Knowledge base > User guides > Vehicle

Körjournal - Instruktioner för administratör

INDEX


Installation

Detta är en användarguide. Behöver du en installationsguide istället? Klicka här för installationsguider.


Förare

Hur skapar jag en ny förare?

 • Öppna "Drivers"-menyn under "Triplog"-menyn https://abax.cloud/triplog/triplog/driver
 • Här ser du en översikt över alla förare som är kopplade till din användare. Om du vill lägga till en förare för första gången kommer listan att vara tom. Vi rekommenderar att du följer installationsguiden inuti systemet.
 • För att skapa en ny förare, tryck på knappen 'Skapa ny förare' uppe till höger och fyll i relevant information:
NamnNamnet på föraren av bilen
TelefonnummerMobilnumret till föraren av bilen
HemlandDär föraren befinner sig
AvdelningDen avdelning som föraren tillhör.
Gå till ‘Hur använder jag avdelningar?’ För mer information.
SkattekommunFyll i vilken skattekommun föraren tillhör
AnvändarnamnEtt unikt användarnamn för föraren.
LösenordFörare kan komma åt sitt eget gränssnitt och förarapp, där de kan komma åt en mängd olika tjänster. De kan bland annat sköta sina egna resor och få tips för förarbeteende.

Om en förare inte behöver tillgång till sitt eget gränssnitt kan du lämna lösenordsfältet tomt.

Om föraren behöver åtkomst och du inte har angett något telefonnummer måste du skapa ett lösenord manuellt.

Om föraren behöver åtkomst och du har lagt till ett mobilnummer, tryck på 'Spara' och sedan på 'Skicka lösenord'. Systemet skickar ett SMS till förare med instruktioner om inloggning.
 • När all relevant information har matats in avslutar du med 'Spara' i det övre högra hörnet. Om du har gjort ett misstag, tryck utanför fönstret eller tryck på 'Stäng'.
 • En ny förare kommer att dyka upp i listan över förare som inte är anslutna till fordonet förrän de är anslutna till ett fordon.
ABAX Triplog Dashboard

Historiska förare

Historiska förare finns i menyn "Triplog". Denna lista innehåller förare som har skapats i systemet men som sedan har raderats och som inte är kopplade till ett fordon. På listan finns även tidigare anställda som lämnat företaget, men för vilka uppgifterna behövs av skatteskäl.

Om en förare har raderats av misstag kan du återställa den genom att välja den och sedan trycka på OK.


Hur skapar jag ett nytt förarens lösenord?

 • Öppna "Drivers"-menyn i "Triplog"-menyn https://abax.cloud/triplog/triplog/driver
 • Tryck på föraren som behöver ett nytt lösenord.
 • Tryck på 'Skicka lösenord' - Systemet skickar ett lösenord till föraren med instruktioner.

Fordon

Hur lägger jag till ett fordon?

Du kan anpassa listan över fordon genom att bocka eller släppa de kolumner du vill se och ändra ordningen. Tryck på kugghjulet uppe till höger för att anpassa listan.

Du kan också sortera listan genom att trycka på kolumnernas rubriker.

 • Listan visar dig en översikt över alla fordon som är kopplade till din användare.
 • Om du vill lägga till ett fordon för första gången rekommenderar vi att du använder installationsguiden inuti systemet.
 • Tryck på en rad som har ett ABAX-serienummer, men ingen information om fordonet, och lägg till följande information:
 • Reg.nr, modell, typ, fordonets namn, avgiftsprofil, fordonstyp och vald förare. Gå till ‘Hur hanterar jag mina fordon?’ För mer information.

OBS: Du måste se till att ABAX-enhetens serienummer är korrekt i förhållande till fordonets detaljer

 • När du är klar trycker du på "Spara". Om du har gjort ett misstag eller inte vill spara: tryck utanför fönstret eller tryck på 'Stäng'.

Hur hanterar jag mina fordon?

 • Du kan anpassa listan över fordon genom att bocka eller släppa de kolumner du vill se och ändra ordningen. Tryck på kugghjulet uppe till höger för att anpassa listan.
 • Du kan också sortera listan genom att trycka på kolumnernas rubriker.
 • Du kan filtrera fordonen baserat på föraravdelningen och typen av fordon. Tryck på filterikonen i fordonslistan för att öppna filtermenyn. För mer information om avdelningar, gå till ‘Hur använder jag avdelningar?

