil från vägmätaren. Denna vägmätaravläsning kan sedan kopplas till fordonet under rubriken Mätarställning, under Fordonsuppgifter. För att uppdatera, ange antalet körda mil och motsvarande datum.


Service, leasing, försäkringar och besiktning

Ytterligare fordonsinställningar kan läggas till för att du ska kunna hålla koll på serviceintervaller, leasingavtal, försäkring och när besiktning ska genomföras, i ett och samma system. Genom att lägga till denna information får du en databas för all information, möjlighet till rapporter och automatiska påminnelser via SMS eller e-mejl – som säkerställer at du aldrig missar ett datum.  

Leasing Fyll i leasingföretag, avtalsnummer, startdatum för avtalet, leasingdistans, leasingperiod, mätarställning vid avtalsstart.

En leasingrapport kommer att ge er full översikt över er nuvarande leasingstatus.
FörsäkringFyll i försäkringsbolag, avtalsnummer, startadum, avtalad distans, försäkringsperiod och mätarställning vid start på försäkringsavtalet.
 
En försäkringsrapport kommer ge er en översikt över statusen på er nuvarande försäkring.
ServiceSkapa en serviceplan genom att fylla i datum och mätarställning vid senaste service, tiden och distans mellan service och när den automatiska varningen ska genereras.

Du kommer att få ett meddelande genom SMS eller e-mejl när det ni överskridigt den uppsatta gränsen. 

En servicerapport kommer ge er en översikt över service-läget hos er bilpark.
Besiktning Visar totaldistans för bilarna för perioden

Lägga till förare eller byt förare

Vill man lägga till eller byta förare på en bil klickar man på ”Triplog” och väljer sedan ”Fordon” i undermenyn. Sök sedan upp den bil du önskar att byta eller lägga till en förare, antingen genom att leta i listan eller genom att söka på bilen i sökrutan. För att lägga till en förare söker man efter föraren i fältet ”Sök efter ledig förare”. Om bilen redan har en förare måste man ta bort den aktuella föraren genom att klicka på X:et bredvid förarens namn i rutan ”Aktuell förare”. 

Om det inte går att hitta föraren, dubbelkolla att föraren inte är länkad till en annan bil och att föraren har skapats.

ABAX Training | Update associated driver

Flytta körjournaler mellan fordon

Om du vill flytta körjournaler från ett fordon till ett annat, måste du uppdatera informationen i administratörsgränssnittet. Hitta originalfordonet på Fordonssidan under Triplog-menyn. Uppdatera alla tillämpliga fordonsuppgifter som anges i avsnitten Lägg till nytt fordon, Fordons körda mil samt  Servicevarningar. Klicka på Spara när du är klar. Ett popupfönster visas. Det är viktigt att trycka på Ja om du har flyttat enheten till ett nytt fordon och Nej om det var en helt ny installation eller om du uppdaterade felaktig information

ABAX Training | Transferring Triplog units between vehicles

Inställningar

Inställningar

För att komma åt inställningar för ditt konto klickar man på kugghjulet i det högra hörnet. Under inställningar kan man skapa avdelningar, sätta en normal arbetstid, ställa in periodiska rapporter, syften, företagsinställningar eller drivmedelspriser.


Avdelningar

För att skapa eller redigera avdelningar klickar man på inställningar (kugghjulet) i huvudmenyn och väljer ”Avdelningar” i undermenyn. Här visas då en lista över de avdelningar som finns, har inga avdelningar skapats ligger endast företagets namn där. Önskar man att redigera en existerande avdelning klickar man på den avdelningen. Det som kan redigeras är namn, adress, e-post och telefonnummer. 

Vill man skapa en ny avdelning klickar man på knapen ”Lägg till ny avdelning” och fyller i informationen i rutan. När ni är färdiga klickar man på ”Spara” i det högra hörnet.

