ABAX tecknar ramavtal med Comfortkedjan

Västeråsföretaget ABAX, som är Nordens största leverantör av elektronisk körjournal, har ingått ett ramavtal med Comfortkedjan. ABAX har tillsammans med Comfortkedjan förhandlat fram ett avtal för alla medlemmar i kedjan.

ABAX och Comfortkedjan ingick ett ramavtal för Comfortkedjans medlemmar i slutet av 2012. Comfortkedjan har 130 medlemsföretag och 65 butiker runt om i Sverige. ABAX är nordens största leverantör av elektronisk körjournal och erbjuder nu ett fördelaktigt ramavtal som alla medlemmarna kan ta del av.

-Vi är glada att kunna erbjuda Comfortkedjans medlemmar våra körjournaler. ABAX är en trygghet både för företaget och dess personal då en bristfällig körjournal kan få allvarliga konsekvenser för båda parter, berättar Mathias Eliasson, ny VD för ABAX Sverige.

ABAX har liknande avtal med Comfortkedjan i Norge samt en rad andra organisationer.