OBS: Om du lägger till en drivrutin för första gången kommer listan bara att innehålla siffror. Vi rekommenderar att du använder installationsguiden i systemet.

Tryck på valfritt fordon för att öppna menyn till höger med fordonsinformation. Du kommer automatiskt in på fliken med "Detaljer". Här kan du se och ändra fordonsdetaljer - alla fält beskrivs här:

Registreringsnummer för fordonetReg.nr.
Fordonsnamn i ABAX-systemetNamnet på fordonet som visas på kartan
AvdelningFordonsavdelning – Gå till ‘Hur använder jag avdelningar?’ för mer information
FörstagångsregistreringDatum då fordonet registrerades som nytt
FordonstypOavsett om fordonet är en tjänstebil, nyttofordon eller privatbil
MärkeMärket på fordonet
ModellModellen av fordonet
FärgFärgen på fordonet
ViktHur mycket fordonet väger i kg
KommentarYtterligare information, till exempel var ABAX-enheten är monterad
BränsletypDen typ av bränsle som fordonet använder
MotorstorlekMotorstorlek i CC
BränsleförbrukningHur mycket bränsle fordonet använder i liter per 100 km
CO2-utsläppHur mycket CO2 fordonet släpper ut visas i g/km

Hur anger jag körsträcka?

Enligt Skatteverket ska bilens körsträcka läsas av och antecknas i körjournalen en gång i månaden. Vi rekommenderar även att du anger körsträckan på fordonet när du installerar körjournalen för första gången.

 • Gå till 'Fordon' i 'Triplog'-menyn https://abax.cloud/triplog/triplog/vehicle
 • Tryck på det fordon du vill ha i listan över fordon för att öppna menyn till höger. Gå till ‘Körsträcka’.
 • För att ange en ny körsträcka, gå till ‘Körsträcka’ och fyll i 'Datum', 'Tid' och ange en ny avläsning under ‘Ny körsträcka’.

OBS: Om du väljer att använda miltallarm kan du uppdatera körsträckan automatiskt genom att förare svarar på ett månatligt SMS.


Hur lägger jag till eller ändrar information om leasing, försäkring, service och EU-kontroll?

Rätt information för leasing, försäkring, service och underhåll samt EU-besiktningar ger dig bättre överblick när det kommer till rapportering och skatter.

 • Du kan få en överblick över hela flottan i en rapport för varje kategori. Gå till ‘Hur använder jag rapporter?’ för mer information.
 • Om du vill få regelbundna rapporter kan du ställa in periodiska rapporter för de olika kategorierna. Gå till ‘Hur använder jag periodiska rapporter?’ för mer information.
 • Leasingdetaljer är till hjälp för att minimera eller undvika extra kostnader när det kommer till skatter. En leasingrapport ger dig en bra överblick över din bilflotta och aktuell leasingstatus.
 • Ange leasingbolagets namn, avtalsnummer, startdatum, avtalad körsträcka, avtalsperiod och körsträcka vid leasingavtalets början.
 • Korrekt information om försäkring kommer att försäkra dig om att alla fordon alltid är försäkrade. En försäkringsrapport ger dig en överblick över din bilpark och aktuell försäkringsstatus.
 • Ange försäkringsbolagets namn, avtalsnummer, startdatum, körsträcka, försäkringstid, körsträcka vid försäkringsavtalets början, täckning.  

 • Detaljer om EU-kontroll hjälper dig att inte glömma när nästa EU-kontroll är, och därmed kommer du alltid att uppfylla standarden för EU-kontroll. En EU-besiktningsrapport ger en bra överblick över din bilflotta och kommande EU-besiktningar.
 • Efter att du har gjort en EU-kontroll, klicka på 'Bekräfta kontroll' och ange datumet för nästa EU-kontroll under 'Nästa EU-kontroll'.
 • Skapa en serviceplan genom att ange datum och körsträcka för den senaste servicen. Ange sedan intervallet (datum / km) mellan dina tjänster för automatisk avisering.
 • Du kan välja mellan avisering via SMS eller e-post för nästa tjänst.
 • Servicerapporten ger dig en överblick över bilparken och serviceintervaller. Rapporten kan filtreras ner till kommande tjänster inom 1, 2 eller 3 månader.