ABAX Triplog | Avdelningar

Normal arbetstid

Genom att ställa in normal arbetstid kan man underlätta rapportering och kontroll av körjournaler. För att ställa in normal arbetstid klickar man på inställningar (kugghjulet) och väljer ”Normal arbetstid”. Klicka på de dagar ni jobbar och bocka för ”Använd som arbetsdag” och skriv in mellan vilka tider det gäller. Arbetstider styr inte ifall resor markeras som privat eller tjänsteresa.

ABAX Triplog | Normal arbetstid

Periodiska rapporter

För att göra kontroll av enheter och resor så enkel som möjligt har vi skapat ett par rapporter man kan prenumerera på, dessa finner du under Inställningar (kugghjulet) och menyvalet ”Periodiska rapporter”. För att lägga till en ny periodisk rapport klickar man på ”Lägg till nytt” i det högra hörnet. Här väljer man vilken typ av rapport, vilken e-post rapporten ska skickas till, hur ofta, ifall den ska vara aktiv eller inte samt vilken typ av format man önskar rapporten i.

När man är färdig klickar man på spara. Önskar man senare att redigera en periodisk rapport kan an klicka på den i listan och ändra informationen.

ABAX Triplog | Periodiska rapporter

Syfte

För att underlätta för förare att uppdatera sina resor med ett syfte kan man som administratör lägga till förvalda syften. Åker man ofta till grossisten, på konferens eller soptippen kan dessa läggas till så att föraren bara genom ett knapptryck kan lägga till det på sin resa. Syften hittar vi under Inställningar (kugghjulet) och ”Syfte”.  Klicka på lägg till nytt, välj vilken avdelning det ska gälla för (om det ska gälla för alla väljer du ditt företagsnamn), skriv sedan in syftet i fältet nedan och avsluta med att klicka på ”Spara”.

Önskar du senare att redigera eller ta bort ett syfte klickar du på det i listan och ändrar namnet, eller väljer ”Radera”.

ABAX Training | How to add predefined purposes

Företagsinställningar

Under företagsinställningar kan man redigera vad man önskar att se i kartan och rapporter. De alternativ som finns är:

Välj routing Välj vilken kartfunktion du önskar att ha
Etikett innehållVälj vad du önskar att etiketten i kartan ska innehålla
EtikettBocka för detta alternativ om du vill att objekten i kartan ska visa etikett som standard
GrupperingBocka för detta alternativ om du önskar att gruppera objekt som befinner sig i samma område
FordonBocka för detta alternativ om önskar att se ABAX Triplog-enheter som standard i kartan
Utrustning Bocka för detta alternativ om du önskar att se ABAX Equipment Control som standard i kartan
Områden Bocka för detta alternativ om du önskar att se skapade områden i kartbilden
Visa gatuadress med nummer i ABAX Triplog-rapporter Visar gatuadress med nummer
Visa gatuadress med nummer i ABAX Equipment Control-rapporterVisar gatuadress med nummer
Syfte krävs för alla typer av resor vid leverans av körjournalBocka för detta om du önskar att syfte ska krävas på alla resor vid leverans av körjournal
ABAX Training | Company Settings

Drivmedelspriser

Om du använder ABAX för att beräkna drivmedelsförmån för dina förmånsbilar eller privatbilar måste man lägga in ett drivmedelspris. Detta gör man under inställningar (kugghjulet) och drivmedelspriser. Klicka på ”Lägg till nytt”, fyll i startdatum och kostnad för diesel eller bensin eller övriga drivmedel. Faktor för förmånsbeskattning ska, enligt beräkningen av drivmedelsförmån, ligga som multipeln 1.2.

Var noga med att startdatumet täcker hela perioden det finns resor för. När du är färdig klickar du på spara. Önskar man senare att uppdatera priser gör man om processen, med ett nytt startdatum.


Resor

Söka efter resor

Vill man söka på resor och se på resor i systemet, men inte skriva ut, klickar man på ”Triplog” i huvudmenyn och väljer ”Resor” i undermenyn. I sidan som öppnas finns ett datumfält där man väljer vilken tidsperiod man önskar att söka på. I fältet nedan kan ytterligare filter läggas till för att göra sökningen tydligare. 

När man specificerat sin sökning klickar man på ”Sök”. Sökresultatet visas då nedan. Om man har en avdelningsstruktur kan man välja att klicka på en avdelning för att se endast den avdelningen.


