Knowledge base > User guides > Smart Connect

ABAX Smart Connect 

INDEX

Komma igång

Översikt ABAX Smart Connect

Med ABAX Smart Connect kan du lägga till anslutna OEM-maskiner från världsledande tillverkare direkt till ditt ABAX-konto. Med en knapptryckning ansluter du dina maskiner och får omedelbar tillgång till alla ISO 15143-3 (även känd som AEMP) maskindata i ett konto.  

Ingen ABAX-hårdvara behövs, ingen installation, inga avbrott. När en tillgång ansluts via ABAX Smart Connect, fungerar den på samma sätt som om den spåras med ABAX hårdvara. Enkelt uppkopplad.

Se webbsidan "ABAX Smart Connect" för mer information:  https://www.abax.com/se/smartconnect 


Hur aktiverar jag en integration?

Smart Connect Unit overview screenshot
 • Listan visar alla tillgängliga ABAX Smart Connect-integrationer; i detta exempel är Wirtgen Group och JCB redan aktiva och Hitachi och John Deere inaktiva.
 • Säg att du även vill ansluta dina tunga Hitachi-maskiner. För att göra detta, klicka på ”Aktivera”.
Smart Connect Hitachi unit login screen
 • Fyll i dina integrationsuppgifter och klicka på ”Spara”. Se till att fylla i dina uppgifter korrekt, då de är skiftlägeskänsliga.

Obs! Om du har problem med anslutningen eller är osäker på dina integrationsuppgifter, finns information om vad du ska göra här: http://www.abax.com/se/smart-connect

 • Om du lyckas, är Hitachi-integrationen nu aktiv och du kan börja aktivera enskilda tillgångar. 

Hur ansluter jag mina tillgångar?

Smart Connect List of active and inactive integrations screenshot
 • Listan visar alla tillgängliga ABAX Smart Connect-integrationer; i detta exempel är Hitachi, Wirtgen Group och JCB redan aktiva och John Deere inaktiv. Om tillgången/tillgångarna som du vill lägga till, inte är en del av en aktiv integration, se ”Hur aktiverar jag en integration?” för mer information.   
 • Klicka på ”Välj tillgångar”; i detta exempel använder vi Hitachi.
Smart Connect Asset list screenshot
 • Popup-fönstret listar alla dina tillgångar under den tillverkaren; ordnade alfabetiskt efter ”PIN/Serienummer”.
 • Använd rullningslisten eller sökfältet för att hitta tillgången/tillgångarna som du vill aktivera. 
Smart Connect Asset list screenshot with search phrase
 • Använd växlingsknappen för att aktivera tillgången/tillgångarna. Om du klickar på ”Stäng” eller stänger fönstret, sparas dina ändringar automatiskt. 

Obs! Du kan endast aktivera så många tillgångar som det finns tillgängliga anslutningar i ditt konto. När du når din gräns, måste du antingen beställa fler anslutningar (kontakta ABAX för att göra detta) eller inaktivera en tillgång för att aktivera en annan. Observera att anslutningar är flexibla och tillgångar kan aktiveras och inaktiveras som du vill. Se ”Hur fungerar anslutningar?” för mer information.

 • Tillgången är direkt tillgänglig i ditt ABAX-konto och visas nu på kartan och i rapporter. Prova att uppdatera webbläsaren om du inte kan hitta tillgången.

Hur ser jag sensordata för varje enhet? (Utrustningsinformation)

ABAX Equipment Control-tillgångar, som stora maskiner, har ingångssensorer som kan tillhandahålla en mängd olika data. Du kan hitta denna information på två ställen; (1) från kartan ”Hur ser jag sensordata för varje enhet? (Karta) eller (2) från ”Utrustningsinformation”, se nedan.   

 • Klicka på en tillgång från listan och hitta avsnittet ”Sensoravläsningar”.
 • Sensoravläsningsfältet visar all tillgänglig sensordata för den tillgången.
Smart Connect Sensor Readings screenshot

Obs! De tillgängliga datapunkterna (sensorerna) varierar beroende på en mängd olika faktorer som maskintillverkare, typ, ålder, etc. Som hjälp, har vi sammanställt en katalog för varje tillverkare. För mer information, se sidan ”Smart Connect OEM”:


Övrigt

Hur tar jag bort en tillgångs anslutning?