Hur ändrar jag den valda föraren för ett fordon?

Om ett fordon får en ny förare måste du uppdatera systemet för att få korrekt rapportering och skatteinformation.

 • Gå till 'Fordon' i 'Triplog'-menyn https://abax.cloud/triplog/triplog/vehicle
 • Tryck på det fordon du vill ha i listan över fordon för att öppna menyn till höger. Gå till fliken "Förare".
 • Tryck på "x" för att ta bort föraren som redan är ansluten till fordonet.

En lista över förare som inte redan är anslutna till ett fordon kommer automatiskt. Tryck på föraren som du vill tilldela fordonet och tryck på "Spara".


Hur uppdaterar jag systemet om jag har flyttat körjournalen från ett fordon till ett annat?

Om du har flyttat enheten till ett nytt fordon måste du uppdatera fordonsinformationen i systemet.

 • Gå till 'Fordon' i 'Triplog'-menyn https://abax.cloud/triplog/triplog/vehicle
 • Tryck på det fordon du vill ha i listan över fordon för att öppna menyn till höger. Gå till fliken "ABAX-enhet".
 • Tryck på "Lägg till nytt fordon för att skapa ett nytt fordon och flytta ABAX-enheten till det fordonet.
 • Fyll i relevant information i formuläret 'Lägg till nytt fordon' och tryck sedan på 'Lägg till fordon'.
 • Sedan kan du lägga till den valda drivrutinen. Tryck på "Klar" för att spara det nya fordonet.

Karta

Karta

För att se användarhandboken för kartor, klicka här.


Förarbeteende

Förarbeteende

För att se användarguiden för förarbeteende, klicka här


Rapporter

Hur kan jag använda ABAX-instrumentpanelen effektivt?

Instrumentpanelen, eller skrivbordet, är det första du ser när du loggar in på ABAX-systemet. Här kan du välja vilka moduler som är mest värdefulla för ditt företag och få en snabb överblick över företagets viktigaste information så fort du loggar in. Alla administratörer i företaget har ett eget skrivbord som de kan anpassa efter vad de vill fokusera på.

ModulÄndamål
Resor sista 30 dagarÖversikt som skiljer privatresor och tjänsteresor åt. Visar totalt antal kilometer per resetyp under de senaste 30 dagarna. Detta är en genväg till menyalternativet "Resor".
Resor detta årÖversikt som skiljer privatresor och tjänstesresor åt. Visar totala kilometer per resetyp i år. Detta är en genväg till menyalternativet "Resor".
StatusenhetÖversikt över enhetens strömstatus och GPS-status
Resor utan förareÖversikt för att säkerställa att alla resor har en förare, både för kontroll men också för att följa skattereglerna.
AnvändningsfordonÖversikt som hjälper dig att säkerställa ett bra utnyttjande av bilparken. Detta är en genväg till menyalternativen "Rapporter" och "Fordonsutnyttjande".
Körjournal för godkännandeÖversikt över alla körjournaler för godkännande, för att göra det lättare att hålla koll och inte missa en körjournal för att bli godkänd. Detta är en genväg till varje körjournal.
Resor utanför normal arbetstidAntal resor som har genomförts utanför normal arbetstid och utan syfte under de senaste 30 dagarna
CO2-utsläppEn översikt över CO2-utsläpp som bidrar till att öka medvetenheten och stödja miljöåtgärder i företaget, samt en genväg till 'Miljöredovisningen'.
Översikt över bilflottas förarbeteendeGenomsnittligt förarresultat för alla förare senaste 7 dagarna av aktiv körning.
Bilparkens kostnader för tomgångskörningSe kostnader för tomgång den senaste veckan, månaden eller det senaste året, samt en genväg till 'Tomgångsrapporten'.
Tomgångskörning för bilparkenSe total tomgångskörning för den senaste veckan, månaden eller det senaste året, samt en genväg till 'Tomgångsrapporten'.
Resor förra åretÖversikt som skiljer privatresor och affärsresor åt. Visar totalt antal kilometer per resetyp för fjolåret. Detta är en genväg till menyalternativet "Resor".
Poäng förarbeteendeEn poängöversikt för vem som har bäst respektive sämst poäng för förarbeteendet i företaget.
 • Tryck på "Lägg till" för att lägga till moduler på skrivbordet.
 • Tryck på 'x' längst upp till höger på en modul för att ta bort den.