Se och redigera en resa

När man har sökt efter resor kan man klicka på en speciell resa om man vill se mer information eller redigera den

ABAX Triplog | Visa resor

Område

Administrera områden

Har man platser man frekvent besöker och vill ha automatiska syften när man åker till eller från platsen eller om man vill mäta statistik för hur länge och hur ofta man är där är verktyget Administrera områden dit man ska vända sig. Klicka på ”Triplog” i huvudmenyn och välj ”Administrera områden”. Du får då upp en kartabild där dina nuvarande områden syns, om du har några. 


Skapa ett område

För att skapa ett område är det första man bör göra att söka efter platsen/adressen där du vill placera området. I sökfältet till vänster kan du skriva in en stad, gata, postnummer eller liknande. Anpassa sedan kartbilden så att du tydligt ser platsen du vill skapa ett område för. Klicka sedan på ”Skapa ett område”. Du får nu upp fyra ikoner. Med handen kan du flytta kartan, med cirkeln skapar du ett cirkulärt område, med figuren kan du rita ett område på fri-hand och med fyrkanten skapar du ett fyrkantigt område. När du har skapat ditt område och är nöjd fyller du i namnet i rutan som dyker upp till vänster. Det man döper området till är det som senare kommer dyka upp som syfte. Om man väljer att fylla i en adress kommer den adressen att överskriva den adress som ABAX-enheten har tagit via GPS. Detta är bra att använda om man till exempel jobbar ute i skogen, eller om Google maps skulle sakna täckning på någon plats. Klicka på spara när du är färdig.

ABAX Triplog | Administrera områden

Redigera ett område

Önskar man att ta bort eller redigera ett område klickar man på det i listan till vänster och väljer ”Ändra område” för att redigera, eller ”Radera” för att ta bort.


Körjournaler

Levererade körjournaler

När man har förare med privat- eller förmånsbilar ska förarna varje månad leverera sin körjournal, för att drivmedlet ska hanteras korrekt. Hanteringen av levererade körjournaler kan skötas på två olika sätt, digital signering eller manuell utskrift och signering. Om du önskar digital signering kan du kontakta ABAX Kundcenter så hjälper vi dig vidare.

ABAX Training | Digital mileage claim administration

Körjournaler för godkännande

Om man använder digital signering finns ett extra menyval: Körjournaler för godkännande. När en förare levererar en körjournal hamnar den då under detta val för administratören. Denna funktion är till för att granska och sedan digitalt signera för administratören. Klicka på den förare och den körjournal du önskar att se på. Uppe till höger har man tre val, Skriv utAttestera och Upphäv. Skulle det vara något fel i den levererade körjournalen klickar man på Upphäv, man kommer då att få skriva in en anledning till varför man upphäver den. Föraren kommer då att få ett mail och möjligheten att korrigera och leverera körjournalen på nytt. Om allt stämmer klickar man på Attestera. Efter det sparas alla levererade körjournaler under menyvalet Levererade körjournaler som finns under Triplog i huvudmenyn.

Om man inte har digital signering kommer den levererade körjournalen direkt upp under menyvalet Levererade körjournaler och kan därifrån skrivas ut eller upphävas.

ABAX Training | Digital mileage claim administration

Förare

Historiska förare

Undermenyn Historiska förare finns under Triplog-menyn. Den innehåller en lista över alla förare som har skapats i Triplog-systemet, men som har raderats och som för närvarande inte är kopplade till ett fordon. Denna lista innehåller sannolikt personer som inte längre är anställda men deras data måste sparas enligt Skatteverkets krav.

Om en förare har raderats av misstag, kan du återställa detta på huvudförarsidan, genom att välja dem och klicka på OK i popupfönstret. 


Rapporter

Rapporter

ABAX Triplog finns en rad olika rapporter att hämta ut. Utbudet av rapporter kan variera baserat på vilket paket man har köpt, nedan går vi igenom alla rapporter. Alla rapporter kan skrivas  ut eller exporteras till PDF, Excel, XLM eller CSV.