 • Klicka på ”Välj tillgångar”; i detta exempel använder vi Hitachi.
Smart Connect Asset list screenshot
 • Popup-fönstret listar alla dina tillgångar under den tillverkaren; ordnade alfabetiskt efter ”PIN/Serienummer”.
 • Använd rullningslisten eller sökfältet för att hitta tillgången/tillgångarna som du vill inaktivera.
Smart Connect Asset list screenshot with search phrase
 • Använd växlingsknappen för att inaktivera tillgången/tillgångarna. Om du klickar på ”Stäng” eller stänger fönstret, sparas dina ändringar automatiskt.
 • När en tillgång inaktiveras, kommer den inte längre att synas på kartan eller fortsätta att skicka data till ABAX-systemet. Data som redan har samlats in kommer dock att finnas kvar och visas i rapporter. För mer information, se ”Hur fungerar anslutningar?”

Vilka sensordata finns tillgängliga för varje tillverkare?

ABAX-systemet stöder alla 19 datapunkter förknippade med ISO 15143-3 (även känd som AEMP). Det betyder att all tillgänglig data i alla OEM-system som stöds, även är tillgängliga i ABAX Smart Connect. Observera dock att alla tillverkare inte använder alla 19 datapunkter.

För att ge dig en överblick, har vi sammanställt en katalog för varje tillverkare. För mer information, se webbsidan ”Smart Connect OEM”:

För alla möjliga datapunkter samt en förklaring av dem, se "AEMP Telematics Data Endpoints" för mer information


Hur får jag mina uppgifter?

För att aktivera en ABAX Smart Connect-integration, behöver du dina API-uppgifter. Namnet på dessa uppgifter varierar mellan olika tillverkare, men som hjälp, har vi sammanställt en katalog. För mer information, se webbsidan: "Smart Connect OEM" homepage for more information.


Hur fungerar anslutningar?

ABAX Smart Connect-anslutningar fungerar som ett flexibelt abonnemang. Du kan beställa så många som du behöver och sedan aktiverar eller inaktiverar du dina tillgångar som du vill. En anslutning motsvarar en tillgång. Om en anslutning aktiveras, visas den på kartan och skickar data (för rapportering). Om anslutningen inaktiveras visas den inte på kartan och skickar inga data.

I juni beställer du till exempel tio anslutningar och använder dem för att aktivera alla dina tio grävmaskiner. I juli bestämmer du dig för att inaktivera fem av grävmaskinerna och i stället aktivera fem bulldozrar.

I juni visar kartan och rapporterna tio grävmaskiner.
I juli visar kartan och rapporterna fem grävmaskiner och fem bulldozrar.
Men om du skapar en rapport som omfattar både juni och juli, visas data som samlats in från när alla tillgångar hade en aktiverad anslutning. Detta betyder att de fem inaktiverade grävmaskinerna visas i framtida rapporter, men data som visas är endast från när deras anslutning var aktiv.

Kontakta ABAX när som helst för att beställa fler anslutningar.Livekarta

Användning av karta
Hur ser jag sensordata för varje tillgång? (Karta)

ABAX Equipment Control-tillgångar, som stora maskiner, kan ha ingångssensorer som kan tillhandahålla en mängd olika data. Du kan hitta denna information via kartan (se nedan) eller ”Utrustningsinformation”, se ”Hur ser jag sensordata för varje enhet? (Utrustningsinformation).

 • Hitta och klicka på valfri kugghjulsikon för att öppna fönstret ”Mer info”
 • Klicka på sensorfliken – All tillgänglig data listas.

Obs! Tillgängliga dataslutpunkter varierar beroende på en rad olika faktorer, som maskintillverkare, typ, ålder, etc. Som hjälp, har vi sammanställt en katalog för varje tillverkare. För mer information, se sidan ”Smart Connect OEM”.

Smart Connect Map Screenshot