Hur använder jag rapporter?

 • Välj vilken rapport du vill använda från menyn.
 • Gå till ‘Vilka rapporter finns tillgängliga?’ För en lista över alla rapporter och det värde de kan ha för ditt företag.
 • Rapporterna har olika fält beroende på vilken rapport du väljer – fyll i relevant information för att filtrera resultaten i rapporten.
 • Tryck på 'Generera rapport' när du är klar.
 • Du kan välja en specifik avdelning, sortera kolumnerna genom att klicka på kolumnernas rubriker eller exportera data som PDF, Excel, CSV eller XML.
 • Du kan också få vissa rapporter som periodiska rapporter - gå till

Vilka rapporter finns tillgängliga?

Nedan kan du se alla rapporter som finns och vilket värde de kan ha för ditt företag:

StatusrapportDenna rapport visar en översikt över nyckeldata för varje fordon. I fritextfältet kan du välja att söka till en specifik avdelning om du önskar.
ReserapportReserapporten visar en översikt över resor som körts totalt för flottan, per avdelning och per anställd. Här kan du få samma information som från undermenyn, men du kan även exportera resor.
FakturaunderlagDenna rapport kan användas för att fakturera kunderna för faktisk körning och utlägg på resan. Välj önskad taxa så får du en överblick över hur mycket som ska faktureras per resa, ändamål, avdelning mm. Rapporten kan filtreras efter datum eller så kan du söka efter rapporter.
VarningsrapportVarningsrapporten visar antalet larm som tagits emot från systemet per användare och avdelning.
Gå till 'Vilka varningar är tillgängliga?' för mer information.
Milrapport (Fordon)Milrapporten visar antal körda kilometer privat, antal privata resor, körsträcka tjänsteresor, total körsträcka, antal resor totalt och tid i en bil. Rapporten kan filtreras efter datum eller så kan du söka i rapporten.
Milrapport (Förare)Milrapporten visar vilka bilar som har körts, och visar antal körda kilometer privat, antal privata resor, körsträcka tjänsteresor, totala körsträcka, totalt antal resor och tid i en bil.
Tid i område-rapportDenna rapport visar tillbringade timmar i varje område per anställd. Rapporten kan filtreras efter datum eller så kan du söka i rapporten.
Gå till “Hur använder jag områden?” för mer information.
ResestoppsrapportVisar en detaljerad reserapport för varje förare, inklusive stopptid mellan resorna. Privata resor är skärmade av att administratören inte ser adresser.
Administratörens användningsloggI denna rapport får du en översikt över användningen och vilken användare som har genomfört en resa. Rapporten kan filtreras efter datum eller så kan du söka i rapporten.
FörarrapportHär får du en överblick över när förare ska lämna in körkort och du kan se om de har levererats i tid för rätt tidsperiod.
Status levererade körjournalerÖversikt över när anställda måste fylla i digitala milanspråk (aka triplog) för att verifiera att de har skickats in i tid och för korrekt datumintervall.
MiljörapportÖversikt över mängden CO2-utsläpp per fordon och en jämförelse med föregående år.
Gå till'Vad är rapporten «Tomgang rapport»?' för mer information.
EU-kontrollstatusÖversikt över nya och genomförda EU-kontroller.
FörsäkringsrapportÖversikt över alla försäkringsdetaljer.
LeasingrapportÖversikt över alla leasingdetaljer.
ServicerapportÖversikt över alla servicedetaljer och genomsnittlig körd km per månad.
Rapport om förarbeteendepoängÖversikt över varje förares förarbeteende under en viss tidsperiod.
Gå till 'Vad är rapporten «Förarpoäng»?' för mer information.
TomgångsrapportÖversikt över all tomgång per förare under en specifik period.
Gå till 'Vad är rapporten «Tomgang rapport»?' för mer information.
Rapport om körhändelserÖversikt över alla körbeteendehändelser och platsdata för en viss tidsperiod.
Gå till 'Vad är rapporten «Rapport körhändelser»?' för mer information.
FordonsutnyttjandeVisar antal resor, antal dagar fordonet har varit i bruk och fordonets utnyttjande i procent. Rapporten tar automatiskt bort nationella helgdagar. Denna rapport är tillgänglig för kommersiella fordon och tjänstebilar.
Denna rapport är tillgänglig för kommersiella fordon.
Gå till "Hur använder jag normala arbetstider?" för mer information.