De flesta rapporter är uppbyggda på ett liknande sätt. Det första man gör är att välja mellan vilket datumspann man önskar att få fram data mellan. Detta görs genom att klicka på kalendern till vänster.

Vissa rapporter har en sökruta som kan användas för att specificera sin sökning. Vad som går att söka på kan skifta mellan olika rapporter, nedan finns en lista på alla möjligheter. Skriv in det du önskar att söka på och välj det korrekta valet i listan som visas nedanför sökfältet.


Statusrapport

Statusrapporten visar nuvarande status på fordonen med ABAX inkopplat. I fritext-fältet kan man välja att söka på en specifik avdelning om man önskar. 


Reserapport

Reserapporten visar historiska resor för alla fordon med en ABAX Triplog. Om ni har ABAX Triplog i privat- eller förmånsbilar måste föraren först godkänna att deras resor syns för att de ska dyka upp i denna rapport.

ABAX Triplog | Reserapport

Fakturaunderlag

Denna rapport är ett bra verktyg om man önskar att fakturera gjorda resor baserat på kilometer. När har gjort sin sökning kan man fylla en kilometerkostnad under ”sats/km”. Resorna sorteras därefter efter syfte på resan med ett belopp. Om förare även lägger till kostnader för färja, parkering eller vägtull kan detta markeras för och visas i rapporten.

ABAX Training | How to use the Invoice basis report

Varningsrapporter

Denna rapport visar antalet varningar per fordon och avdelning i företaget. Man kan välja ifall rapporten ska visa alla varningar, eller om man endast vill se ifall en specifik varning inträffat genom att välja en från rullgardinsmenyn.


Förmånsbilsrapport

Denna rapport är till för de som har många förmånsbilar och enkelt vill få en översikt på kostnader/ersättningar för dessa. Rapporten visar ingående mätarställning, distans privat/tjänst, utgående mätarställning, milersättning och kostnad för privatkörning per förare.


Körsträcksrapport

I denna rapport visas antalet distans och antalet resor gjorda i tjänsten och privat, samt en totalsumma. Rapporten går att ta fram data baserat på fordon eller förare.

ABAX Training | How to use the Distance report (vehicle)

Förarrapport

Denna rapport är till för att hålla koll på att ingen förare kör privat i mer än ringa omfattning med sin yrkesbil. Sökresultatet i rapporten visar data baserat på förare med information om total körsträcka privat och antal dagar (tillfällen) med privatkörning.


Tid i område-rapport

Har man byggt upp områden i systemet kan tid som spenderats i dessa områden mätas och i denna rapport redovisas.


Stopptidsrapport

Denna rapport visar hur långa stopp man gjort på de adresser bilen varit på, en omvänd körjournal.


Användningslogg

Denna rapport visar administratörers aktivitet i systemet. Om en administratör söker på resor, öppnar kartan eller i övrigt söker på känsliga uppgifter kommer detta att synas i denna rapport.


Status för levererade körjournaler

För att enkelt hålla koll på vilka som har och vilka privatbilar/förmånsbilar som har levererat sin körjournal för månaden kan denna rapport användas. Rapporten visar användare, typ av bil samt datum för senast levererade körjournal.

ABAX Training | How to use the Delivered triplog report

Fordonsanvändning

Visa de totala antalet resor och dagar ett fordon har använts och en användningsgrad i procent. Den här rapporten tar automatiskt bort jobbfria dagar (i enlighet med era inställningar “Normal arbetstid”) och röda dagar. Det är endast tillgängligt för yrkesbilar och förmånsbilar.


Stopp i resort-rapport

Visar en detaljerad reserapport för varje förare inklusive stopptid mellan resorna.


Skicka SMS till föraren

Skicka SMS till föraren

Önskar man att genom systemet skicka ett meddelande till en förare kan man klicka på Skicka SMS till förare som finns under menyvalet Triplog. Skriv in ditt meddelande i textfältet, välj sedan till vem eller vilka meddelandet ska skickas till och klicka på Sänd meddelande i det högra hörnet.

