Föraråtkomst till Körjournal (fliken Åtkomst)

Om föraren ska kunna hantera resor, måste du skapa inloggningsuppgifter för föraren. En förare kommer inte att kunna använda Förar-appen utan att ha konfigurerat sitt konto. 

  • Öppna menyn "Förare": https://abax.cloud/central/drivers/ eller hitta den via "Admin > Förare". 
  • Välj föraren från listan. 
  • Välj fliken "Åtkomst". 
  • Skapa ett unikt användarnamn och ange antingen ett lösenord eller skicka en länk via sms så att föraren kan ställa in sitt lösenord. (Ett mobilnummer måste läggas till under fliken "Detaljer".)