Hur använder jag periodiska rapporter?

Periodiske rapporter kan brukes av administrator og rapportene blir automatisk generert og sendt, noe som gjør det enklere å ha oversikt. Rapportene blir sendt via e-mail og kan bli mottatt daglig, ukentlig eller månedlig. Du kan motta så mange rapporter som du ønsker.

 • Tryck på 'Lägg till ny' för att skapa en periodisk rapport.
 • Välj vilken rapport, frekvens, e-post du vill använda för att ta emot rapporten och vilket format du vill få rapporten i.

OBS: Veckorapporter skickas ut varje måndag och månadsrapporter kommer att skickas ut den första varje månad.

 • När du är klar trycker du på "Spara". Om du har gjort ett misstag eller inte vill spara informationen kan du trycka utanför fönstret eller trycka på 'Stäng'.
 • För att ta bort, pausa eller ändra en periodisk rapport, tryck på den i listan över rapporter och gör ändringarna.

Inställningar

Hur använder jag avdelningar?

Avdelningar kan hjälpa dig att organisera fordon, utrustning och förare. Det blir lättare att sortera informationen för företaget i listor, rapporter och i en karta och det rekommenderas starkt att man använder sig av avdelningar.

 • Här ser du en lista över alla avdelningar och detaljer.
 • Klicka på 'Lägg till avdelning' för att skapa en ny avdelning.
 • Lägg till 'Namn' för avdelningen och annan relevant information.
 • När du är klar trycker du på "Spara". Om du har gjort ett misstag och inte vill spara, tryck på 'Stäng'.
 • När du har skapat en avdelning kan du lägga till en förare, fordon eller utrustning.
 • Du kan filtrera efter avdelning i listan över förare, rapporter, fordon och karta.

Hur använder jag normal arbetstid?

Under detta urval kan företaget definiera den tidsperiod under vilken företagets bilar normalt används i trafik. Enligt Skatteverket ska arbetsgivaren ha tillfredsställande kontroll över att bilarna inte används privat. Här kan du skapa rapporter för att se alla resor som tagits utanför normal arbetstid.

För privatbilar ska föraren definiera sin egen normala arbetstid. Föraren kommer inte att synas på kartan utanför arbetstid och administratören kan därför inte följa eller se privata tider och de anställdas integritetsrätt bibehålls då.

 • Gå till "Normal arbetstid" i Inställningar   https://abax.cloud/triplog/settings/workhours
 • Tryck på en dag för att lägga till arbetstider. Du kan ange normal arbetstid för varje enskild dag eller välja samma arbetstid för flera dagar samtidigt.
 • När du är klar trycker du på "Spara". Om du har gjort ett misstag eller inte vill spara, tryck på 'Stäng'.

Tips: Du kan använda filtret 'Utanför normal arbetstid' i reserapporten för att få en lista över alla resor som sker utanför normal arbetstid. Du kan även få denna rapport som en periodisk rapport.


Hur använder jag syfte?

Listan över "Syften" används för flottor som måste leverera ett körkort för förarna. Här kan du skapa en lista över syften från vilka förare kan välja. Detta gör det enkelt att få kortfattade rapporter och mindre kontorsarbete.

 • Här ser du en lista över alla syften du har och detaljer.
 • Tryck på "Lägg till nytt" för att lägga till ett nytt syfte.
 • Välj vilken avdelning du vill ha och lägg till ett syfte.
 • När du är klar trycker du på "Spara". Om du har gjort ett misstag, tryck utanför fönstret eller tryck på 'Stäng'.
 • Nya ändamål som du har lagt till kommer att dyka upp i listan över dina förare när de vill lägga till ändamål och leverera en körjournal.
 • För att ta bort eller ändra ett syfte, tryck på syftet i listan och gör ändringarna.

Hur använder jag företagsinställningar?

Under företagsinställningar kan du göra ändringar i vad som visas i olika funktioner.