ABAX Training | Send SMS to driver

Spotsök

Spotsök

Med funktionen spotsök kan man se hur bilarna har rört sig under en vald dag och även spela upp dagen i efterhand för att se hur bilarna har kört. Börja med att i sökfältet ange den adress eller det område du önskar att se rörelse i. Det är endast i den markerade cirkeln på kartan positioner kommer att visas, så flytta den till lämplig plats genom att klicka och hålla ner på den röda symbolen i mitten. Pilarna till höger och vänster om cirkeln kan användas för att förstora eller förminska området. Välj sedan dag och klicka på sök.

Systemet kommer då att generera alla positioner som registrerats innanför området, och en lista på vilka fordon som kört där syns ute till vänster. Om man önskar att exkludera vissa bilar kan man klicka på X:et till höger om förarens namn/ bilen i listan.

Önskar man att se positioner för ett visst klockslag kan man korrigera tidslinjen till vänster. Trycker man på spela-symbolen kommer systemet att spela upp rörelsen för den angivna tiden.

ABAX Training | ABAX Tags

Varningar

Varningar

Varningar finns under en egen meny i Triplog-administratörsgränssnittet. Det finns två alternativ i menyn: Varningar och Varningsinställningar. Med Varningar kan du se alla ohanterade varningar som kräver åtgärd och sökalternativ för att hitta alla hanterade och ohanterade varningar. Med Varningsinställningar kan du anpassa hur du vill ta emot varje varning samt deras gränsvärden.

Det finns sju typer av varningar för Triplog, fem för Utrustning och en varning för maximal hastighet. Det är endast varningen för maximal hastighet som kan inaktiveras.

Om det finns nya ohanterade varningar, visas en röd överlappning som anger antalet varningar som kräver åtgärd. Alla typer av varningar visas här, men viktiga varningar kan tas emot direkt via sms och/eller e-post.  

ABAX Training | How to setup notifications

Varningsinställningar

Varningar talar om för administratören om någonting är fel eller om ett gränsvärde har överskridit förinställda kriterier.


Varningstyper

Stor skillnad mellan körd och avläst distans - 10+ procents avvik

En 10+ procents avvik mellan körd och avläst distans kan indikera att enheten har kopplats från. En varning kan skickas direkt via e-post om gränsvärdet uppnås.


Hög hastighet

Den högsta hastigheten kan ställas in under fliken Varning när högsta hastighet överskrids. Om den är Aktiverad, kan en varning skickas direkt via e-post om gränsvärdet uppnås.


Förlorat kontakten

Om enheten inte skickar en gps-position under mer än tre dagar, får du en varning att kontakten har förlorats. Denna varning försvinner så snart kontakten har återupprättats. En varning kan skickas direkt via e-post om gränsvärdet uppnås.


Förlorat strömförsörjningen

Om enheten förlorar sin strömförsörjning, skickas en varning direkt. Detta beror antagligen på att någon manipulerar enheten. Enheten har ett uppladdningsbart internt extrabatteri, men detta har en begränsad varaktighet. En varning kan skickas direkt via e-post och/eller sms.


Ingen ny resa på 14+ dagar

Om ingen ny resa har registrerats för ett fordon på 14 dagar, skickas en varning. Varningen försvinner så fort enheten rapporterar en ny resa. En varning kan skickas direkt via e-post om gränsvärdet uppnås.


Ingen ny resa på 7+ dagar

Om ingen ny resa har registrerats för ett fordon på sju dagar, skickas en varning. Varningen försvinner så fort enheten rapporterar en ny resa. En varning kan skickas direkt via e-post om gränsvärdet uppnås.


Förarlös bil

Anger om ett fordon har använts utan en tillhörande förare. Korrigera detta fel för att säkerställa att du följer skattebestämmelserna. En varning kan skickas direkt via e-post och/eller sms.


Varning vid överskridande av högsta hastighet

När aktiverad, skickar systemet en varning för ett fordon som överskrider önskad hastighet. Denna inställning gäller alla enheter. Denna varning kan slås på och stängas av.


