Elektronisk körjournal och integritet

Med en elektronisk körjournal kan man få tillgång till en hel del data. Det är därför viktigt att man väljer en produkt som gör det enkelt för dig och ditt företag att följa gällande integritetslagstiftning. När vi på ABAX utvecklar och skapar våra produkter har vi alltid integriteten i fokus, så att vi bygger lösningar som alla faktiskt får använda - det ska vara enkelt att göra rätt.

Integritet vid digital körjournal

Vårt system är utvecklat enligt det man kallar för "Privacy by design". Efter maximalt tre månader tar vi bort och gallrar all överflödig information. Kvar sparas endast den data ni behöver för de syften ni har. Eftersom vårt system är utvecklat enligt denna modell behöver man inget samtycke från varje medarbetare för att införa ABAX Triplog i företagets fordon. Om företaget har ett behov för produkten får den användas. Men vad är det man får använda data från en elektronisk körjournal till?

Enligt Datainspektionen får använda du positioneringsteknik för följande ändamål, med stöd av en intresseavvägning:

  • Logistik och fördelning av resurser
  • Klagomålshantering och kundservice
  • Säkerhet
  • Framställning av statistik
  • Elektronisk körjournal

När man vet vad man vill använda ABAX elektroniska körjournal till är nästa steg, om företaget är fackligt anslutet, att göra en MBL-förhandling med berörda fackförbund om det är reglerat i kollektivavtalet. Efter MBL-förhandling är genomförd ska all berörd personal informeras om vad som ska införas, hur det fungerar och hur det kommer att användas. Vi på ABAX har tydliga och bra mallar och stöddokument för att göra denna process så enkel som möjligt. Som kund hos ABAX får man alltid tillgång till dessa hjälpmedel, samt även till våra experter inom området när man behöver mer hjälp.

Ladda ner riktlinjer för införande av elektronisk körjournal