 • Gå till ‘Vad är en tomgångsrapport?’ för att se och förstå varför det är viktigt att ha en överblick över CO2-utsläpp.
 • Under 'Övriga inställningar' kan du ändra hur systemet fungerar - du kan välja att slå på eller stänga av funktioner beroende på dina preferenser.
 • Ange datum för räkenskapsåret av skatteskäl och korrekt rapportering.

Auktor

Du kan ange taxor om du har anställda eller fordon som behöver tillägg baserat på milersättning, tillägg för släp och liknande.

 • Här kan du lägga till en ny kurs genom att klicka på 'Ny auktor'.
 • Fyll i relevanta datum och pris (SEK / km).
 • När du är klar trycker du på "Spara". Om du har gjort ett misstag, tryck utanför fönstret eller tryck på 'Avbryt'.

Resor

Hur ser jag detaljerad information om resor?

"Resor" ger dig möjlighet till att få detaljer om tjänsteresor som genomförts. På grund av sekretess kommer privatresor inte att synas i listan och tjänsteresor gjorda av privatbilar kommer inte att synas förrän föraren har levererat körjournalen.

‘Resor’ gör det enkelt att hitta resor som har gjorts på ett specifikt datum eller tid, och du kan se rutterna på kartan.

 • Gå till "Resor" i undermenyn "Triplog" https://abax.cloud/triplog/triplog/trip
 • Troligtvis har ditt företag genomfört många tjänsteresor, så du kan förfina din sökning genom att ange datum och tid, fordon, chaufför, avdelning, registreringsnummer, om resan gjorts utanför normal arbetstid, om resan saknar ett syfte eller se första och sista resan som gjordes per dag.
 • Tryck på 'Sök' efter att ha valt filter.
 • Alla resor kommer att innehålla skattepliktig information: förare, start- och stopptid, adresser, avstånd, varaktighet och syfte (om tillämpligt).

OBS: Syfte kan fyllas i automatiskt om du har skapat webbplatser - Gå till ‘Hur använder jag webbplatser?’ för mer information.

 • Ikonen indikerar att resan var en tjänsteresa.
 • Ikonen indikerar att resan skedde utanför normal arbetstid.
 • Ikonen indikerar att resan skedde utanför normal arbetstid och att resan saknar syfte.
 • Ikonen indikerar att resan är stängd och inte längre kan redigeras.
 • Genom att klicka på en tur får du mer information, inklusive 'Visa på karta'. Här kan du se resans rutt och trycka på valfri GPS-ikon för mer information, inklusive position och hastighet. Du kan flytta kartan, zooma in och ut eller dra den gula mannen till en specifik position för att se Google Street View.

Om en chaufför sköter sina resor mot reseersättning kan de kombinera två resor, till exempel om de har stannat för att tanka mitt under en företagsresa. En vanlig resa indikeras av ikonen: , medan en kombinerad resa indikeras av ikonen: .
För att se all information om en resa som har slagits samman, tryck på resan en gång för att få mer information.


Områden

Hur använder jag områden?

Om du ofta besöker specifika platser kan du skapa och namnge området på kartan. Detta hjälper till med rapporteringen. Här är några exempel på hur du använder områden:

I listan över resor kan du använda områden för att automatiskt ange syftet med resan om resan slutar eller börjar inom området. Till exempel 'Aktie 1'.

I rapporten 'Tid i område' kan du se en översikt över tid som spenderats i ett område - vilket kan hjälpa till med fakturering eller för att kontrollera produktiviteten.

Gå till ‘Hur skapar, redigerar eller tar jag bort ett område?’ för mer information.


Hur skapar, redigerar eller tar jag bort ett område?

 • Gå till ‘Administrera områden’ i menyen ‘Triplog’ https://abax.cloud/triplog/triplog/area
 • För att skapa ett område, gå till rätt position på kartan och tryck på 'Skapa område'.
 • Välj om du vill ha en cirkel, rita området själv eller en fyrkant högst upp på kartan och rita ditt område – försök att vara så försiktig som möjligt.
 • Ange namnet på området och tryck på 'Spara'. Om du har gjort ett misstag, tryck på 'Avbryt'.

OBS: Det är vanligtvis en god idé att lämna adressfältet tomt - vi rekommenderar endast att ange en adress om adressen inte kan hittas på kartan, till exempel för nya adresser.