Nya varningar 

Alla nya ohanterade varningar visas i kronologisk ordning (äldst till senaste) i avsnittet Nya varningar under Varningar. Genom att klicka på en ohanterad varning kan du lägga till kommentarer och Markera varningen som hanterad. Om du väljer att hantera en varning och det ursprungliga problemet inte har korrigerats, visas varningen igen med tiden.

Du måste hantera en varning för att få en ny varning av samma typ. Om exempelvis Förare A överskrider hastighetsgränsen dag 1 och varningen inte hanteras, kommer inga ytterligare varningar att skickas, även om Förare A överskrider hastighetsgränsen igen dag 2.

ABAX Training | Handling notifications

Alla varningar

Du kan söka hanterade och ohanterade varningar i avsnittet Alla varningar under Varningar. Du kan söka efter varningar efter period, varningstyp, status, fordon, avdelning eller hela fordonsparken. En varningsrapport kan också skrivas ut i pdf-format eller sparas för användning i Microsoft Excel. 


Administratörers lösenord

Hur administratörers lösenord uppdateras

Du måste vara inloggad på administratörskontot som kräver att lösenordet uppdateras. Klicka på Profilikonen och sedan på undermenyn Ändra lösenord. Ditt nya lösenord måste vara minst 8 tecken långt och innehålla minst en siffra samt en versal och en gemen.

Kontakta vår kundtjänst om du har glömt lösenordet till ditt administratörskonto.

ABAX Training | How to update the admin password

ABAX Tags

ABAX Tags

ABAX Tags är en tilläggsfunktion som finns i vårt ABAX Triplog Professional-paket. Med ABAX Tags kan du tagga dina fordon och/eller din utrustning med nyckelord för att sortera, filtrera och organisera när du använder rapporter eller livekartan. ABAX Tags är ett enkelt och snabbt sätt att öka ABAX Triplog-systemets kraft och flexibilitet.

Om du vill lägga till taggar till ett fordon, gå till Triplog-menyn och sedan till undermenyn Fordon. Välj ett fordon och gå sedan till avsnittet Taggar. Ange nyckelord som Nord försäljning, blå, Ford Transit, skåpbilar eller ledare etc. Tryck sedan på Lägg till. Du kan lägga till så många taggar som du behöver. Nu kan du använda dina taggar för att söka efter rapporter eller på livekartan. Du kan till exempel skapa en reserapport för alla ledningsfordon eller bara visa skåpbilar på livekartan.

När du läggar till taggar till utrustning, gå till menyn Utrustningskontroll och därefter undermenyn Utrustning. Välj utrustning och fortsätt till avsnittet Taggar. Följ samma process som för att lägga till ett fordon.

ABAX Training | Live map overview

ABAX fleet management

Fleet Management

Klickar man på Fleet Management i huvudmenyn och väljer Karta får man upp en karta med realtidspositioner för fordonen. Har man även ABAX Equipment Control kommer även dessa att synas i samma karta. Om man redigera vad som syns i kartan kan man i vänstermenyn klicka på de tre raderna och bocka för vad man önskar att se. 

Man kan även från denna meny skapa ett område. För mer information om hur man skapar ett område, se segmentet Administrera områden.

För att zooma i kartan kan man antingen använda scroll-funktionen på musen/plattan, dubbelklicka eller använda pilarna till höger i kartan. För att flytta kartbilden håller man ner vänster musknapp och drar kartan åt det håll man önskar. Ovanför plus- och minus-knappen i kartan kan man välja om man vill se en terräng-vy, satellit 

Om man klickar på ett fordon får man upp mer information om vart bilen är, samt en bild från platsen. Man kan även välja att se de senaste 20 positionerna eller skicka ett SMS till föraren.

I sökfältet till vänster kan man välja om man vill se en specifik avdelning söka på förare/enhet eller adress. Söker man på en adress får man även se vilka enheter som är närmst den positionen. Önskar man att skicka närmsta person på ett akutuppdrag kan man använda denna funktion.

ABAX Triplog | Fleet Management

Livekarta

Se Användarmanualer for Livekarta för information om Livekartan.