 • För att ändra eller ta bort ett område, välj området i listan eller tryck på området på kartan.
 • För att ändra, tryck på "Redigera område" - du kan bara ändra namn eller adress, men du kan inte ändra kartan över området på kartan. Om du vill ändra området på kartan bör du ta bort området och skapa ett nytt.
 • För att radera ett område, tryck på 'Radera' och sedan på 'Ja'. Raderade områden kan inte återställas.

OBS: Ett nytt område kommer bara att fungera på framtida resor, och inte resor som har körts tillbaka i tiden. Att ta bort ett område kommer inte heller att ändra tidigare resor eller rapporter.


Varningar

Hur ställer jag in varningar?

Varningar talar om för administratören om något är fel eller om en gräns som har satts har överskridits av ett fordon. I 'Alerts' kan du se alla obearbetade varningar och du kan söka efter obearbetade och behandlade varningar. I inställningarna kan du välja vilka varningar du vill ta emot och ändra tröskelvärden som inte får överskridas av förare. Du kan också välja att få viktiga varningar direkt via SMS/e-post

 • Här kan du se alla varningar du kan få - Gå till ‘Vilka varningar är tillgängliga?’ för mer information.
 • Tryck på en typ av varning och ange din e-postadress och/eller mobilnummer.
 • Om kriterierna är uppfyllda kommer du att få en varning, till exempel om du väljer 'Resa utan förare' får du en varning varje gång ett fordon kör utan en vald förare. Du kan då få SMS/e-post för att rätta till situationen så snart som möjligt.
 • Gå till ‘Hur behandlar jag varningar?’ för mer information om vad du ska göra efter att ha fått en varning.

Vilka varningar finns tillgängliga?

Hög avvikelse mellan körd och avläst sträcka - 10+ procent avvikelsem det finns en avvikelse på mer än 10 procent mellan körd och avläst sträcka som är registrerad på enheten meddelas administratören detta. Detta kan tyda på att enheten har kopplats bort så att inga resor registrerades.
Hög hastighetDet går att sätta upp en varning som informerar om ett fordon har kört för fort. Varningen kan inte ställas in lägre, men den kan ställas in högre.
Förlorad kontaktOm det har gått mer än tre dagar utan att enheten har skickat i en GPS-position får du en varning om förlorad kontakt. Denna varning försvinner så snart enheten rapporterar igen.
Förlust av strömanslutningenOm en enhet förlorar strömanslutningen skickas ett meddelande omedelbart. Detta händer med största sannolikhet om någon har manipulerat enheten. Enheten har ett laddningsbart batteri internt som tar över, men detta har en begränsad varaktighet.
Ingen ny resa på 14+ dagarOm det har gått mer än 14 dagar sedan ett fordon användes får du ett meddelande. Denna varning försvinner så snart enheten registrerar och rapporterar en ny resa.
Ingen ny resa på 7+ dagarOm det har gått mer än 7 dagar sedan ett fordon användes får du ett meddelande. Denna varning försvinner så snart enheten registrerar och rapporterar en ny resa.
Bil utan förareDenna varning kommer om det finns ett fordon som kör utan tilldelad förare. Detta måste åtgärdas om du ska följa skattereglerna.

Hur behandlar jag varningar?

Viktigt: Du måste bearbeta dina aktuella varningar innan du kan få en varning av samma typ - till exempel om förare A kör för fort dag 1 och varningen inte behandlas kommer du inte att få en ny varning om förare A kör också fasta dag 2.

 • Under 'Nya varningar' ser du alla dina varningar från äldsta till nyaste, men du kan filtrera listan genom att klicka på kolumnrubriken.
 • För att behandla en varning, tryck på den i listan.
 • Lägg till relevant information i "Kommentar"-fältet och tryck på "Markera som behandlad".
 • Du kan också bearbeta varningar genom att trycka på "Markera alla varningar som behandlade" uppe till höger. Detta kommer att behandla alla varningar i listan. Om du väljer att behandla en varning och problemet inte har lösts, kommer varningen att dyka upp igen.

Var kan jag hitta en lista över bearbetade och obearbetade varningar?

 • Under 'Alla varningar' kan du söka efter specifika varningar.
 • Listan kan vara lång, så du kanske vill använda sökfunktionen för att hitta rätt varning.
 • Du kan välja en avdelning, sortera efter kolumner eller exportera data som PDF, Excel, CSV eller XML.

Körjournal

Körjournal för godkännande

Körjournaler för godkännande finns under Triplog-menyn, och är en funktion för företag med milersättning och privatbilar. Körjournalerna innehåller all nödvändig information för ditt skatteunderlag.

När en förare skickar in en körjournal får administratörer ett e-postmeddelande. Administratören ska sedan behandla och godkänna körjournalen. För att godkänna körjournalen ska handläggaren kontrollera att tjänsteresorna görs för att försäkra sig om att de är korrekta och i enlighet med skattereglerna. Administratören kan då godkänna körjournalen eller avvisa körjournalen med kommentarer. En godkänd körjournal förvaras under 'Leverade körjournaler' i upp till 6 år. En avvisad körjournal skickas tillbaka till föraren, så att föraren kan skicka in körjournalen igen.


Levererade körjournaler

Levererade körjournal är en funktion för företag med milersättning och privatbilar. Levererade körjournaler finns i Triplog-menyn. Här får du en överblick över alla tidigare levererade körjournaler. Du kan trycka på en förare för att se en lista över hans eller hennes levererade körjournal.

Genom att klicka på en av de levererade körjournalerna får du en bild med mer information om levererade körjournaler, inklusive 'Detaljer', 'Ersättning och utlägg' och 'Resor'. Här kan du även skriva ut körjournalen eller ta bort den om den inte stämmer.


Övrig

Hur använder jag punktsökning?

Med Spot Search kan du se en upprepning av dina förares körmönster inom ett specificerat område och en viss tid. En administratör kan använda denna information för att optimera rutter och verifiera resor i realtid.

 • Gå till "Spot Search" i "Triplog"-menyn https://abax.cloud/triplog/triplog/spot
 • Flytta cirkeln på kartan till området du vill titta på. För att göra detta så exakt som möjligt kan du zooma in och ut på kartan. Du kan använda den röda markören för att dra runt cirkeln och den svarta markören för att ändra storlek på cirkeln.
 • När du har rätt position kan du använda sökfältet för att välja datum och tid för punktsökningen.
 • När du är redo, tryck på 'Sök'.
 • Resultaten kommer att visa alla vägar till fordon inom området under normal arbetstid.
 • Du kan trycka på uppspelningssymbolen för att spela upp dagen. Du kan också pausa och titta på repriser.
 • Om du behöver dina resultat kommer att visa rutten för alla fordon i det markerade området under din inställda arbetstid.
 • Klicka på spelsymbolen för att spela igenom dagen - du kan pausa och spela om när som helst.
 • Alla fordon som kör genom cirkeln kommer att visas i "Valda fordon". Du kan radera de namn som inte är relevanta genom att kryssa av dem.
 • Om du går bort från punktsökning försvinner sökkriterierna.

Vad är ‘tags’?

"Tags" låter dig beskriva dina fordon med nyckelord för att filtrera och anpassa rapporter eller fordon på kartan. Att lägga till taggar är ett enkelt och snabbt sätt att öka kraften och flexibiliteten i ditt system.

 • Klicka på ett fordon och hitta avsnittet "Tags".
 • Skriv din beskrivande tagg i fältet och klicka på knappen "Lägg till". Upprepa så många gånger du behöver.

Tips: Var kreativ, du kan lägga till taggar baserat på bränsletyp; bensin, diesel eller elektrisk, fordonstyp; bil, skåpbil, lastbil eller till och med fordonsfunktioner; pump, stege, bakgavellyft.


Hur uppdaterar jag ett administratörslösenord?

 • Ange ditt gamla lösenord och ditt nya lösenord i fälten.
 • Lösenordet måste vara minst 8 tecken och innehålla minst en siffra, en stor bokstav och en liten bokstav.
 • Klicka på knappen "Ändra lösenord" för att spara dina ändringar.


Skicka SMS till föraren

Undermenyn Skicka SMS till föraren finns under Triplog-menyn. Den låter dig skicka ett SMS till en förare eller grupp av förare. Välj den eller de förare du vill skicka ett SMS till från listan, skriv ditt meddelande och tryck på Skicka meddelande i det övre högra hörnet.